PL 55 (Sentnerikuja 2), 00441 Helsinki
Puh. 0207 861000
toimisto(at)tieyhdistys.fi
etunimi.sukunimi(at)tieyhdistys.fi

 

1985 1 2   Tie ja Liikenne 1984
1985 1 5   Kaksi ilman kolmatta
1985 1 6   Summary of articles
1985 1 7 Jorma Heikkilä Kuka pitää teistä?
1985 1 8   Tiemäärärahojen nykytasoon lisäystä 300 milj. mk vuosittain 85-90
1985 1 9 Reijo Teerioja Kuntalainen suunnittelee joukkoliikennettä
1985 1 11 Väinö Suonio Korvaavia tierakennusaineita tutkitaan ja käytetään enenevässä määrin
1985 1 13 Martti Tieaho Ovatko taajamien ja kaupunkien nykyiset liikennetutkimukset riittäviä?
1985 1 15 Matti Sistonen Liukkaudentorjunta tutkittavana
1985 1 18 Heikki Jämsä, Esko Kankare Teiden kuntoon ja palvelutasoon vaikuttavia tekijöitä
1985 1 24 Pentti Markkanen Villähteen betonipäällystetyö
1985 1 28 Otto Wahlgren KTI - Unkarin liikennetutkimuslaitos
1985 1 34 Reijo Orama Paikallishavaintoja tierakenteeseen sijoitetuista solumuoveista
1985 1 40   Kursseja & kongresseja
1985 1 42   Tieyhdistyksen syyskokous
1985 2 59   Valtiontalouden vaikeat valinnat
1985 2 60   Summary of articles
1985 2 61   Kavo Käyhkön rahaston stipendi
1985 2 64 Kalevi Falck Siltojen hoito ja ylläpito edellyttää määrärahojen huomattavaa lisäystä
1985 2 68 Juhani Hyörinen Ojoisen eritasoliittymä tiejärjestelyineen
1985 2 72 Risto Kulmala Konfliktimenetelmien kansainvälinen vertailu
1985 2 78 Hannu Maaniemi Yksityisten teiden uudet suunnitteluohjeet
1985 2 80 Risto Rautjärvi Maarakennuskonekannan rakenne Suomessa vuoteen 2000
1985 2 82   Hämeenlinnan moottoritien suunnitelmat valmisteilla
1985 2 83   Uudenmaan tie- ja vesirakennuspiiri 60 vuotta
1985 2 83   Tienkäyttäjät tyytymättömiä teiden kuntoon ja tiemäärärahoihin
1985 2 85   Lännen Tehtaat vahvistavat asemiaan yritysostoin
1985 2 87   PTL tiedottaa
1985 3 99   Mihin tie vie?
1985 3 100   Summary of articles
1985 3 102   Lehdiltä
1985 3 104   Ajankohtaista asfalttialalta
1985 3 105   Asfalttialan tutkimusmäärärahoissa pilkkuvirhe
1985 3 106   Liikenneministeri Luttinen: Pannaan tiet kuntoon
1985 3 108 Antero Naskila Pyöräily ja pyörätiet Helsingissä
1985 3 112 Heikki Jämsä Päällystystoiminnan ohjaus ja suunnittelujärjestelmä
1985 3 117 Pekka Haikarainen Korjausmenetelmät päällystetöissä
1985 3 122 Pentti Murole Suunnittelu - yhteiskuntasuunnittelu
1985 3 124 Tapio Raukola Tiivistäminen rakenteen parantamisessa
1985 3 127 Teuvo Ristola Elimäen kirkonkylän liikenne- ja ympäristösuunnitelma
1985 3 130   Piiloasfalttia talven kuluttamiin reikiin
1985 3 134   Epoksipinnoitettu aaltoputkisilta
1985 4 147   Katse katuun päin
1985 4 148   Summary of articles
1985 4 150   Lehdiltä
1985 4 152   Asfalttiala huolissaan maamme teiden kunnosta
1985 4 153   Tiemies
1985 4 155 Matti Loikala Katu-atk-projekti
1985 4 160 Osmo Kontturi Suomen tieverkon tarvitsemat kiviainesmäärät ja niiden riittävyys
1985 4 168 Seppo Karppinen Lapppeenrannan Alakylän katutilan suunnittelu
1985 4 173 Heikki Summala Matkanopeudet valtatie 3:lla
1985 4 176 Jyri Järvenkylä Muovirummut - alkusoitto parempaan tietekniikkaan
1985 4 180 Erkki Laakso Leca-sorarakenteista ja Leca-soran kantavuusominaisuuksista
1985 5 195   Uusia ajatuksia etsimään
1985 5 196   Summary of articles
1985 5 198   Lehdiltä
1985 5 199   Tiemies
1985 5 200 Olli-Pekka Poutanen Nopeusrajoitukset ja etuajo-oikeudet jäsennöivät Helsingin katuverkkoa
1985 5 206 Tenho Aarnikko, Pentti Hautala Moottoriteiden viitoitus uusiutuu
1985 5 210 Esko Perälä, Esko Ranua Kevyen liikenteen alikulkukäytäväien ongelmakohdat
1985 5 216 Mikko Ojajärvi Tienvarsipalvelut
1985 5 219 Risto Kulmala Etuajo-oikeusjärjestelyjen vaikutus liikennekäyttäytymiseen
1985 5 223 Juhani Tervala, Kristian Appel Valo-ohjaus tiemäisessä liikenneympäristössä
1985 5 227 Alpo Maksimainen Blake- vai kiertomurskain
1985 5 228   Järjestöuutisia
1985 5 230   Singaporen ajolupajärjestelmä 10 vuotta
1985 5 231   Kongresseja
1985 6 243   Turman teillä
1985 6 244   Summary of articles
