Hallitus 2019

Puheenjohtaja Juha Ojala, TTS

Varapuheenjohtaja

 • Kehittämispäällikkö Tiina Perttula, Ramboll Finland Oy

Jäsenet

 • Assistant professor Heikki Liimatainen, Liikenteen tutkimuskeskus Verne
 • ELY-johtaja Jarmo Joutsensaari, Liikennevirasto
 • Johtava asiantuntija Marika Kämppi, Sitowise oy
 • Toimitusjohtaja Matti Peltola Koneyrittäjien liitto
 • Osakas, johtava neuvonantaja Sauli Hievanen, Miltton Networks
 • Yksityistieasiantuntija Esko Hämäläinen
 • Toimitusjohtaja Timo Saarenketo, Roadscanners Oy
 • Toimitusjohtaja Timo Koskinen, Suomen Taksiliitto ry
 • Logistiikkapäällikkö Outi Nietola, Metsäteollisuus ry
 • Liikenneasiantuntija Johanna Vilkuna, Suomen Kuntaliitto

Yhdistyksen hallitukseen kuuluu 11 jäsentä ja puheenjohtaja. Hallituksen jäsenet valitaan kolmeksi vuodeksi kerrallaan, osan olessa vuosittain erovuorossa. Puheenjohtaja valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Hallitus asettaa keskuudestaan työvaliokunnan ja tarvittaessa muita toimikuntia ja valiokuntia. Työvaliokunnan ohella nyt toiminnassa on Kavo Käyhkön Rahaston hallitus.