Miten liikenteen päästövähennystavoitteet saavutetaan?

Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunta ja Auto- ja Tieforum järjestivät 10.11.2016 Liikennesektori ja päästövähennykset -seminaarin Eduskunnan Pikkuparlamentissa. Auto- ja Tieforum on 29:n yhteisön ja järjestön yhteenlittymä, jonka asiamiehenä toimii Suomen Tieyhdistys.

Euroopan unioni on asettanut Suomelle 39 % päästövähennystavoitteen vuoteen 2030 mennessä vertailuvuoden ollessa 2005. Liikennesektorilla on suuret mahdollisuudet vaikuttaa tavoitteiden saavuttamiseen, koska arviolta noin 40 % taakanjakosektorin päästöistä aiheutuu liikenteestä. Arviolta 90 % liikenteen päästöistä syntyy tieliikenteessä ja niistä 58 % henkilöautoista.

Vuorovaikutteisessa seminaarissa päivitettiin tietoja alaan kohdistuvista päästövähennystavoitteista sekä tuotiin esiin eri tahojen keinoja ratkaisuvaihtoehdoista. Seminaarin avasi liikenne- ja viestintävaliokunnan puheenjohtaja Ari Jalonen.

Alustuspuheenvuoroina kuultiin esitykset

  • Liikenneministeriön lääkkeet päästöjen vähentämiseksi? Mitä EU:n päästötaakanjakopäätös merkitsee Suomen liikenteelle? - liikenneneuvos Saara Jääskeläinen, Liikenne- ja viestintäministeriö
  • Mitä päästötavoitteet merkitsevät yrityksille ja Suomen kilpailukyvylle? - johtava asiantuntija Tiina Haapasalo, Elinkeinoelämän Keskusliitto

Ratkaisumahdollisuuksia esitettiin seuraavista aiheista

  • Biopolttoaineet Suomen ratkaisu? - toimitusjohtaja Helena Vänskä, Öljy- ja biopolttoaineala ry
  • Liikkuminen palveluna tehostaa resursseja? - toiminnanjohtaja Marko Forsblom, ITS-Finland ry
  • Mitä mahdollistavat kaupunkirakenteen optimointi ja joukkoliikenne? - liikennesuunnittelupäällikkö Reetta Putkonen, Helsingin kaupunki
  • Rekat täysin lastein vai kaasujalkaa höllemmäksi? - toimitusjohtaja Iiro Lehtonen, SKAL ry
  • Sähköinen liikenne? - asiantuntija Petteri Haveri, Energiateollisuus
  • Autokannan päästöjen vähentäminen? toimitusjohtaja Tero Kallio, Autotuojat ry

Tilaisuudessa esityksiä kommentoi Suomen luonnonsuojeluliiton Hanna Aho. Eduskuntaryhmien kommentointipuheenvuoron käyttivät
- Mirja Vehkaperä, Keskusta
- Jukka Kopra, Kokoomus
- Jani Mäkelä, Perussuomalaiset
- Jyrki Kasvi, Vihreät 

Puheenvuoroissa kiiteltiin järjestöjen aktiivisuutta ratkaisujen etsimisessä. Jyrki Kasvi totesi omassa puheenvuorossaa, että kovaankin päästötavoitteeseen pyrkiminen on halpaa seurauksiin sopeutumiseen verrattuna.

Jaa sosiaalisessa mediassa