Tie & Liikenne

Tie & Liikenne on Suomen Tieyhdistyksen ammattilehti, jossa käsitellään laaja-alaisesti liikennettä, liikenneväylien kehittämistä ja ylläpitoa, liikennepoliittisia kysymyksiä, liikenneturvallisuutta jne.

Tie & Liikenne ilmestyy kuusi kertaa vuodessa. Suomen Tieyhdistyksen jäsenet saavat lehden jäsenetuna. Lehti on myös tilattavissa.