Poimintoja lehdistä

Tällä sivulla julkaistaan Tie & Liikenne  -lehden kiinnostavimmat artikkelit. Lue netissä ja jaa somessa myös kollegoillesi!

Tie & Liikenne -lehti 2/2024

Ilmestymispäivä 17.5.2024

Monipuolisessa lehdessä luodaan katsaus tieverkkoon ja liikennejärjestelmään. Lehdessä kuullaan nykyisten meppien ajatuksia Suomen tiestöstä osana Eurooppaa sekä tarkastellaan liikenneturvallisuutta, väyläverkon investointiohjelmaa ja Liikenne 12 -suunnitelman päivitystä. Terveisensä lukijoille lähettää liikenne- ja viestintäministeri Lulu Ranne.

Miten Suomi pärjää Euroopan tiekartalla?

Uudenlaisen ajattelun tarjousprosessi

Ministeri Lulu Ranteen kolumni: Pikeä pintaan ja tonneja teille

Liikenne 12 -suunnitelman päivitys ja maanteiden hallinnollisia luokkia koskeva selvitys

Lue koko lehti >

Tie & Liikenne -lehti 1/2024

Ilmestymispäivä 9.2.2024

Vuoden ensimmäisen Tie & Liikenne -lehden teemana on kunnossapito ja rahoitus. Lehdessä tarkastellaan muun muassa teiden talvikunnossapitoa pyöräväylien ja ilmastonmuutoksen näkökulmasta sekä kuntien rahoitusta yksityisteille. Lehdestä löytyy myös Jyväskylässä 14.–15.2. järjestettävien Talvitiepäivien ohjelma ja näytteilleasettajat.

Kehittynyttä talvikunnon seurantaa satulasta käsin

Kuivatuksen kunnostuksen parantaminen tuo merkittäviä säästöjä

Kunnilla vapaat kädet avustaa yksityisteitä

Keskikaiteilla turvaa vilkkaalle valtatielle

Lue koko lehti >

Tie & Liikenne -lehti 5/2023

Ilmestymispäivä 8.12.2023

Vuoden 2023 viimeisessä Tie & Liikenne -lehdessä syvennytään tutkimuksen, osaamisen ja suunnittelun maailmaan. Artikkeleissa tarkastellaan muun muassa suomalaista alan tutkimuskenttää Traficomin ja VTT:n näkökulmasta, dronen käyttöä infran suunnittelussa ja rakentamisessa sekä digitaalisuuden hyötyjä esimerkiksi maanteiden kuivatuksen kunnossapidossa.

Uudessa metkassa tarkennuksia metsäteiden suunnitteluun ja valvontaan

Drone tarjoaa lintuperspektiiviä infrakohteiden suunnitteluun ja rakentamiseen

TIKO-tieisännöitsijät saaneet koulutusta jo 20 vuoden ajan

Liikennesuunnittelu digitaalisella simulaatiolla: ennakointia ja asukasosallistumista

Lue koko lehti >

Tie & Liikenne -lehti 4/2023

Ilmestymispäivä 13.10.2023

Tie & Liikenne 4/2023 -lehden teema on tiestön merkitys ja maaseutu. Artikkeleissa tarkastellaan muun muassa maaseutua ja liikkumisen muutosta kestävän elämisen näkökulmasta, huoltovarmuutta ja liikenneturvallisuutta osana Suomen sisäistä turvallisuutta. Kuulemme myös Brysselistä kuulumisia TEN-T-asetuksesta.

Liikennemalliprojektin tavoitteena yhtenäiset ennusteet matkoista ja kuljetuksista

Maaseudun uusi tuleminen

Huoltovarmuus edellyttää toimivaa logistiikkaa ja tiestöä

Liikenneturvallisuus on meidän kaikkien asia

Pikataival kylän sydämeen

Lue koko lehti >

Tie & Liikenne -lehti 3/2023

Ilmestymispäivä 18.8.2023

Tie & Liikenne 3/2023 -lehdessä käsitellään tiestöä ja liikennettä laajasti muun muassa talouden ja ympäristön näkökulmista. Artikkeleissa tarkastellaan muun muassa päällysteiden päästöjä, keskustojen elinvoimaa ja infrastruktuurin sopeutumista ilmastonmuutokseen sekä tieliikenteen automaatioon.

