PL 55 (Sentnerikuja 2), 00441 Helsinki
Puh. 0207 861000
toimisto(at)tieyhdistys.fi
etunimi.sukunimi(at)tieyhdistys.fi

 

1985 1 2   Tie ja Liikenne 1984
1985 1 5   Kaksi ilman kolmatta
1985 1 6   Summary of articles
1985 1 7 Jorma Heikkilä Kuka pitää teistä?
1985 1 8   Tiemäärärahojen nykytasoon lisäystä 300 milj. mk vuosittain 85-90
1985 1 9 Reijo Teerioja Kuntalainen suunnittelee joukkoliikennettä
1985 1 11 Väinö Suonio Korvaavia tierakennusaineita tutkitaan ja käytetään enenevässä määrin
1985 1 13 Martti Tieaho Ovatko taajamien ja kaupunkien nykyiset liikennetutkimukset riittäviä?
1985 1 15 Matti Sistonen Liukkaudentorjunta tutkittavana
1985 1 18 Heikki Jämsä, Esko Kankare Teiden kuntoon ja palvelutasoon vaikuttavia tekijöitä
1985 1 24 Pentti Markkanen Villähteen betonipäällystetyö
1985 1 28 Otto Wahlgren KTI - Unkarin liikennetutkimuslaitos
1985 1 34 Reijo Orama Paikallishavaintoja tierakenteeseen sijoitetuista solumuoveista
1985 1 40   Kursseja & kongresseja
1985 1 42   Tieyhdistyksen syyskokous
1985 2 59   Valtiontalouden vaikeat valinnat
1985 2 60   Summary of articles
1985 2 61   Kavo Käyhkön rahaston stipendi
1985 2 64 Kalevi Falck Siltojen hoito ja ylläpito edellyttää määrärahojen huomattavaa lisäystä
1985 2 68 Juhani Hyörinen Ojoisen eritasoliittymä tiejärjestelyineen
1985 2 72 Risto Kulmala Konfliktimenetelmien kansainvälinen vertailu
1985 2 78 Hannu Maaniemi Yksityisten teiden uudet suunnitteluohjeet
1985 2 80 Risto Rautjärvi Maarakennuskonekannan rakenne Suomessa vuoteen 2000
1985 2 82   Hämeenlinnan moottoritien suunnitelmat valmisteilla
1985 2 83   Uudenmaan tie- ja vesirakennuspiiri 60 vuotta
1985 2 83   Tienkäyttäjät tyytymättömiä teiden kuntoon ja tiemäärärahoihin
1985 2 85   Lännen Tehtaat vahvistavat asemiaan yritysostoin
1985 2 87   PTL tiedottaa
1985 3 99   Mihin tie vie?
1985 3 100   Summary of articles
1985 3 102   Lehdiltä
1985 3 104   Ajankohtaista asfalttialalta
1985 3 105   Asfalttialan tutkimusmäärärahoissa pilkkuvirhe
1985 3 106   Liikenneministeri Luttinen: Pannaan tiet kuntoon
1985 3 108 Antero Naskila Pyöräily ja pyörätiet Helsingissä
1985 3 112 Heikki Jämsä Päällystystoiminnan ohjaus ja suunnittelujärjestelmä
1985 3 117 Pekka Haikarainen Korjausmenetelmät päällystetöissä
1985 3 122 Pentti Murole Suunnittelu - yhteiskuntasuunnittelu
1985 3 124 Tapio Raukola Tiivistäminen rakenteen parantamisessa
1985 3 127 Teuvo Ristola Elimäen kirkonkylän liikenne- ja ympäristösuunnitelma
1985 3 130   Piiloasfalttia talven kuluttamiin reikiin
1985 3 134   Epoksipinnoitettu aaltoputkisilta
1985 4 147   Katse katuun päin
1985 4 148   Summary of articles
1985 4 150   Lehdiltä
1985 4 152   Asfalttiala huolissaan maamme teiden kunnosta
1985 4 153   Tiemies
1985 4 155 Matti Loikala Katu-atk-projekti
1985 4 160 Osmo Kontturi Suomen tieverkon tarvitsemat kiviainesmäärät ja niiden riittävyys
1985 4 168 Seppo Karppinen Lapppeenrannan Alakylän katutilan suunnittelu
1985 4 173 Heikki Summala Matkanopeudet valtatie 3:lla
1985 4 176 Jyri Järvenkylä Muovirummut - alkusoitto parempaan tietekniikkaan
1985 4 180 Erkki Laakso Leca-sorarakenteista ja Leca-soran kantavuusominaisuuksista
1985 5 195   Uusia ajatuksia etsimään
1985 5 196   Summary of articles
1985 5 198   Lehdiltä
1985 5 199   Tiemies
1985 5 200 Olli-Pekka Poutanen Nopeusrajoitukset ja etuajo-oikeudet jäsennöivät Helsingin katuverkkoa
1985 5 206 Tenho Aarnikko, Pentti Hautala Moottoriteiden viitoitus uusiutuu
1985 5 210 Esko Perälä, Esko Ranua Kevyen liikenteen alikulkukäytäväien ongelmakohdat
1985 5 216 Mikko Ojajärvi Tienvarsipalvelut
1985 5 219 Risto Kulmala Etuajo-oikeusjärjestelyjen vaikutus liikennekäyttäytymiseen
1985 5 223 Juhani Tervala, Kristian Appel Valo-ohjaus tiemäisessä liikenneympäristössä
1985 5 227 Alpo Maksimainen Blake- vai kiertomurskain
1985 5 228   Järjestöuutisia
1985 5 230   Singaporen ajolupajärjestelmä 10 vuotta
1985 5 231   Kongresseja
1985 6 243   Turman teillä
1985 6 244   Summary of articles
