Strategia 2020-2030

VISIO: Suomen Tieyhdistys on teiden ja niiden kestävän käytön asiantunteva ja vahva vaikuttaja.

ARVOT: Luotettavuus, Rohkeus, Palvelevuus

TOIMINTA-AJATUS: Toimimme aktiivisena vaikuttajana teiden rahoituksen, kestävän käytön ja alan osaamispääoman vahvistamiseksi. Tavoitteena on arjen sujuvuus sekä koko Suomen elinvoimaisuus

TOIMINNAN PAINOPISTEET:

  1. Tiestön rahoituksen ja alan osaamisen pitkäjänteinen kehittäminen
  2. Yksityistiet ja niiden merkitys osana liikennejärjestelmää
  3. Innostavat tapahtumat ja asiantunteva neuvonta.
  4. Kestävä kehitys