28.2.2018 Parlamentaariselta työryhmältä hieno esitys väyläverkon tulevaisuudeksi

19.2.2018 Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi Liikenne- ja viestintäviraston perustamisesta, Liikennevirastosta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi niihin liittyviksi laeiksi

12.2.2018 Yksityistieasioiden korkeakoulu 2018

12.2.2018 TIKO-tieisännöitsijäkoulutus 2018

7.2.2018 Tiestön korjauksia jatkettava - myös yksityisteillä iso korjausvelka

7.2.2018 KUNNOSSAPITÄJÄ-tunnustuspalkinto Liikenneviraston Heikki Lappalaiselle

7.2.2018 Urakoitsija tunnustuspalkinto

7.2.2018 Tiestön rahoitusta pitää nostaa 200 miljoonalla eurolla vuodessa

20.12.2017 Juhlavuoden kuulumisia

14.11.2017 Auto- ja tieforum ATF: Liikenneverkon kehittämiseksi laadittava 12-vuotinen investointi- ja omaisuudenhallintaohjelma

19.10.2017 Tieyhdistys kaipaa yksityisteiden rahoitukseen selkeyttä -Yksityistielain uudistus eduskuntaan

17.10.2017 Uutena nuorisovastaavana on aloittanut Iida Seppälä

1.9.2017 Vuoden 2018 budjettiehdotus – viimeinen korjausvelkaohjelman vuosi

31.8.2017 Allianssimalli ja yhteisölliset toimintatavat toivat Suomen Tieyhdistyksen korkeimman tunnustuksen diplomi-insinööri Lauri Merikalliolle

31.8.2017 Tie tulevaisuuteen löytyy Tampereen insinööriopiskelijoiden töistä

31.8.2017 Tie- ja liikennealan nuorisolla on viesti: " Me emme halua mitä te halusitte"

30.8.2017 Harjutie voitti ylivoimaisesti Vuosisadan tie -äänestyksen. Vuosisadan tiellä ei ole tärkeintä määränpää vaan matka.

30.8.2017 Vuosisadan ajan Suomen tiestö on mahdollistanut kasvun ja hyvinvoinnin

30.6.2017 Tieyhdistyksen lausunto valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden uudistamisesta

27.6.2017 Vuosisadan tie -kilpailun finaali