Strategia 2020

Visio

Suomen Tieyhdistys on tie- ja liikennealan vaikuttava ja uudistava asiantuntija sekä arvostettu kumppani.

Toiminta-ajatus

Suomen Tieyhdistyksen toiminnan tarkoituksena on lisätä tietoisuutta tie- ja liikennealan merkityksestä Suomen kilpailukyvylle ja hyvinvoinnille. Aktiivisella yhteistyöllä yhdistys pyrkii varmistamaan alan rahoitus- ja osaamispääoman.

Arvot

 • Asiantunteva
 • Palveleva
 • Vaikuttava
 • Dynaaminen
 • Uudistava

Toiminnan painopisteet

 • Toimintaympäristön muutosten ennakointi
 • Vaikuttaminen tie- ja liikennealan rahoitus- ja osaamisresursseihin
 • Yksityisteiden paras osaaja
 • Laadukkaat tapahtumat ja viestintä
 • Verkostoituminen alalla
 • Nuoret ammattilaiset
 • Alan vetovoiman lisääminen

Liittyvät henkilöt