Tietietoa

Tie- ja katuverkko

Suomessa on maanteitä 79 363 km (1.1.2016), joista valtateitä on 8 605 km ja kantateitä 4 730 km. Seututeitä on 13 600 km, kun taas yhdysteitä on kaikkiaan 51 053 km. Lisäksi tiverkostoomme kuuluu lukuisia eritasoliittymien ramppeja sekä lauttavälejä. Valtion hoidossa olevalla maantieverkolla on moottoriteitä 881 km ja kevyen liikenteen väyliä maanteiden varrella noin 5 316 km. Varsinaisia siltoja on noin 11 917 ja putkisiltoja 3 223 kappaletta.

Katuja on noin 26 000 km. Kuntien hoitamia kevyen liikenteen väyliä on noin 14 300 km.

Yksityisteitä, mukaan lukien metsäautotiet, on noin 360 000 km, joista noin 90 000 km palvelee vakituista asutusta eli arviolta miljoonaa suomalaista.

Liikenne ja ajoneuvot

Tieliikenteen (maantiet, kadut, yksityistiet) osuus kotimaan henkilöliikenteen suoritteesta (hlö-km) on 90 %. Rautatieliikenteen osuus on noin 5 % lopun suoritteen ollessa lento- ja vesiliikennettä. Kaikkiaan henkilöliikenteen suoritteen määrä on noin 74 miljardia henkilökilometriä vuodessa.

Tieliikenteen suorite vuonna 2015 oli maanteillä 37 430 milj. autokm ja kaduilla sekä yksityisteillä yhteensä 17 715 milj. autokm.

Vuonna 2015 ensirekisteröitiin kaikkiaan 172 767 ajoneuvoa. Ensirekisteröinnit vähenivät edellisvuoteen nähden vajaan 1 %. Henkilöautoja ensirekisteröitiin 108 812 (2 % enemmän kuin vuonna 2014). Pakettiautoja rekisteröitiin 11 431, kuorma-autoja 1 707 ja linja-autoja 526.

Vuoden 2015 lopussa oli rekisterissä noin 3,9 miljoonaa autoa, joista henkilöautoja 3,3 miljoonaa. Moottoripyöriä ja mopoja on yhteensä 0,6 miljoonaa. Ajokortteja oli yli 3,6 miljoonaa (vuosi 2014). Polkupyöriä arvioidaan olevan 3,5 miljoonaa.

Liikenneturvallisuus

Vuonna 2015 tieliikenteessä menehtyi 266 ihmistä, mikä on 37 enemmän kuin kuin vuonna 2014. Tavoite on puolittaa liikennekuolemien määrä vuoden 2010 tasosta (272 kuollutta) vuoteen 2020 mennessä.

Lisää tietoa Suomen tie- ja katuverkosta löytyy TieTieto 2014 -esitteestä