• Tieyhdistys
  • Yksityistiet
  • Tie & Liikenne -lehti
  • Tilaa julkaisuja

Tieyhdistys

Suomen Tieyhdistys ry on tie- ja liikennealan asiantuntija ja vaikuttaja. Yhdistys on toiminut jo vuodesta 1917 lähtien. Tieyhdistyksen toiminnan tarkoituksena on lisätä tietoisuutta tie- ja liikennealan merkityksestä Suomen kilpailukyvylle ja hyvinvoinnille. Aktiivisella yhteistyöllä ja vaikuttamisella yhdistys pyrkii varmistamaan alan rahoitus- ja osaamispääoman. Yhdistys on yksityistieasioiden johtava asiantuntija Suomessa ja järjestää useita alaa yhdistäviä tapahtumia.

Lue lisää
ukkeli

Yksityistiet

Tieyhdistys on myös yksityistieasioiden neuvonta- ja asiantuntijajärjestö. Yksityistiejärjestelmä ja tieolot tulee olla sellaisessa kunnossa, että ne tukevat asumisen ja elinkeinoelämän mahdollisuuksia maanlaajuisesti. Yksityistiet ovat tiestömme hiussuonisto. Tule mukaan vaikuttamaan, kouluttautumaan sekä saamaan opastusta ja neuvontaa!

Lisää tietoa yksityisteistä

Tie & Liikenne -lehti

Tie & Liikenne -lehti on korkeatasoinen alan ammattilehti, jonka yhdistyksen jäsenet saavat jäsenetuna. Lehti on myös tilattavissa erikseen.

Lue lisää

Tilaa julkaisuja

Tieyhdistys julkaisee erilaisia yksityitieaiheisia opaskirjoja, lehtiä ja uutiskirjeitä. Opaskirjat ovat maksullisia tuottaita. Lehdet tulevat jäsenille jäsenetuna, mutta ne voi myös tilata erikseen vaikkapa lahjaksi. Tervetuloa tilaamaan tuotteita!

Tilaa julkaisuja