Henkilötietojen käsittely tiekunnassa

Tiekunnankin on noudatettava tietosuojadirektiiviä (GDPR). Tieyhdistys on tehnyt ohjeellisen esimerkin periaatteiksi henkilötietojen käsittelemiseksi tiekunnassa.

Esimerkkiä ei tule kopioida sellaisenaan, vaan kunkin tiekunnan tulee itse sisäistää, kuinka henkilötietoja kerätään ja käsitellään tietosuojadirektiivin mukaisesti. Periaatteet tulee valmistella ja hyväksyä hoitokunnassa (tai tiekunnan kokouksessa) tiekunnan todelliseen tilanteeseen ja olosuhteisiin pohjautuen. Esimerkkiperiaatteet löytyvät täältä pdf-versiona ja täältä word-muodossa.

Henkilötietojen käsittelemisen periaatteet tulee olla osakkaiden ja muiden asianosaisten (mm. tienkäyttömaksua maksavat) vapaasti saatavilla esimerkiksi tiekunnan kotisivulla. Ei haittaa, vaikka ne lähettäisi myös seuraavan kokouskutsun liitteenä. Dokumentti (erityisesti TIETOSUOJASELOSTE, OSAKAS- JA TIENKÄYTTÄJÄREKISTERI) tulee päivittää muuttuneiden olosuhteiden mukaiseksi, esimerkiksi vuosittain.

Syytä korostaa, että kyseessä on yhdenlaisen tiekunnan esimerkki eikä se ole 'täydellinen' tai 'lopullinen'. Saatujen lakitulkintojen, käyttökokemusten ja muiden palautteiden perusteella esimerkkimallia päivitetään aika ajoin.

Jaa sosiaalisessa mediassa

Liittyvät henkilöt