Hallitus

Puheenjohtaja 

  • Toimitusjohtaja Juha Ojala, TTS Työtehoseura

Varapuheenjohtaja

  • Metsävaltuuskunnan puheenjohtaja, Mikko Tiirola, MTK

Jäsenet

  • Osastonjohtaja Lars Westermark, Väylävirasto
  • Toimitusjohtaja Mari Vasarainen, Autoliikenteen työnantajaliitto
  • Johtaja Petri Murto, SKAL ry
  • Johtaja, infra Mikko Inkala, AFRY
  • Professori Pekka Leviäkangas, Oulun yliopisto
  • Kaupungininsinööri Aku Raappana, Rovaniemen kaupunki
  • Toimitusjohtaja Pasi Nieminen, Autoliitto

Yhdistyksen hallitukseen kuuluu 8 jäsentä ja puheenjohtaja. Hallituksen jäsenet valitaan kolmeksi vuodeksi kerrallaan, osan olessa vuosittain erovuorossa. Puheenjohtaja valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Hallitus asettaa keskuudestaan työvaliokunnan ja tarvittaessa muita toimikuntia ja valiokuntia. Työvaliokunnan ohella nyt toiminnassa on Kavo Käyhkön rahaston hallitus.