Kavo Käyhkön rahasto

KAVO KÄYHKÖN RAHASTON SÄÄNNÖT

Rahaston tarkoituksena on palkkioin ja stipendein tukea Suomen Tieyhdistyksen ja sen jäsenten toimintaa maamme tiekulttuurin edistämiseksi. Siinä tarkoituksessa annetaan rahastosta

 • palkkiota ansiokkaimmasta yhdistyksen järjestämässä tapahtumassa pidetystä esitelmästä,
 • hakemuksesta stipendejä yhdistyksen jäsenille kotimaista tai ulkomaista opintomatkaa varten sekä
 • erillisen harkinnan mukaan stipendejä muihin maamme tiekulttuuria edistäviin hankkeisiin.

Rahaston hallintoa hoitaa kolmihenkinen hallitus, johon kuuluu puheenjohtajana Suomen Tieyhdistyksen hallituksen puheenjohtaja sekä jäseninä yhdistyksen hallituksen keskuudestaan valitsema jäsen sekä yhdistyksen toimitusjohtaja.

Rahaston hallitus huolehtii siitä, että rahaston varat ovat aina sijoitettu turvatulla tavalla ja sidottu niiden alenemisen mahdollisimman tehokkaasti estäviin tarkoitukseen soveltuviin reaaliarvoihin.

Rahaston pääomaa ei saa pienentää, vaan käytetään palkkioiksi ja stipendeiksi ainoastaan sen korkovaroja.

Rahaston hallitus päättää vuosittain myönnettävien palkkioiden ja stipendien suuruudesta, käyttökohteista sekä hakuajoista. Hallitus tiedottaa haussa olevista apurahoista yhdistyksen julkaisuissa ja kotisivulla.

Rahastolla ei ole erillisestä kirjanpitoa, vaan rahaston varoista ja veloista annetaan oma lyhyt info Suomen Tieyhdistys ry:n toimintakertomuksessa. Varojen vastaerä taseessa on oman pääoman rahasto.

Suomen Tieyhdistyksen lopettaessa toimintansa tai olosuhteiden muuten muuttuessa siten, että apurahojen ja palkkioiden jakoa ei voida suorittaa näiden sääntöjen määräämällä tavalla, rahaston hallituksella on oikeus päättää sääntöjen tarpeellisesta muutoksesta, jolloin kuitenkin on otettava huomioon, että rahaston varoja edelleen tullaan käyttämään sen tarkoitusperien mukaisesti ja että näiden sääntöjen 3 § säilytetään muutoksitta myös uusissa säännöissä.

Päätetty Kavo Käyhkön -hallituksen hallituksen kokouksessa 22.11.2021

 

KAUPPANEUVOS, DI KAVO KÄYHKÖ (1907–1972)

Kavo Käyhkö oli asfalttialan pioneerejä Suomessa. Hän toimi 1945–1965 perustamansa Rakennus Oy Cultorin toimitusjohtajana. Käyhkö toimi päällystekniikan kehittäjänä ja järjestövaikuttajana 42 vuotisen uransa aikana. Käyhkö oli 1950- ja 1960-luvulla kiistaton asfalttialan johtohahmo Suomessa. Vanhempi väki saattaa muistaa hyvin myös Kavon veljen, Kipparikvartetissakin laulaneen KAUKO KÄYHKÖN. Vuonna 1950 Rakennus Oy Cultor lahjoitti Suomen Tieyhdistykselle kaksisataatuhatta markkaa Kavo Käyhkön -rahastoksi syystä, että toimitusjohtaja Käyhkö oli tuolloin toiminut tieurakoitsijana 20 vuotta.

 

Rahastosta myönnettyjä stipendejä:

 • 2023: Väylät & Liikenne -tapahtuman paras esitelmä. Riikka Rajamäki: Suomen tieliikenteen turvallisuus eurooppalaisessa vertailussa.
 • 2022: Matka-apuraha Tommi Kantala: Transportation Research Boardin vuosikokous Washingtonissa
 • 2022: Matka-apuraha Valtteri Ahonen: Esitelmä ITS-World Congressissa Los Angelesissa. Aihe: Automated Urban Transport Systems – A Project-Oriented Review of the State-of-the-Art,
 • 2021: Väylät & Liikenne -tapahtuman paras esitelmä. Jarkko Rantala: Rautatieliikenteen uusi aika – rataverkon kokonaiskuva tulevaisuuden toimintaympäristössä 
 • 2019: Matka-apuraha Touko Väänänen: Opintomatka International Transportation Economics Association- järjestön liikennetaloustieteen kesäkouluun Pariisissa
 • 2018: Väylät & Liikenne -tapahtuman paras esitelmä Tapio Luttinen: 2018: Liikennepolitiikan etiikka.
 • 2016: Väylät & Liikenne -tapahtuman paras esitelmä 
 • 2014: Väylät & Liikenne -tapahtuman paras esitelmä 
 • 2013: Matka-apuraha: Tampereen teknillisen yliopiston liikenne- ja kuljetusalan ammattiainekerho Liittymä. Opintomatka Saksaan. 
 • 2012: Väylät & Liikenne -tapahtuman paras esitelmä 
 • 2010: Väylät & Liikenne -tapahtuman paras esitelmä 
 • 2008: Väylät & Liikenne -tapahtuman paras esitelmä