1985 6 246   Täytyy sanoa
1985 6 247   Suomen Tieyhdistyksen kevätkokous
1985 6 248 Heikki Salmivaara Helsingin kantakaupungin pohjoisosan poikittaisyhteys
1985 6 251 Risto Jokinen Liikenteen meluhaitat ja niiden torjunta
1985 6 254 Lauri Ruippo Kuntien mahdollisuudet ympristön parantamiseksi
1985 6 256 Otto Wahlgren CRR - Belgian tietutkimuslaitos
1985 6 259   300 Mmk lisäys tierahoihin välttämätön
1985 6 261 Jaakko Rahja Katujen kunnossapidosta Petroskoissa
1985 6 264   PTL 50 vuotta
1985 7 279   Kaikki tarvitsemme tiemme
1985 7 280   Summary of articles
1985 7 281   Kehitys vai taantumus?
1985 7 282   Lehdiltä
1985 7 284 Urpo Piilo Tutkimus- ja kehityspanosta katujen talvikunnossapitoon
1985 7 287 Heikki Summala Liikenneturvallisuus perustuu rajoituksiin
1985 7 292 Hannu Maaniemi Yksityisten teiden suunnitteluohjeet (I)
1985 7 298 Matti Räinä, Erkki Mäkinen Yksityistiesuunnitelma laatiminen
1985 7 303 Juhani Siekkinen, Timo Lahdelma Tietojenkäsittelyn kehittäminen TVL:n Keski-Suomen piirissä
1985 8 319   Kävikö hyvin vai huonosti
1985 8 320   Summary of articles
1985 8 323   Hallituksen tiemäärärahaesitys ei vastaa tarvetta
1985 8 324   Kansainväliset talvitiepäivät Tampereella helmikuussa 1986
1985 8 326   Kansainväliset talvitiepäivät - talvikunnossapidon ammattimiesten kohtaamistilaisuus
1985 8 329 Asko Saarela Teiden kunnossapidon tulevat näkymät
1985 8 332 Vesa Vanermo,Jaakko Kivimäki, Harri Saarinen Katujen liukkaudentorjunta
1985 8 335   Järjestöt liikkeellä tierahojen puolesta
1985 8 336 Hannu Maaniemi Yksityisten teiden suunnitteluohjeet (II)
1985 8 342 Jaakko Muilu Pinnoitettu vaneri liikennemerkkikäytössä
1985 9 363   Valtavasta lihavaan?
1985 9 364   Summary of articles
1985 9 366   Kommentteja Summalan artikkeliin "Liikenneturvallisuus perustuu rajoituksiin"
1985 9 367 Timo Ernvall, Harri Saarinen Tiesääpalvelu ja päivystysjärjestelmät katujen ja rakennuskaavateiden talvikunnossapidossa
1985 9 372 Harri Kallberg Tarvitsemmeko vielä lisää henkilöautoja
1985 9 374 Otto Wahlgren Liikenneympäristön vaikutus liikenneturvallisuuteen
1985 9 379 Olli Penttinen Tiehankkeen kustannusten ohjaus ja kustannusten määrittäminen karkeassa suunnitteluvaiheessa
1985 9 383 Martti Tieaho Akselipainotutkimus 1984 - varoitusvalo vilkkuu?
1985 9 388 Heikki Leppänen Katetut kävelykadut
1985 9 396   Tieyhdistys järjesti Pohjois-Suomen tiepäivän Oulussa
1985 9 397   Tie- ja vesirakennuspiirit juhlivat 125-vuotista historiaansa
1985 10 411   Mikä on huonojen teiden hinta?
1985 10 412   Summary of articles
1985 10 414   Herra Toimittaja: Asfaltista mieleen
1985 10 416   Tie ja Liikenne'85 -luentopäivät
1985 10 418 Jouko Kantonen, Olli-Pekka Hartikainen Lumen poisto kaduilta ja rakennuskaavateiltä
1985 10 423 Pentti Hautala Tievalaistuksen ajankohtaiset ongelmat
1985 10 425 Matti Huhtala Erilaisten kuorma-autojen vaikutus tierakenteeseen
1985 10 430 Juha Räty Tienrakentaminen Neuvostoliiton ikirouta-alueilla
1985 10 432 Harri Kallberg Energiansäästöjä liikennejärjestelyillä
1985 10 438   Valtion tilintarkastajat puuttuivat tiestön rappeutumiseen
1985 Englanninkielinen vientinumero 3   The Road Maintenance Crisis
1985 Englanninkielinen vientinumero 5   Experts on the winter maintenance of road and streets meet in Tampere, February 1986
1985 Englanninkielinen vientinumero 9   Roads and highways in Finland
1985 Englanninkielinen vientinumero 12 Risto Jokinen Traffic noise and noise abatement
1985 Englanninkielinen vientinumero 16 Veikko Salovaara, Matti Raekallio Road register - Data Bank for road construction and maintenance
1985 Englanninkielinen vientinumero 19 Jouko Perkkiö Road safety campaign - an important measure to improve road safety in Kenya
1985 Englanninkielinen vientinumero 20 Jyri Järvenkylä Plastic pipes - prelude to improved road technology
1985 Englanninkielinen vientinumero 24 Timo Tampo Winter Maintenance of roads in Finland
1985 Englanninkielinen vientinumero 29   Product news


