Yhdistys

Suomen Tieyhdistys ry on tie- ja liikennealan  asiantuntija ja vaikuttaja. Yhdistys on toiminut jo vuodesta 1917 lähtien. 

Tieyhdistyksen toiminnan tarkoituksena on lisätä tietoisuutta tie- ja liikennealan merkityksestä Suomen kilpailukyvylle ja hyvinvoinnille.  Aktiivisella yhteistyöllä ja vaikuttamisella yhdistys pyrkii varmistamaan alan rahoitus- ja osaamispääoman. Yhdistys on yksityistieasioiden johtava asiantuntija Suomessa ja kouluttaa tieisännöitsijöitä tiekuntien avuksi TIKO-koulutuksessa sekä muita tahoja yksityistieasioiden korkeakoulussa. 

Tieyhdistys järjestää useita merkittäviä alan kotimaisia ja kansainvälisiä tapahtumia, joista tunnetuimpia ovat parillisina vuosina järjestettävät Väylät & Liikenne -konferenssi ja kansainväliset Talvitiepäivät sekä parittomina vuosina järjestettävä Alueelliset yksityistiepäivät -kiertue. Yhdessä muiden toimijoiden kanssa järjestämme lisäksi Transport Research Finland -tapahtumaa, joka aloitettiin Tieyhdistyksen aloitteesta vuonna 2016 sekä Yhdyskuntatekniikka -tapahtumaa.  

Yhdistys julkaisee Tie  ja Liikenne-  sekä Yksityistieuutiset lehtiä. Lisäksi yhdistys julkaisee erilaisia opaskirjoja. 

Yhdistyksellä on henkilö- ja yhteisöjäseniä

Yhdistyksen jäseninä on kattavasti alalla toimivia, alaa opiskelevia ja alalta eläköityneitä henkilöitä. Yhteisöjäsenet kattavat laajalti alalla toimivia yrityksiä, viranomaisia, järjestöjä, kuntia ja kaupunkeja sekä yksityisteiden tiekuntia. 

Yhdistyksen jäsenyydet ja kansainväliset yhteydet

Tieyhdistys on Euroopan Tieliiton (European Road Federation, ERF) jäsen sekä Pohjoismaisen tiefoorumin (Nordiskt Vägforum NVF) perustajajäsen (1935). Yhdistyksen edustaja kuuluu PTL:n Suomen osaston hallitukseen. Yhdistys on jäsenenä myös FinMobility ry:ssä, joka on johtava suomalaisten liikennesektorin työnantaja- ja elinkeinojärjestöjen yhteinen EU-edunvalvoja Brysselissä. 

Lisäksi yhdistys osallistuu

  • Mobilia Auto- ja tiemuseon kehittämiseen säätiön jäsenenä
  • Tiekonehistoriallisen seuran toimintaan sen perustajajäsenenä

Yhdistys toimii 21 yhteiskunnallisen järjestön Auto- ja Tieforumin (ATF) asiamiehenä.