Auto- ja tieforum (ATF)

PAREMMAN TIESTÖN JA TIELIIKENTEEN PUOLESTA

ATF on 22:sta tiestön ja tieliikenteen koskettamasta järjestöstä koostuva vaikuttamis- ja tiedotusyhteistyö forumi, joka on perustettu jo 1990 -luvulla. Forumi toimii järjestöjen yhteisenä äänenä ja asiantuntijana, joka pyrkii edistämään tiestön ja tierahoituksen kehittämistä. Suomen tieyhdistys toimii ATF:n asiamiehenä.

ATF:n jäseniä ovat:

 • Autoalan Keskusliitto, AKL
 • Autoliitto
 • Autotuojat ja -teollisuus
 • Infra
 • ITS-Finland
 • Kaupan Liitto
 • Koneyrittäjien Liitto
 • Linja-autoliitto           
 • Logistiikkayritysten Liitto
 • Maa- ja metsätaloustuottajainkeskusliitto, MTK
 • Metsäteollisuus
 • Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset MMA
 • Päällystealan neuvottelukunta
 • Rakennusliitto
 • SF-Caravan
 • Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK
 • Suomen Kuljetus ja Logistiikka, SKAL
 • Suomen Osto- ja Logistiikkayhdistys LOGY
 • Suomen Taksiliitto
 • Suomen Tieyhdistys
 • Teknisen Kaupan liitto

Tavoitteet

ATF:n tavoitteena on vaikuttaa päätöksentekoon ja linjauksiin koskien lähinnä tieverkon ylläpitoa ja kehittämistä sekä tieliikenteen verotusta. ATF valmistaa tiedotusmateriaalia ajankohtaisista aiheista ja järjestää teemapäiviä, jotka kiinnittävät yleistä huomiota hyvän tienpidon merkitykseen. ATF:n edustajat tapaavat aktiivisesti alan kannalta merkittäviä virkamiehiä ja poliittisia päättäjiä hallituksesta, eduskunnasta, ministeriöstä, elinkeinoelämän järjestöistä ja ammattiyhdistysliikkeistä. ATF:n vaikuttaminen perustuu vahvasti tiedoitusaineston tuottamiseen, kannanottoihin ja tapaamisiin. ATF:n toiminnan kärkiin lukeutuu mm. tiestön pitkäjänteinen kehittäminen, tiestön rahoituksen turvaaminen, eritasoisten tieverkostojen tasapuolinen kunnosta huolehtiminen, liikenneturvallisuuden parantaminen ja autokannan nuorentaminen.

Liikennesektori ja päästövähennykset –seminaari 2016
Esko Aho tapaamassa ATF:n edustajia 2017

Toiminta

ATF pitää kokouksia tasaisin aikavälein ja keskustelee ajankohtaisista aiheista. Vuonna 2017 mm. selvityshenkilö Esko Aho oli taustoittamassa forumilaisille Liikenne -ja viestintäarkkitehtuuri 2030- ja 2050 -selvitystä. Viime vuosina ATF on järjestänyt useita tapahtumia mm. vuonna 2016 Liikennesektori ja päästövähennykset –seminaarin, joka kokosi alan osaajia päivittämään tietojaan alan päästövaatimuksista ja keskustelemaan ratkaisuvaihtoehdoista. Vuonna 2012 järjestetty eduskunnan bussikyyditys oli puolestaan suunnattu kansanedustajille ja toimittajille ja sen aikana matkaseurue pääsi tarkastelemaan eritasoisia ja -kuntoisia teitä. 

Kannanotot:

28.3.2019 Ilman tieliikennettä Suomi pysähtyy

15.2.2019 Tiestö rapistuu tutkimuksen ja osaajien puutteeseen

18.1.2019 AUTO- JA TIEFOORUMI VAATII NOPEITA PÄÄTÖKSIÄ TIERAHOJEN NOSTAMISEKSI, JOTTA TEIDEN RAPPEUTUMINEN EI MUUTU HALLITSEMATTOMAKSI

1.3. 2018  Pelkästään tiestö tarvitsee lisää rahaa 300 miljoonaa euroa vuodessa

13.11.2017 Parlamentaariselle liikennetyöryhmälle: Liikenneverkon kehittämiseksi laadittava 12-vuotinen investointi- ja omaisuudenhallintaohjelma

Forumin yhteystiedot:

Nina Raitanen, p. 040 7442 996

atf(at)tieyhdistys.fi