Uutisia

05.10.2016: Vuoden Tieisännöitsijä
Vuoden Tieisännöitsijä 2017 on Ilkka Pietiäinen.

12.08.2016: Yksityisteiden rahoituksen aallonpohjasta noustaisiin, jos liikenne- ja viestintäministeriön budjettiehdotus toteutuisi
Suomen Tieyhdistyksen mielestä yksityisteiden rahoitus on menossa ainakin oikeaan suuntaan. Jotta laaja yksityistieverkko kalliine siltoineen saataisiin pidettyä asiallisessa kunnossa, olisi rahoitustarve lähempänä 20 miljoonaa euroa. Verrattuna edellisen vuoden 8 miljoonaan euroon on rahoituksen suunta ainakin oikea.

13.06.2016: Transport Research Finland pidettiin ensimmäistä kertaa
Ensimmäinen suomalaista korkeakouluissa tehtävää väylätutkimusta esitellyt konferenssi pidettiin Tamperetalossa 1.6.2016. Tapahtuma syntyi tarpeesta saada alalla tehtävä huippututkimus laajalti esille yleisölle, joka ei osaa sitä alan journaleista ja tutkimusseminaareista etsiä.

09.06.2016: Lisärahoitusta maanteille 163 miljoonaa euroa
Vuosille 2017-2019 on osoitettu perusväylänpitoon 364 miljoonan euron lisärahoitus. Yksityisteiden parantamiseen kohdennetaan 30 milj. euroa.


  Jäseneksi

Suomen Tieyhdistyksellä on lähes 3 000 henkilö- tai yhteisöjäsentä. Jäsenistö kattaa kaikki tieliikenteen toimialat sekä julkisella että yksityisellä sektorilla.

Laaja jäsenkunta on Suomen Tieyhdistyksen vahvuus, joka lisää yhdistyksen painoarvoa vaikuttamistoiminnassa.

TULE MUKAAN VAIKUTTAMAAN -
LIITY TIEYHDISTYKSEEN!