Tieyhdistys järjestää jälleen syksyllä 2020 erittäin suosituksi tulleen TIKO-tieisännöitsijäkurssin.

15.9.2020 - 26.11.2020

TIKO –tieisännöitsijä on yksityisteiden tiekunnille vaihtoehto talkootyötyyppiseen tieasioiden hoitamiseen. Tieisännöitsijä on asiantuntija, pää- tai sivutoiminen ammatinharjoittaja. Heitä on tähän mennessä koulutettu yhteensä noin 300. Suomi on ainoa maa, jossa on tällainen osaajakunta.

TIKO-tieisännöitsijöiden koulutuksen järjestää Suomen Tieyhdistys, päärahoittaja on liikenneviranomainen.

TIEISÄNNÖITSIJÄVERKKO LAAJENEE

Syksyn 2020 koulutukseen valitaan koko maan alueelta 20-24 kurssilaista.

Kurssilaisvalinnoissa painotetaan erityisesti alueita, joilla ei ole toimivaa, aiemmin koulutettua tieisännöitsijää. Hakijana voi olla mm. useamman yksityistien asioita jo nyt hoitava toimitsijamies, tiekunnan vastuuhenkilö ja muu tieasioiden hoitoon halukas henkilö. Varsinaisia koulutus- tai ammattivaatimuksia ei ole.

Hakijalta edellytetään yksityistieasioiden perustuntemusta sekä kiinnostusta ja valmiuksia ryhtyä tarjoamaan tieisännöintipalveluja tiekunnille ja muille toimijoille, pää- tai sivutoimisesti. Koulutus ei siis ole tarkoitettu vain oman tiekunnan asioiden hoidossa tarvittavien tietojen hankkimiseen eikä myöskään julkisen sektorin tms. viran- tai toimenhaltijalle omassa työssään tarvittavan tiedon lisäämiseksi. Tätä varten on oma koulutus (Yksityistieasioiden korkeakoulu).

Koulutus koostuu kolmesta 3-päiväisestä koulutusjaksosta. Alussa ja myös jaksojen välissä tehdään hiukan kotitöitä. Koulutuksen 1. jakso pidetään Tampereen Aitolahdessa srk:n leiri- ja kurssikeskuksessa 15. - 17.9. ja 2. jakso 20. - 22.10. sekä 3. jakso Lahdessa Pajulahden urheiluopistolla 24. - 26.11.

Kurssiohjelma koostuu mm. yksityistienpitoon liittyvästä lainsäädännöstä, toimitus- ja viranomaisasioista, tiekuntien hallinnosta, tieisännöinnistä, vastuista, yksiköinnistä, rahoituksesta sekä tietysti tienpidon teknisistä asioista.

Kouluttajina ja luennoitsijat ovat kunkin aihepiirin parhaita asiantuntijoita.

Kurssimaksu 730 € (sis.alv) kattaa koko laajan koulutuksen, usean kurssikirjan ja muun koulutusmateriaalin, majoituksen sekä ruokailut ym. täysihoidon kaikkina kurssipäivinä. Osallistujien kontolle jäävät lisäksi matkakulut ja mahdollisen lisäyöpymisen kustannukset.

Kurssiesite

Hakulomake

 

Lisätietoja:

Suomen Tieyhdistys

Simo Takalammi, 0400 167170

simo.takalammi@tieyhdistys.fi