• Tieyhdistys
  • Yksityistiet
  • Nuoret
  • Tie & Liikenne -lehti

Tieyhdistys

Suomen Tieyhdistys ry on tie- ja liikennealan asiantuntija ja vaikuttaja. Yhdistys on toiminut jo vuodesta 1917 lähtien. Tieyhdistyksen toiminnan tarkoituksena on lisätä tietoisuutta tie- ja liikennealan merkityksestä Suomen kilpailukyvylle ja hyvinvoinnille. Aktiivisella yhteistyöllä ja vaikuttamisella yhdistys pyrkii varmistamaan alan rahoitus- ja osaamispääoman. Yhdistys on yksityistieasioiden johtava asiantuntija Suomessa ja järjestää useita alaa yhdistäviä tapahtumia.

Lue lisää
ukkeli

Yksityistiet

Tieyhdistys on myös yksityistieasioiden neuvonta- ja asiantuntijajärjestö. Yksityistiejärjestelmä ja tieolot tulee olla sellaisessa kunnossa, että ne tukevat asumisen ja elinkeinoelämän mahdollisuuksia maanlaajuisesti. Yksityistiet ovat tiestömme hiussuonisto. Tule mukaan vaikuttamaan, kouluttautumaan sekä saamaan opastusta ja neuvontaa!

Lisää tietoa yksityisteistä

Nuoret

Tieyhdistyksen kautta opiskelijakin saa äänensä kuuluville ja vaikuttaa. Haluamme opiskelijat mukaan tapahtumiimme ammattilaisten joukkoon ja järjestämme myös opiskelijoille suunnattua ohjelmaa.

Lisätietoa nuorisotoiminnasta

Tie & Liikenne -lehti

Tie & Liikenne -lehti on korkeatasoinen alan ammattilehti, jonka yhdistyksen jäsenet saavat jäsenetuna. Lehti on myös tilattavissa erikseen.

Lue lisää