Asfaltin päästöihin vaikuttavat tekijät ja EPD-ympäristöseloste

Ilmastonmuutokseen sopeutumisen suunnittelu pohjaa menneeseen ja katsoo tulevaan

Mitä Norjan tieliikenteen turvallisuustyöstä voidaan oppia?

Tieliikenteen automaation vaatimukset infrastruktuurille

Väylävirasto parantaa tasoristeysturvallisuutta jatkuvasti

Lue koko lehti >

Tie & Liikenne -lehti 2/2023

Ilmestymispäivä 19.5.2023

Tie & Liikenne 2/2023 -lehden teema on kestävyys ja liikkuminen. Artikkeleissa tarkastellaan kestävää liikennejärjestelmää eri näkökulmista ja muun muassa liikenteen päästötoimien kustannustehokkuutta sekä MaaSin tilannetta ja tulevaisuutta. Lehdessä toivotetaan tervetulleeksi myös Suomen Tieyhdistyksen uusi toimitusjohtaja Simo Takalammi.

Autoilun kestävyys on murroksessa

Kävelyn edistäminen parantaa koko kaupungin saavutettavuutta

MaaS tulee todeksi – mutta palvelut tarvitsevat mäkikäynnistyksen koronan jäljiltä

Lue koko lehti >

Tie & Liikenne -lehti 1/2023

Ilmestymispäivä 24.2.2023

Vuoden ensimmäinen Tie & Liikenne -lehti sisältää kattavan katsauksen liikennepolitiikkamme ja -järjestelmäämme. Lehden artikkeleissa käsitellään liikennejärjestelmänne digitalisoitumista, kyberturvallisuutta ja suunnittelua. Ääneen pääsevät myös pääteidemme kannatusyhdistykset sekä puolueidemme nuorisojärjestöjen puheenjohtajat.

Lehdestä löytyy myös 22.–23.3.2032 järjestettävän Väylät & Liikenne -tapahtuman ohjelma.

Puolueiden nuorisojärjestöjen puheenjohtajat: tiestön merkitys on valtava

Liikkumisen digitaalinen kaksonen mullistaa liikenteen tilannekuvan

Liikennejärjestelmä on altis kyberhyökkäyksille

Ketteryyttä ja kilpailukykyä teknologiasta

Lue koko lehti >

Tie & Liikenne -lehti 5/2022

Ilmestymispäivä 9.12.2022

Vuoden 2022 viimeisessä lehdessä sukelletaan tutkimuksen, suunnittelun ja osaamisen teemoihin. Artikkeleissa käsitellään muun muassa infra-alan työvoimapulaa ja koulutusmahdollisuuksia sekä tiestön digitaalisuutta. Lehdestä löytyy myös tapahtumaraportteja sekä Suomen surkein kylätie.

Ulkomaiset osaajat apuun

Modernit pääväylät – kilpailukykyinen Suomi

Allianssin avulla saareen

Mitä liikenteessä sallitaan – kuka päättää riskitason?

Lue koko lehti >

Tie & Liikenne -lehti 4/2022

Ilmestymispäivä 14.10.2022

Tie & Liikenne -lehden vuoden neljännen numeron teemana on Suomen tiestön merkitys. Aiheitamme ovat muun muassa tiestön merkitys elinkeinoelämällemme ja tieolosuhteiden vaikutus polttoainetalouteen. Kerromme myös siitä, mikä tiestön vaikutus on koko suomalaiseen elinkeinoelämään sekä kuinka sota vaikuttaa asfaltin raaka-aineena käytettävän bitumin saatavuuteen.

Toimiva tiestö pitää elinkeinoelämän liikkeellä

Polttoaineen kulutus ja päästöt ovat monen tekijän summa

Vaihtelevat päällystysmäärät ajavat asfalttialan ongelmiin

Kansallinen pölyttäjästrategia asettaa odotuksia myös tieverkon ylläpitäjille

Lue koko lehti >

Tie & Liikenne -lehti 3/2022

Ilmestymispäivä 19.8.2022

Vuoden kolmannen Tie ja Liikenne -lehden teema on Tie, luonto ja ilmasto. Lehdessä sukelletaan muun muassa vihreään siirtymään, huoltovarmuuteen sekä EU-lainsäädäntöön. Lisäksi lehdestä löytyy koostetta Transport Research Finland -tapahtumasta sekä vuoden 2022 Tiepäivien näyttelykatalogi.

Vihreä siirtymä ja liikenne kulkevat käsi kädessä

Onko väyläverkolla resilienssiä?

