Yhdistys

Suomen Tieyhdistys ry on teiden ja niiden kestävän käytön asiantunteva ja vahva vaikuttaja. Yhdistys on toiminut jo vuodesta 1917 lähtien. 

Tieyhdistys toimii aktiivisena vaikuttajana teiden rahoituksen, kestävän käytön ja alan osaamispääoman vahvistamiseksi. Tavoitteena on arjen sujuvuus sekä koko Suomen elinvoimaisuus. Yhdistyksen toiminnan painopisteet ovat:

  1. Tiestön rahoituksen ja alan osaamisen pitkäjänteinen kehittäminen
  2. Yksityistiet ja niiden merkitys osana liikennejärjestelmää
  3. Innostavat tapahtumat ja asiantunteva neuvonta
  4. Kestävä kehitys

Yhdistys on yksityistieasioiden johtava asiantuntija Suomessa ja kouluttaa tieisännöitsijöitä tiekuntien avuksi TIKO-koulutuksessa sekä muita tahoja yksityistieasioiden korkeakoulussa. 

Tieyhdistys järjestää useita merkittäviä alan kotimaisia ja kansainvälisiä tapahtumia, joista tunnetuimpia ovat Väylät & Liikenne -konferenssi ja kansainväliset Tiepäivät sekä  Alueelliset yksityistiepäivät -kiertue. Yhdessä muiden toimijoiden kanssa järjestämme lisäksi Transport Research Finland -tapahtumaa sekä Yhdyskuntatekniikka -tapahtumaa.  

Yhdistys julkaisee Tie  ja Liikenne-  sekä Yksityistieuutiset lehtiä. Lisäksi yhdistys julkaisee erilaisia opaskirjoja. 

Jos haluat tutustua yhdistyksen yli 100 vuotiseen historiaan, käy lukemassa Kaikki pyörii - Suomen Tieyhdistys 100 vuotta - teos oheisesta linkistä! Kaikki pyörii pdf-tiedosto.

Yhdistyksellä on henkilö- ja yhteisöjäseniä

Yhdistyksen jäseninä on kattavasti alalla toimivia, alaa opiskelevia ja alalta eläköityneitä henkilöitä. Yhteisöjäsenet kattavat laajalti alalla toimivia yrityksiä, viranomaisia, järjestöjä, kuntia ja kaupunkeja sekä yksityisteiden tiekuntia. 

Yhdistyksen jäsenyydet ja kansainväliset yhteydet

Tieyhdistys on Pohjoismaisen tiefoorumin (Nordiskt Vägforum NVF) perustajajäsen (1935). Yhdistyksen edustaja kuuluu PTL:n Suomen osaston hallitukseen. Yhdistys on jäsenenä myös FinMobility ry:ssä, joka on johtava suomalaisten liikennesektorin työnantaja- ja elinkeinojärjestöjen yhteinen EU-edunvalvoja Brysselissä. 

Lisäksi yhdistys on seuraavien yhdistysten ja yhteisöjen jäsen:

  •  Auto- ja tiemuseo Mobilia
  • ITS Finland
  • Liikenneturva

Yhdistys toimii  Auto- ja Tieforumin (ATF) asiamiehenä.