Yhdistys

Suomen Tieyhdistys ry on tie- ja liikennealan  asiantuntija ja vaikuttaja. Yhdistys on toiminut jo vuodesta 1917 lähtien. Yhdistyksen sääntöjä pääset katsomaan tästä linkistä.

Tieyhdistyksen toiminnan tarkoituksena on lisätä tietoisuutta tie- ja liikennealan merkityksestä Suomen kilpailukyvylle ja hyvinvoinnille.  Aktiivisella yhteistyöllä ja vaikuttamisella yhdistys pyrkii varmistamaan alan rahoitus- ja osaamispääoman. Yhdistys on yksityistieasioiden johtava asiantuntija Suomessa ja kouluttaa tieisännöitsijöitä tiekuntien avuksi TIKO-koulutuksessa sekä muita tahoja yksityistieasioiden korkeakoulussa. 

Tieyhdistys järjestää useita merkittäviä alan kotimaisia ja kansainvälisiä tapahtumia, joista tunnetuimpia ovat parillisina vuosina järjestettävät kansainväliset Väylät & Liikenne -konferenssi ja Talvitiepäivät sekä parittomina vuosina järjestettävät Alueelliset yksityistiepäivät -kiertue. 

Yhdistys julkaisee alan ammattilehtiä Tie & Liikenne ja Yksityistieuutiset sekä erityisesti yksityistieasioihin liittyviä opaskirjoja

Yhdistyksellä on henkilö- ja yhteisöjäseniä

Yhdistyksen jäseninä on kattavasti alalla toimivia, alaa opiskelevia ja alalta eläköityneitä henkilöitä. Yhteisöjäseninä on esimerkiksi ELY-keskuksia, kaupunkeja ja kuntia, alan konsulttitoimistoja ja urakoitsijoita, tiekoneiden ja laitteiden sekä materiaalien valmistajia ja maahantuojia, liikenteenohjauslaitteiden valmistajia, yksityisteiden tiekuntia ja tieisännöitsijöitä, autojen maahantuojia ja öljy-yhtiöitä, vakuutusyhtiöitä, asianajotoimistoja, tieliikennealan järjestöjä sekä muita järjestöjä ja yhteisöjä. 

Yhdistyksen jäsenyydet

Tieyhdistys on Euroopan Tieliiton (European Road Federation, ERF) jäsen sekä Pohjoismaisen tie- ja liikennefoorumin (PTL) (Nordiskt Vägforum NVF) perustajajäsen (1935). Yhdistyksen edustaja kuuluu PTL:n Suomen osaston hallitukseen.

Yhdistys toimii 29 yhteiskunnallisen järjestön Auto- ja Tieforumin (ATF) asiamiehenä. sekä on mukana järjestämässä  Yhdyskuntatekniikka-tapahtumaa neljän muun yhdistyksen kanssa.