Tieyhdistyksen vuosikokous

Itsehallintokuja 3, 02600 Espoo

6.6.2019 13:00 - 6.6.2019 14:00

Suomen Tieyhdistys ry:n vuosikokous pidetään torstaina 6.6.2019 klo 13. Paikkana on Ramboll Finlandin uusi pääkonttori, Itsehallintokuja 3, 02600 Espoo, neuvotteluhuone Smedje.

Ennen kokouksen alkua on kahvitarjoilu.  Yhdistyksen ansiomerkkien luovutus tapahtuu kokouksen alussa. 

Vuosikokouksessa

 • käsitellään vuosi- ja tilikertomus vuodelta 2018
 • vahvistetaan tilinpäätös 2018 ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä tili- ja vastuuvelvollisille
 • käsitellään ja hyväksytään yhdistyksen uusi strategia 2030
 • käsitellään ja hyväksytään toimintasuunnitelma vuodelle 2020
 • määrätään jäsenmaksujen suuruus tai niiden perusteet vuodelle 2020
 • vahvistetaan talousarvio 2020
 • päätetään yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta. Sääntömuutokset ovat parhail-laan tarkastettavana PRH:ssa.  Keskeiset muutokset kohdistuvat hallituksen ko-koon, puheenjohtajan toimikauden pituuteen sekä hallituksen ja puheenjohtajan toimikauden ajankohtaa (vuosikokousten välinen aika).
 • sääntöjen 6 §2 muutoksen takia päätetään vuosiksi 2017-2019, 2018-2020 sekä 2019-2021 valittujen hallitusten sekä vuodeksi 2019 valitun puheenjohtajan toimi-kausien lyhentämisestä niin, että ne päättyvät kunkin toimikauden viimeisen vuo-den sääntömääräiseen vuosikokoukseen.
 • valitaan puheenjohtaja seuraavaksi toimikaudeksi
 • päätetään hallituksen jäsenten määrästä
 • valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle
 • valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja
 • käsitellään muut esille tulevat asiat (mikäli muita asioita halutaan kokouksessa päätettävän, on ne esitettävä hallitukselle viikkoa ennen kokousta).

Hallituksen ehdotukset uudeksi strategiaksi, sääntömuutoksiksi, vuoden 2018 toimintakertomukseksi ja tilinpäätökseksi sekä vuoden 2020 toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi ovat saatavilla kokouksessa. 

Kokousjärjestelyjen vuoksi ilmoittautuminen torstaihin 30.5. mennessä, puh. 040 592 7641 tai sähköpostitse osoitteella toimisto@tieyhdistys.fi