Yksityistie-ansiomerkki

Suomen Tieyhdistys myöntää hakemuksesta Yksityistie-ansiomerkin ja siihen kuuluvan kunniakirjan.
Kenelle
Yksityistie-ansiomerkki voidaan hakemuksesta myöntää hoitokunnan puheenjohtajalle tai jäsenelle, toimitsijamiehelle, tiekunnan osakkaalle tai jollekin muulle henkilölle, joka on merkittävällä tavalla kunnostautunut yksityistieasioissa. Ansiomerkki suositellaan luovutettavaksi merkin saajalle esim. tiekunnan vuosikokouksen yhteydessä. Luovuttajana toimii merkin hakija.
Kuka myöntää
Ansiomerkin myöntää ansiomerkkitoimikunta, jonka nimeää Suomen Tieyhdistyksen hallitus.
Kuinka haetaan
Yksityistie-ansiomerkkiä voi hakea tiekunta tai jokin muu yhteisö hakemuksella Suomen Tieyhdistyksestä. Hakemus on saatavilla Tieyhdistyksen internetsivuilta tai se on tilattavissa yhdistyksen toimistosta.
Hakemuksesta tulee ilmetä ne seikat, joiden perusteella merkkiä anotaan. Jos sama hakija hakee useita merkkejä, jokaisesta haetusta merkistä täytetään oma hakemuslomake. Ansiomerkkiä haetaan jatkuvalla haulla. Hakemukset käsitellään tulojärjestyksessä. Mikäli päätös merkistä halutaan saada ennen jotakin tiettyä päivämäärää esim. tiekunnan kokousta, päivämäärä tulee merkitä hakulomakkeeseen. Ansiomerkit ja niihin kuuluvat kunniakirjat toimitetaan ansiomerkin hakijalle sen jälkeen, kun toimikunta on tehnyt päätöksensä ansiomerkkien myöntämisestä.
Mitä maksaa
Yksityistie-ansiomerkki ja sen mukana toimitettava kunniakirja maksaa Suomen Tieyhdistyksen jäsenille 75 euroa ja muille 90 euroa (sis. alv ja postikulut).