Tie & Liikenne-lehti

Tie & Liikenne on Suomen Tieyhdistyksen ammattilehti, jossa käsitellään laaja-alaisesti liikennettä, liikenneväylien kehittämistä ja ylläpitoa, liikennepoliittisia kysymyksiä, liikenneturvallisuutta jne.

Tie & Liikenne ilmestyy viisi kertaa vuodessa. Suomen Tieyhdistyksen jäsenet saavat lehden jäsenetuna. Lehti on myös tilattavissa.

Ilmoitusmyynti

Marianne Lohilahti
puh. 040 708 6640
marianne.lohilahti@netti.fi

Tie & Liikenne 2022  Mediakortti 2022

 

Nro Ilmoitusaineisto Ilmestyy                Aihe                                                  
1 to 13.1.2022 pe 4.2.2022 Liikkuminen ja kunnossapito
2 to 28.4.2022 pe 20.5.2022 Omaisuudenhallinta ja elinkaari
3 to 28.7.2022 pe 19.8.2022 Tie, luonto ja ilmasto
4 to 22.9.2022 pe 14.10.2022 Tiestön merkitys
5 to 17.11.2022 pe. 9.12.2022 Tutkimus, osaaminen ja suunnittelu