Hallitus

Puheenjohtaja Juha Ojala, TTS

Varapuheenjohtaja

  • Toiminnanjohtaja Kari Palojärvi, Metsäalan kuljetusyrittäjät ry

Jäsenet

  • Toimitusjohtaja Timo Koskinen, Suomen Taksiliitto ry
  • Logistiikkapäällikkö Alina Koskela, Metsäteollisuus ry
  • Liikenneasiantuntija Johanna Vilkuna, Suomen Kuntaliitto
  • Toimialajohtaja Pekka Rajala, Väylävirasto
  • Maakuntajohtaja Pauli Harju, Pohjois-Pohjanmaan liitto
  • Johtaja, infra Mikko Inkala, Afry oy
  • Professori Pekka Leviäkangas, Oulun yliopisto
  • Johtava liikenne- ja elinkeinopoliittinen asiantuntija Päivi Wood, Keskuskauppakamari

Yhdistyksen hallitukseen kuuluu 9 jäsentä ja puheenjohtaja. Hallituksen jäsenet valitaan kolmeksi vuodeksi kerrallaan, osan olessa vuosittain erovuorossa. Puheenjohtaja valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Hallitus asettaa keskuudestaan työvaliokunnan ja tarvittaessa muita toimikuntia ja valiokuntia. Työvaliokunnan ohella nyt toiminnassa on Kavo Käyhkön Rahaston hallitus.