1985 6 246   Täytyy sanoa
1985 6 247   Suomen Tieyhdistyksen kevätkokous
1985 6 248 Heikki Salmivaara Helsingin kantakaupungin pohjoisosan poikittaisyhteys
1985 6 251 Risto Jokinen Liikenteen meluhaitat ja niiden torjunta
1985 6 254 Lauri Ruippo Kuntien mahdollisuudet ympristön parantamiseksi
1985 6 256 Otto Wahlgren CRR - Belgian tietutkimuslaitos
1985 6 259   300 Mmk lisäys tierahoihin välttämätön
1985 6 261 Jaakko Rahja Katujen kunnossapidosta Petroskoissa
1985 6 264   PTL 50 vuotta
1985 7 279   Kaikki tarvitsemme tiemme
1985 7 280   Summary of articles
1985 7 281   Kehitys vai taantumus?
1985 7 282   Lehdiltä
1985 7 284 Urpo Piilo Tutkimus- ja kehityspanosta katujen talvikunnossapitoon
1985 7 287 Heikki Summala Liikenneturvallisuus perustuu rajoituksiin
1985 7 292 Hannu Maaniemi Yksityisten teiden suunnitteluohjeet (I)
1985 7 298 Matti Räinä, Erkki Mäkinen Yksityistiesuunnitelma laatiminen
1985 7 303 Juhani Siekkinen, Timo Lahdelma Tietojenkäsittelyn kehittäminen TVL:n Keski-Suomen piirissä
1985 8 319   Kävikö hyvin vai huonosti
1985 8 320   Summary of articles
1985 8 323   Hallituksen tiemäärärahaesitys ei vastaa tarvetta
1985 8 324   Kansainväliset talvitiepäivät Tampereella helmikuussa 1986
1985 8 326   Kansainväliset talvitiepäivät - talvikunnossapidon ammattimiesten kohtaamistilaisuus
1985 8 329 Asko Saarela Teiden kunnossapidon tulevat näkymät
1985 8 332 Vesa Vanermo,Jaakko Kivimäki, Harri Saarinen Katujen liukkaudentorjunta
1985 8 335   Järjestöt liikkeellä tierahojen puolesta
1985 8 336 Hannu Maaniemi Yksityisten teiden suunnitteluohjeet (II)
1985 8 342 Jaakko Muilu Pinnoitettu vaneri liikennemerkkikäytössä
1985 9 363   Valtavasta lihavaan?
1985 9 364   Summary of articles
1985 9 366   Kommentteja Summalan artikkeliin "Liikenneturvallisuus perustuu rajoituksiin"
1985 9 367 Timo Ernvall, Harri Saarinen Tiesääpalvelu ja päivystysjärjestelmät katujen ja rakennuskaavateiden talvikunnossapidossa
1985 9 372 Harri Kallberg Tarvitsemmeko vielä lisää henkilöautoja
1985 9 374 Otto Wahlgren Liikenneympäristön vaikutus liikenneturvallisuuteen
1985 9 379 Olli Penttinen Tiehankkeen kustannusten ohjaus ja kustannusten määrittäminen karkeassa suunnitteluvaiheessa
1985 9 383 Martti Tieaho Akselipainotutkimus 1984 - varoitusvalo vilkkuu?
1985 9 388 Heikki Leppänen Katetut kävelykadut
1985 9 396   Tieyhdistys järjesti Pohjois-Suomen tiepäivän Oulussa
1985 9 397   Tie- ja vesirakennuspiirit juhlivat 125-vuotista historiaansa
1985 10 411   Mikä on huonojen teiden hinta?
1985 10 412   Summary of articles
1985 10 414   Herra Toimittaja: Asfaltista mieleen
1985 10 416   Tie ja Liikenne'85 -luentopäivät
1985 10 418 Jouko Kantonen, Olli-Pekka Hartikainen Lumen poisto kaduilta ja rakennuskaavateiltä
1985 10 423 Pentti Hautala Tievalaistuksen ajankohtaiset ongelmat
1985 10 425 Matti Huhtala Erilaisten kuorma-autojen vaikutus tierakenteeseen
1985 10 430 Juha Räty Tienrakentaminen Neuvostoliiton ikirouta-alueilla
1985 10 432 Harri Kallberg Energiansäästöjä liikennejärjestelyillä
1985 10 438   Valtion tilintarkastajat puuttuivat tiestön rappeutumiseen
1985 Englanninkielinen vientinumero 3   The Road Maintenance Crisis
1985 Englanninkielinen vientinumero 5   Experts on the winter maintenance of road and streets meet in Tampere, February 1986
1985 Englanninkielinen vientinumero 9   Roads and highways in Finland
1985 Englanninkielinen vientinumero 12 Risto Jokinen Traffic noise and noise abatement
1985 Englanninkielinen vientinumero 16 Veikko Salovaara, Matti Raekallio Road register - Data Bank for road construction and maintenance
1985 Englanninkielinen vientinumero 19 Jouko Perkkiö Road safety campaign - an important measure to improve road safety in Kenya
1985 Englanninkielinen vientinumero 20 Jyri Järvenkylä Plastic pipes - prelude to improved road technology
1985 Englanninkielinen vientinumero 24 Timo Tampo Winter Maintenance of roads in Finland
1985 Englanninkielinen vientinumero 29   Product news