Liikenteen sukupuolinäkökulmat keskustelussa

Liikenteen kehittäminen vaatii eri alojen välisiä synergioita

Koronan varjoon jäi monen opiskelijan suuri saavutus

Lue koko lehti >

Tie & Liikenne -lehti 2/2022

Ilmestymispäivä 20.5.2022

Tie & Liikenne -lehden tässä numerossa teemana on omaisuudenhallinta ja elinkaari. Artikkeleissa käsiteltäviä aiheita ovat muun muassa maakuntajohtajien näkemykset Väyläviraston investointiohjelmasta, tietomallintamisen haasteet, älykäs mittaus, koulujen saattoliikenne ja liikenneturvallisuus Suomessa ja muualla.

Infrarakentamisen muutoksia ja mahdollisuuksia

Tampereen kaupungilla on pitkä historia omaisuudenhallinnan kehittämisessä

Väyläviraston investointiohjelma maakuntajohtajien silmin

Lue koko lehti >

Tie & Liikenne -lehti 1/2022

Ilmestymispäivä 4.2.2021

Vuoden ensimmäisen Tie & Liikenne -lehden teemana on liikkuminen ja kunnossapito. Artikkeleissa käsiteltäviä aiheita ovat muun muassa liukkaudentorjunta, teiden digitaalinen 3D-kuvantaminen, 30-vuotias Kelikeskus, sähköpotkulaudat sekä eri liikkumismuotojen kamppailu elintilasta katuliikenteessä.

Kelikeskus – nykyaikainen jo vuodesta 1991

Maatutkat tulevat tietyömaille – Teiden kunnossapito ja levennys mullistuvat digitaalisen 3D-kuvantamisen myötä

Sähköpotkulautojen plussat ja miinukset

Taistelu kaduista

Lue koko lehti >

Tie & Liikenne -lehti 5/2021

Ilmestymispäivä 9.12.2021

Kuluvan vuoden viimeisen Tie ja Liikenne -lehden teemana on liikenne ja kestävä kasvu. Lehdessä käsitellään niin kestävää liikennejärjestelmää kuin rakentamista, katupölyn torjuntakeinoja sekä tienvarsien rikasta lajistoa. Lisäksi lehti sisältää artikkelit mm. vähäliikenteisten teiden kunnosta ja SKAL ry:n uudesta toimitusjohtajasta.

Muutos on mahdollisuus

Vähäliikenteisten teiden tulevaisuus turvattava

Väylä- ja infrarakentamisen yhteydessä voidaan parantaa virtavesien tilaa

Lue koko lehti >

Tie & Liikenne -lehti 4/2021

Ilmestymispäivä 14.10.2021

Tie ja Liikenne 4/2021 -lehden teemana on koneet, laitteet ja tiemerkinnät. Lehti sisältää artikkeleita mm. tienpidosta, ilmaston vaikutuksesta työkoneiden kehitykseen ja tiemerkintäuudistuksesta. Lisäksi numerossa tarkastellaan Suomen liikenneturvallisuusstrategiaa sekä kerrotaan uusimmista PEHKO-tuloksista.

Työkoneiden tulevaisuuden kehitystä ohjaavat ilmastovaikutukset ja turvallisuus

Liittymän parantamishankkeessa Säkylässä pyritään katkaisemaan kasvien uhanalaistumiskehitys

Uusimmat PEHKO-tulokset osoittavat: talvikeleillä ja -hoidolla suuri vaikutus päällysteiden elinkaarikustannuksiin

Lue koko lehti >

Tie & Liikenne -lehti 3/2021

Ilmestymispäivä 17.8.2021

Vuoden kolmannen Tie & Liikenne -numeron teemana on teiden suunnittelu ja rakentaminen. Lehdessä kerrotaan uudesta Liikenne 12 -suunnitelmasta, joka on koko liikennejärjestelmän kehittämistä koskeva valtakunnallinen suunnitelma. Lisäksi numerossa käsitellään muun muassa Euroopan liikennepolitiikkaa, valtatie 4:n tilannetta sekä tieliikennettä ELY-keskuksen näkökulmasta.

