Auto- ja tieforum (ATF)

PAREMMAN TIESTÖN JA TIELIIKENTEEN PUOLESTA

ATF on 28:sta tiestön ja tieliikenteen koskettamasta järjestöstä koostuva vaikuttamis- ja tiedotusyhteistyö forumi, joka on perustettu jo 1990 -luvulla. Forumi toimii järjestöjen yhteisenä äänenä ja asiantuntijana, joka pyrkii edistämään tiestön ja tierahoituksen kehittämistä. Suomen tieyhdistys toimii ATF:n asiamiehenä.

ATF- Auto- ja tieforumin jäsenet

1. Autoalan Keskusliitto, AKL

2. Auto- ja Kuljetusalan työntekijäliitto, AKT

3. Autoliitto

4. Autotuojat ja -teollisuus

5. Elintarviketeollisuusliitto ETL

6. Infra

7. ITS-Finland

8. Kaupan Liitto

9. Koneyrittäjien Liitto

10. Linja-autoliitto

11. Logistiikkayritysten Liitto

12. Maa- ja metsätaloustuottajain

keskusliitto, MTK

13. Metsäteollisuus

14. Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset MMA

15. Päällystealan neuvottelukunta

16. Rakennusliitto

17. RAKLI

18. SF-Caravan

19. Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK

20. Suomen Autokoululiitto

21. Suomen Bensiinikauppiaitten ja Liikennepalvelualojen liitto

22. Suomen Kuljetus ja Logistiikka, SKAL

23. Suomen Osto- ja Logistiikkayhdistys LOGY

24. Suomen Taksiliitto

25. Suomen Tieyhdistys

26. Teknisen Kaupan liitto

27. Toimihenkilökeskusjärjestö, STTK

28. Yhteinen Toimialaliitto, YTL

 

 

Tavoitteet

ATF:n tavoitteena on vaikuttaa päätöksentekoon ja linjauksiin koskien lähinnä tieverkon ylläpitoa ja kehittämistä sekä tieliikenteen verotusta. ATF valmistaa tiedotusmateriaalia ajankohtaisista aiheista ja järjestää teemapäiviä, jotka kiinnittävät yleistä huomiota hyvän tienpidon merkitykseen. ATF:n edustajat tapaavat aktiivisesti alan kannalta merkittäviä virkamiehiä ja poliittisia päättäjiä hallituksesta, eduskunnasta, ministeriöstä, elinkeinoelämän järjestöistä ja ammattiyhdistysliikkeistä. ATF:n vaikuttaminen perustuu vahvasti tiedoitusaineston tuottamiseen, kannanottoihin ja tapaamisiin. ATF:n toiminnan kärkiin lukeutuu mm. tiestön pitkäjänteinen kehittäminen, tiestön rahoituksen turvaaminen, eritasoisten tieverkostojen tasapuolinen kunnosta huolehtiminen, liikenneturvallisuuden parantaminen ja autokannan nuorentaminen.

Liikennesektori ja päästövähennykset –seminaari 2016
Esko Aho tapaamassa ATF:n edustajia 2017

Toiminta

ATF pitää kokouksia tasaisin aikavälein ja keskustelee ajankohtaisista aiheista. Vuonna 2017 mm. selvityshenkilö Esko Aho oli taustoittamassa forumilaisille Liikenne -ja viestintäarkkitehtuuri 2030- ja 2050 -selvitystä. Viime vuosina ATF on järjestänyt useita tapahtumia mm. vuonna 2016 Liikennesektori ja päästövähennykset –seminaarin, joka kokosi alan osaajia päivittämään tietojaan alan päästövaatimuksista ja keskustelemaan ratkaisuvaihtoehdoista. Vuonna 2012 järjestetty eduskunnan bussikyyditys oli puolestaan suunnattu kansanedustajille ja toimittajille ja sen aikana matkaseurue pääsi tarkastelemaan eritasoisia ja -kuntoisia teitä. 

Kannanotot:

28.3.2019 Ilman tieliikennettä Suomi pysähtyy

15.2.2019 Tiestö rapistuu tutkimuksen ja osaajien puutteeseen

18.1.2019 AUTO- JA TIEFOORUMI VAATII NOPEITA PÄÄTÖKSIÄ TIERAHOJEN NOSTAMISEKSI, JOTTA TEIDEN RAPPEUTUMINEN EI MUUTU HALLITSEMATTOMAKSI

1.3. 2018  Pelkästään tiestö tarvitsee lisää rahaa 300 miljoonaa euroa vuodessa

13.11.2017 Parlamentaariselle liikennetyöryhmälle: Liikenneverkon kehittämiseksi laadittava 12-vuotinen investointi- ja omaisuudenhallintaohjelma

Forumin yhteystiedot:

Nina Raitanen, p. 040 7442 996

atf(at)tieyhdistys.fi