Uutisia

30.11.2016: Alueelliset yksityistiepäivät- kiertue 6.2.2017 - 15.3.2017
Alueelliset Yksityistiepäivät järjestetään joka toinen vuosi. Vuonna 2017 tilaisuus pidetään 15 paikkakunnalla ympäri Suomea.

11.11.2016: Miten liikenteen päästövähennystavoitteet saavutetaan?
Asiaa puitiin eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnan sekä Auto- ja Tieforumin yhdessä järjestämässä Liikennesektori ja päästövähennykset -seminaarissa 10.11.2016.

27.10.2016: Suomen Tieyhdistys ry:n lausunto maakuntalaista
Tienpito ei noudata tulevien maakuntien rajoja. Maakuntauudistuksessa pitää pystyä turvaamaan verkon yhtenäisyys, kunto ja ennen kaikkea turvallisuus. Rahoitus pitää pystyä säilyttämään riittävällä tasolla, jotta verkon pääoma-arvo säilyy. Myös tienpidon osaaminen ja kehittäminen on turvattava muutoksessa.

05.10.2016: Vuoden Tieisännöitsijä
Vuoden Tieisännöitsijä 2017 on Ilkka Pietiäinen.


  Jäseneksi

Suomen Tieyhdistyksellä on lähes 3 000 henkilö- tai yhteisöjäsentä. Jäsenistö kattaa kaikki tieliikenteen toimialat sekä julkisella että yksityisellä sektorilla.

Laaja jäsenkunta on Suomen Tieyhdistyksen vahvuus, joka lisää yhdistyksen painoarvoa vaikuttamistoiminnassa.

TULE MUKAAN VAIKUTTAMAAN -
LIITY TIEYHDISTYKSEEN!