Meppien mietteitä Euroopan liikennepolitiikasta

Liikenteen mutkia ja mahdollisuuksia ELY-keskusten näkökulmasta

Vt 4:n saattaminen TEN-T-tasoon on ison työn takana

Lue koko lehti >

Tie & Liikenne -lehti 2/2021

Ilmestymispäivä 17.5.2021

Vuoden toisen Tie & Liikenne -numeron teemana on matkailu ja tiestön kunto. Matkailun lisäksi lehdessä tarkastellaan mm. maanteiden hoidon uutta urakkamallia, tiestön korjausvelkaa, soranoton liikenteellisiä vaikutuksia sekä mopoilijoita ja motoristeja tienkäyttäjinä.

Johdetaan infrahankkeita tiedolla, ei tuntumalla

Kilpajuoksua korjausvelan kanssa

Toimiva ja turvallinen tiestö mahdollistaa matkailua

Lue koko lehti >

Tie & Liikenne -lehti 1/2021

Ilmestymispäivä 4.2.2021

Vuoden ensimmäisessä Tie & Liikenne -numerossa suunnataan katse tuleviin kuntavaaleihin ja selvitetään puolueiden kantoja tieinfraan. Muita aiheita ovat mm. Lahden uusi kehätie, turboliikenneympyrät ja Green Deal -sopimus.

Mitä puolueet ajattelevat kuntien tieinfrasta?

”MAL-sopimusten tavoitteet täyttyneet pääosin hyvin”

Väyläinfran hyvä kunto on kunnan elinvoiman peruspilareita

Lue koko lehti >

Tie & Liikenne -lehti 5/2020

Ilmestymispäivä 10.12.2020

Vuoden viimeisessä Tie & Liikenne -lehden numerossa tarkastellaan kuluneen vuoden tierakennushankkeita ja valtakunnallisia suunnitelmia. Muita aiheita numerossa ovat muun muassa tie- ja raideliikenteen kohtaamispaikat, mikromuovien suodatus ja sähköpotkulaudat.

Valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma herättää huolta

Jääkö tieverkko junan alle?

”Toivottavasti tämä remontti ei lopu koskaan!”

Mikromuovien suodatukseen vilkasliikennealueilla löytyy kevyitä ratkaisuja

Väyläviraston uusi ohje edistää uusiomaarakentamista 

Lue koko lehti >

Tie & Liikenne -lehti 4/2020

Ilmestymispäivä 15.10.2020

Vuoden neljännen Tie & Liikenne -lehden teemana ovat turvallisuus ja suunnittelu. Lehdessä käsitellään liikenneonnettomuuksia sekä turvallisuutta lisäävää teknologiaa, kuten nopeusvalvontaa ja katuvalaisimia. Tietyömaiden suunnittelussa oleellisena osana olevaan viestintään syvennytään kahden mittavan hankkeen avulla. Lisäksi lehdessä kerrotaan mm. Neste Rallin reitin suunnittelusta sekä Älypysäkki-hankkeesta.

Liikenneonnettomuudet Suomen teillä ennen ja nyt
Törmäyskokeilla luodaan turvallisempaa tieympäristöä

”Toivottavasti tämä remontti ei lopu koskaan!”

Lue koko lehti >

Tie & Liikenne -lehti 3/2020

Ilmestymispäivä 20.8.2020

Tie & Liikenne -lehden vuoden kolmannen numeron teemana on tiet ja liikkuminen. Artikkeleissa tarkastellaan vallitsevan pandemian vaikutuksia liikkumiseen ja tieverkon merkitystä poikkeustilanteessa. Lehdessä kerrotaan muun muassa Suomen siltojen tilanteesta ja liikenneturvallisuuteen liittyvistä asioista, kuten uudesta teknologiasta, tutkimuksesta ja nopeusrajoituksista.

Tieverkko on hyvä investointikohde kaikissa taloustilanteissa
Kriisitilanteen vaikutukset ajoneuvoliikenteen kehitykseen

Epäuskottavista nopeusrajoituksista uskottaviin

Lue koko lehti >

Tie & Liikenne -lehti 2/2020

Ilmestymispäivä 20.5.2020

Tie & Liikenne -lehden kevään numeron teema on vastuullisuus ja liikennejärjestelmät. Artikkeleissa käsitellään liikkumisen kestävyyttä mm. sosiaalisista ja ekologisista näkökulmista. Lehdessä on katsaus helmikuussa järjestettyihin Talvitiepäiviin, jotka vietettiin poikkeuksellisen lumettomissa oloissa.

Kun liikenne aiheuttaa köyhyyttä

Tieverkon kuntoa ja kehittymistä tutkivan PEHKO-projektin puolimatka lähestyy

Mitä tarkoitetaan vihreällä asfaltilla?

