Poimintoja lehdistä

Tällä sivulla julkaistaan Tie & Liikenne  -lehden kiinnostavimmat artikkelit. Lue netissä ja jaa somessa myös kollegoillesi!

Tie & Liikenne -lehti 3/2021

Ilmestymispäivä 17.8.2021

Vuoden kolmannen Tie & Liikenne -numeron teemana on teiden suunnittelu ja rakentaminen. Lehdessä kerrotaan uudesta Liikenne 12 -suunnitelmasta, joka on koko liikennejärjestelmän kehittämistä koskeva valtakunnallinen suunnitelma. Lisäksi numerossa käsitellään muun muassa Euroopan liikennepolitiikkaa, valtatie 4:n tilannetta sekä tieliikennettä ELY-keskuksen näkökulmasta.

Meppien mietteitä Euroopan liikennepolitiikasta

Liikenteen mutkia ja mahdollisuuksia ELY-keskusten näkökulmasta

Vt 4:n saattaminen TEN-T-tasoon on ison työn takana

Lue koko lehti >

Tie & Liikenne -lehti 2/2021

Ilmestymispäivä 17.5.2021

Vuoden toisen Tie & Liikenne -numeron teemana on matkailu ja tiestön kunto. Matkailun lisäksi lehdessä tarkastellaan mm. maanteiden hoidon uutta urakkamallia, tiestön korjausvelkaa, soranoton liikenteellisiä vaikutuksia sekä mopoilijoita ja motoristeja tienkäyttäjinä.

Johdetaan infrahankkeita tiedolla, ei tuntumalla

Kilpajuoksua korjausvelan kanssa

Toimiva ja turvallinen tiestö mahdollistaa matkailua

Lue koko lehti >

Tie & Liikenne -lehti 1/2021

Ilmestymispäivä 4.2.2021

Vuoden ensimmäisessä Tie & Liikenne -numerossa suunnataan katse tuleviin kuntavaaleihin ja selvitetään puolueiden kantoja tieinfraan. Muita aiheita ovat mm. Lahden uusi kehätie, turboliikenneympyrät ja Green Deal -sopimus.

Mitä puolueet ajattelevat kuntien tieinfrasta?

”MAL-sopimusten tavoitteet täyttyneet pääosin hyvin”

Väyläinfran hyvä kunto on kunnan elinvoiman peruspilareita

Lue koko lehti >

Tie & Liikenne -lehti 5/2020

Ilmestymispäivä 10.12.2020

Vuoden viimeisessä Tie & Liikenne -lehden numerossa tarkastellaan kuluneen vuoden tierakennushankkeita ja valtakunnallisia suunnitelmia. Muita aiheita numerossa ovat muun muassa tie- ja raideliikenteen kohtaamispaikat, mikromuovien suodatus ja sähköpotkulaudat.

Valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma herättää huolta

Jääkö tieverkko junan alle?

”Toivottavasti tämä remontti ei lopu koskaan!”

Mikromuovien suodatukseen vilkasliikennealueilla löytyy kevyitä ratkaisuja

Väyläviraston uusi ohje edistää uusiomaarakentamista 

Lue koko lehti >

Tie & Liikenne -lehti 4/2020

Ilmestymispäivä 15.10.2020

Vuoden neljännen Tie & Liikenne -lehden teemana ovat turvallisuus ja suunnittelu. Lehdessä käsitellään liikenneonnettomuuksia sekä turvallisuutta lisäävää teknologiaa, kuten nopeusvalvontaa ja katuvalaisimia. Tietyömaiden suunnittelussa oleellisena osana olevaan viestintään syvennytään kahden mittavan hankkeen avulla. Lisäksi lehdessä kerrotaan mm. Neste Rallin reitin suunnittelusta sekä Älypysäkki-hankkeesta.

Liikenneonnettomuudet Suomen teillä ennen ja nyt
Törmäyskokeilla luodaan turvallisempaa tieympäristöä

”Toivottavasti tämä remontti ei lopu koskaan!”

Lue koko lehti >

Tie & Liikenne -lehti 3/2020

Ilmestymispäivä 20.8.2020

Tie & Liikenne -lehden vuoden kolmannen numeron teemana on tiet ja liikkuminen. Artikkeleissa tarkastellaan vallitsevan pandemian vaikutuksia liikkumiseen ja tieverkon merkitystä poikkeustilanteessa. Lehdessä kerrotaan muun muassa Suomen siltojen tilanteesta ja liikenneturvallisuuteen liittyvistä asioista, kuten uudesta teknologiasta, tutkimuksesta ja nopeusrajoituksista.

