Mediatiedoite: Väyläverkkoon investoimalla Suomi investoi omaan kilpailukykyynsä ja hyvinvointiinsa

TIEDOTE,JULKAISUVAPAA

Väyläverkkoon investoimalla Suomi investoi omaan kilpailukykyynsä ja hyvinvointiinsa

Elinkeinoministeri Mika Lintilä korosti Väylät& Liikenne- päivien avajaisissa toimivan ja riittävän väyläverkoston, elinkeinoelämän menestyksen ja kansalaisten hyvinvoinnin välistä yhteyttä.Toimivat yhteydet luovat kasvua ja työpaikkoja.

  • Väyläverkkoa ei pidä kehittää tyhjiössä, vaan yhteiskunnan tarpeita vastaavaksi. Meidän on entistä ennakoivammin kyettävä tukemaan elinkeinoelämän ja kansalaisten hyvinvointia tarjoamalla oikea-aikaisesti yhteyksiä sinne, missä niille on tarvetta.
  • Liikenne- ja viestintäverkot ovat yhteiskunnan verisuonisto. Saavutettavuudella, väyläverkon kunnolla sekä turvallisella ja kustannustehokkaalla ihmisten ja tiedon liikkumisella on suuri merkitys erityisesti elinkeinoelämän kilpailukyvylle. Kasvua ja uusia työpaikkoja syntyy sinne missä yhteydet lähelle ja kauas toimivat ongelmitta.

Liikenneviraston pääjohtaja Kari Wihlman oli omassa puheenvuorossaan vahvasti samoilla linjoilla.

  • Liikenneverkkoa tulee kunnossapitää ja kehittää pitkäjänteisesti vastaamaan elinkeinoelämän ja kansalaisten muuttuviin tarpeisiin. Väyliin investoiminen edistää koko maan kilpailukykyä ja ihmisten hyvinvointia.

Sekä elinkeinoministeri Lintilä että pääjohtaja Wihlman jakoivat omissa puheenvuoroissaan huolen olemassa olevan liikenneverkon kunnosta ja rahoituksen riittävyydestä.

  • Perusväylänpidon riittävä rahoitus on kuitenkin turvattava myös jatkossa, sillä väylien kunnon rappeutumistahti on kova ja korjausvelka alkaa välittömästi kasvaa, kun hallituskauden lisärahoitusohjelmat loppuvat, toteaa ministeri Lintilä.
  • Väyläverkon noin 2,5 miljardin euron korjausvelkaa on välttämättä vähennettävä, jotta väylien taso saadaan pidettyä edes nykyisellään. Parlamentaarisen työryhmän ehdottamalla 300 miljoonan vuotuisella perusväylänpidon lisäyksellä väylien kunnon huononeminen olisi mahdollista pysäyttää ja lisäksi korjausvelkaa voisi alkaa lyhentämään, toteaa pääjohtaja Wihlman.

 

Suomen Tieyhdistyksen toimitusjohtaja Nina Raitasen mukaan suomalaisilla on halua saada tiensä kuntoon.

-Suomalaiset haluavat tiensä kuntoon ja olisivat valmiita Tieyhdistyksen tekemän kyselyn mukaan valmiita investoimaan niihin nykyistä enemmän rahaa. Teitä ei saada kuntoon hetkessä vaan nyt tarvitaan pitkäjänteistä rahoitusta.

Väylät & Liikenne –tapahtuma kokoaa joka toinen vuosi noin tuhat väylä- ja liikennealan asiantuntijaa yhteen kuulemaan esitelmiä ja keskustelemaan alan tulevaisuudesta. Vuonna 2018 päivät pidetään Tampere-talossa 5.-6.9.2018https://tapahtumat.tieyhdistys.fi/vaylat-liikenne/

Lisätietoja: Nina Raitanen, Suomen Tieyhdistys, p.040 744 2996

Liittyvät henkilöt