Toimivatko vihersillat eläinten kulkureittinä?

Lue koko lehti >

Tie & Liikenne -lehti 1/2020

Ilmestymispäivä 6.2.2020

Tie & Liikenne -lehden vuoden ensimmäisessä numerossa käsitellään tienpidon digitaalisuutta, ja esitellään muun muassa siihen liittyviä hankkeita ja tutkimuksia, kuten älyteknologian hyödyntämistä auraamisessa ja asvaltoinnissa. Tulevat Talvitiepäivät näkyvät näyttelykatalogin lisäksi sisällöissä, jotka luovat katsauksen tapahtumassa esitettäviin puheenvuoroihin.

Uudenlainen asvaltointi teki Kouvolasta edelläkävijän
Digitaaliset kaksoset – virtuaalista ja todellista elämää rinnakkain
Uusi talvihoitomalli parantaa laatua, avoimuutta ja yhteistyötä

Lue koko lehti >

Tie & Liikenne -lehti 5/2019 

Ilmestymispäivä 22.11.2019

Tie&Liikenne-lehden vuoden viimeisessä numerossa käsitellään liikennekäyttäytymistä ja miten sen eri tekijöiden ymmärtäminen auttaa ehkäisemään turhia onnettomuusriskejä. Lehdessä kerrotaan muun muassa myös alan ammattikorkeakoulukoulutuksesta, tiemateriaaleista sekä liikennemittaamisen IOT-työkaluista.

Yksityistiet eivät ole yksityinen asia
Puolustusvoimien koulutuksesta apua kuljettajapulaan?
Huonosti käyttäytyvät kuskit – mikä ohjaa käytöstämme liikenteessä?

Lue koko lehti >

Tie & Liikenne -lehti 4/2019 
Ilmestymispäivä 19.9.2019

Tie&Liikenne-lehden syysnumerossa selvitetään, mitä  liikennelääketiede tutkii ja millaista alan erikoisosaamista tarvitaan. Lehdessä käsitellään myös maaseudulla liikkumisen tulevaisuutta, automaattista nopeusvalvontaa sekä alan edunvalvontatyötä EU-parlamentissa.

Liikennelääketieteessä syvennytään ajoterveyteen ja ajokykyyn vaikuttaviin asioihin
Älyteknologian avulla kohti sujuvampaa ja vähäpäästöisempää liikennettä
Uusi kausi käynnistyy Brysselissä

Lue koko lehti >

Tie & Liikenne -lehti 3/2019 
Ilmestymispäivä 13.6.2019

Tie&Liikenne-lehden kesäkuun numero käsittelee Suomen teiden kuntoa ja niiden tärkeyttä elinkeinoelämälle. Muita lehden aiheita ovat mm. liikennejärjestelmän esteettömyys, suojattomat tienkäyttäjät ja toimiva pyöräliikenne.

Tie vie Suomea eteenpäin
Liikennejärjestelmän esteettömyys on kannattava sijoitus
Tien kunto vaikuttaa myös polttoaineenkulutukseen ja päästöihin

Lue koko lehti >

Tie & Liikenne -lehti 2/2019 
Ilmestymispäivä 11.4.2019

Vuoden 2019 toisessa numerossa perehdytään siihen, miten vastuullisuus huomioidaan työturvallisuudessa ja päästölaskennassa.   
Mukana myös puolueiden vaaligallupin toinen osa liikenteestä ja ilmastosta.

Miten puolueet ratkoisivat liikenteen ja ilmaston yhtälön?
Vastuullisuus tie- ja liikennealalla – nuorten silmin
Työturvallisuus vaatii yhteen hiileen puhaltamista

Lue koko lehti >

Tie & Liikenne -lehti 1/2019 
Ilmestymispäivä 7.2.2019

Vuoden 2019 ensimmäisessä numerossa perehdytään älykkääseen tienpitoon sekä elinkaaren optimointiin. Mukana myös puolueiden vaaligallupin perustienpidon rahoituksesta ja näkökulmia ilmastonmuutokseen.

Digitalisaatio muuttaa elinkaaren optimoinnin - Vaatimuksena jatkuva tiedon virtaus ja jalostus
Miten puolueet rahoittaisivat perustienpidon?
Tiestö on eräs suurimpia kansallisia omaisuusarvojamme asuntojen ja metsien ohella

Lue koko lehti >