Tieverkko on hyvä investointikohde kaikissa taloustilanteissa
Kriisitilanteen vaikutukset ajoneuvoliikenteen kehitykseen

Epäuskottavista nopeusrajoituksista uskottaviin

Lue koko lehti >

Tie & Liikenne -lehti 2/2020

Ilmestymispäivä 20.5.2020

Tie & Liikenne -lehden kevään numeron teema on vastuullisuus ja liikennejärjestelmät. Artikkeleissa käsitellään liikkumisen kestävyyttä mm. sosiaalisista ja ekologisista näkökulmista. Lehdessä on katsaus helmikuussa järjestettyihin Talvitiepäiviin, jotka vietettiin poikkeuksellisen lumettomissa oloissa.

Kun liikenne aiheuttaa köyhyyttä

Tieverkon kuntoa ja kehittymistä tutkivan PEHKO-projektin puolimatka lähestyy

Mitä tarkoitetaan vihreällä asfaltilla?

Toimivatko vihersillat eläinten kulkureittinä?

Lue koko lehti >

Tie & Liikenne -lehti 1/2020

Ilmestymispäivä 6.2.2020

Tie & Liikenne -lehden vuoden ensimmäisessä numerossa käsitellään tienpidon digitaalisuutta, ja esitellään muun muassa siihen liittyviä hankkeita ja tutkimuksia, kuten älyteknologian hyödyntämistä auraamisessa ja asvaltoinnissa. Tulevat Talvitiepäivät näkyvät näyttelykatalogin lisäksi sisällöissä, jotka luovat katsauksen tapahtumassa esitettäviin puheenvuoroihin.

Uudenlainen asvaltointi teki Kouvolasta edelläkävijän
Digitaaliset kaksoset – virtuaalista ja todellista elämää rinnakkain
Uusi talvihoitomalli parantaa laatua, avoimuutta ja yhteistyötä

Lue koko lehti >

Tie & Liikenne -lehti 5/2019 

Ilmestymispäivä 22.11.2019

Tie&Liikenne-lehden vuoden viimeisessä numerossa käsitellään liikennekäyttäytymistä ja miten sen eri tekijöiden ymmärtäminen auttaa ehkäisemään turhia onnettomuusriskejä. Lehdessä kerrotaan muun muassa myös alan ammattikorkeakoulukoulutuksesta, tiemateriaaleista sekä liikennemittaamisen IOT-työkaluista.

Yksityistiet eivät ole yksityinen asia
Puolustusvoimien koulutuksesta apua kuljettajapulaan?
Huonosti käyttäytyvät kuskit – mikä ohjaa käytöstämme liikenteessä?

Lue koko lehti >

Tie & Liikenne -lehti 4/2019 
Ilmestymispäivä 19.9.2019

Tie&Liikenne-lehden syysnumerossa selvitetään, mitä  liikennelääketiede tutkii ja millaista alan erikoisosaamista tarvitaan. Lehdessä käsitellään myös maaseudulla liikkumisen tulevaisuutta, automaattista nopeusvalvontaa sekä alan edunvalvontatyötä EU-parlamentissa.

Liikennelääketieteessä syvennytään ajoterveyteen ja ajokykyyn vaikuttaviin asioihin
Älyteknologian avulla kohti sujuvampaa ja vähäpäästöisempää liikennettä
Uusi kausi käynnistyy Brysselissä

Lue koko lehti >

Tie & Liikenne -lehti 3/2019 
Ilmestymispäivä 13.6.2019

Tie&Liikenne-lehden kesäkuun numero käsittelee Suomen teiden kuntoa ja niiden tärkeyttä elinkeinoelämälle. Muita lehden aiheita ovat mm. liikennejärjestelmän esteettömyys, suojattomat tienkäyttäjät ja toimiva pyöräliikenne.

Tie vie Suomea eteenpäin
Liikennejärjestelmän esteettömyys on kannattava sijoitus
Tien kunto vaikuttaa myös polttoaineenkulutukseen ja päästöihin

Lue koko lehti >

Tie & Liikenne -lehti 2/2019 
Ilmestymispäivä 11.4.2019

Vuoden 2019 toisessa numerossa perehdytään siihen, miten vastuullisuus huomioidaan työturvallisuudessa ja päästölaskennassa.   
Mukana myös puolueiden vaaligallupin toinen osa liikenteestä ja ilmastosta.

Miten puolueet ratkoisivat liikenteen ja ilmaston yhtälön?
Vastuullisuus tie- ja liikennealalla – nuorten silmin
Työturvallisuus vaatii yhteen hiileen puhaltamista

Lue koko lehti >

Tie & Liikenne -lehti 1/2019 
Ilmestymispäivä 7.2.2019

Vuoden 2019 ensimmäisessä numerossa perehdytään älykkääseen tienpitoon sekä elinkaaren optimointiin. Mukana myös puolueiden vaaligallupin perustienpidon rahoituksesta ja näkökulmia ilmastonmuutokseen.

Digitalisaatio muuttaa elinkaaren optimoinnin - Vaatimuksena jatkuva tiedon virtaus ja jalostus
Miten puolueet rahoittaisivat perustienpidon?
Tiestö on eräs suurimpia kansallisia omaisuusarvojamme asuntojen ja metsien ohella

Lue koko lehti >