Tie & Liikenne-lehti

Tie & Liikenne on Suomen Tieyhdistyksen ammattilehti, jossa käsitellään laaja-alaisesti liikennettä, liikenneväylien kehittämistä ja ylläpitoa, liikennepoliittisia kysymyksiä, liikenneturvallisuutta jne.

Tie & Liikenne ilmestyy viisi kertaa vuodessa. Suomen Tieyhdistyksen jäsenet saavat lehden jäsenetuna. Lehti on myös tilattavissa.

Ilmoitusmyynti

Marianne Lohilahti
puh. 040 708 6640
marianne.lohilahti@netti.fi

Tie & Liikenne 2021 Mediakortti 2021  Mediakortti 2022

Nro 

Ilmoitusaineistot

Ilmestyy   Teemat / tapahtumat
1  to 14.1  to 4.2.
  • Kunta & liikenneinfra
2  ke 26.4  ke 17.5
  • Matkailu ja tiestön kunto
3  to 29.7.  to 19.8
  • Teiden suunnittelu & rakentaminen
4  to 23.9 to 14.10
  • Koneet &laitteet ja tiemerkinnät
5 to 18.11  to 9.12
  • Liikenne ja kestävä kasvu