Nuoret ammattilaiset

Suomen Tieyhdistys haluaa tuoda tie- ja liikennealan nuoret entistä vahvemmin osaksi alan keskustelua ja kehitystä. Nuorisotoiminnan kautta Tieyhdistys pyrkii edistämään nuorten ammattilaisten integroitumista alalle, luomaan keinoja tulevien ja nykyisten toimijoiden vuoropuhelulle sekä samalla välittämään tuoreimpia näkemyksiä alalle. Toimintaa edistämään Tieyhdistys on palkannut nuorisovastaava Mikko Airikkalan, joka vastaa #meidäntie -kiertueen toteuttamisesta kevään 2017 aikana.

Aloittelevina ja tulevina ammattilaisina heidän näkemyksensä ja toiveensa tulevat määrittelemään alan kehitystä tulevina vuosikymmeninä. Pyrimme järjestämään tapahtumillamme erityisesti opiskelijoille ja nuorille ammattilaisille suunnattua ohjelmaa. Esimerkiksi Väylät ja Liikenne -päivillä on jo useamman kerran järjestetty nuorille suunnattuja tilaisuuksia, muun muassa iltaohjelmaa yhteistyössä alan työnantajien kanssa.

#meidäntie -kiertue

Kevään 2017 aikana Mikko tekee #meidäntie -työpajakiertueen vieraillen ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa ympäri maan. Työpajoissa kootaan yhteen alan vahvuuksia ja hyviä puolia, mietitään miten tuoda niitä esiin sekä pohditaan tie- ja liikennealaan liitettyjä mielikuvia. 

Mikko työstää työpajojen pohjalta ja yhdessä opiskelijoiden kanssa nuorison viestin alalle, joka esitellään Tieyhdistyksen 100-vuotisjuhlassa 31.08.2017. Näin tulevien ammattilaisten ääni alalla vahvistuu ja nykyiset toimijat saavat uusia näkökulmia. 

Kampanja näkyy ja kuuluu erityisesti Tieyhdistyksen Facebookissa ja Instagramissa, linkit sivuille löytyvät sivun ylälaidasta! Työpajakuulumisten lisäksi somessa nostetaan esille nuoria ammattilaisia ja heidän näkemyksiään alasta.

Lisätietoja kampanjasta voi kysyä nuorisovastaava Mikko Airikkalalta. Myös kaikki ideat ja toiveet nuorisotoiminnan kehittämiseksi otetaan ilolla vastaan!

Liittyvät henkilöt