Hallitus

Puheenjohtaja Juha Ojala, TTS

Varapuheenjohtaja

  • Toiminnanjohtaja Kari Palojärvi, Metsäalan kuljetusyrittäjät ry

Jäsenet

  • Toimialajohtaja Pekka Rajala, Väylävirasto
  • Maakuntajohtaja Pauli Harju, Pohjois-Pohjanmaan liitto
  • Johtaja, infra Mikko Inkala, Afry oy
  • Professori Pekka Leviäkangas, Oulun yliopisto
  • Johtava liikenne- ja elinkeinopoliittinen asiantuntija Päivi Wood, Keskuskauppakamari
  • Suunnittelupäällikkö Aku Raappana, Rovaniemen kaupunki
  • Toimitusjohtaja Pasi Nieminen, Autoliitto
  •  Metsävaltuuskunnan puheenjohtaja Mikko Tiirola, MTK

Yhdistyksen hallitukseen kuuluu 9 jäsentä ja puheenjohtaja. Hallituksen jäsenet valitaan kolmeksi vuodeksi kerrallaan, osan olessa vuosittain erovuorossa. Puheenjohtaja valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Hallitus asettaa keskuudestaan työvaliokunnan ja tarvittaessa muita toimikuntia ja valiokuntia. Työvaliokunnan ohella nyt toiminnassa on Kavo Käyhkön Rahaston hallitus.