Strategia 2020-2030

VISIO: Suomen Tieyhdistys on teiden ja tieliikenteen asiantunteva ja vahva vaikuttaja.

ARVOT: Asiantuntevuus, Dynaamisuus, Rohkeus, Palvelevuus, Laaja-alaisuus

TOIMINTA-AJATUS: Suomen Tieyhdistyksen toimii aktiivisena vaikuttajana alan rahoitus- ja osaamispääoman vahvistamiseksi. Tavoitteena on ihmisten arjen sujuvuus sekä Suomen kilpailukyky ja hyvinvointi.

TOIMINNAN PAINOPISTEET:

  1. Vaikuttaminen tiestön rahoitukseen ja osaamisen pitkäjänteiseen kehittämiseen
  2. Yksityisteiden paras osaaja. Vaikuttaminen yksityisteiden merkitykseen osana liikennejärjestelmää.
  3. Innostavat tapahtumat ja asiantunteva neuvonta.
  4. Alan vetovoiman lisääminen

Liittyvät henkilöt