Auto- ja tieforum (ATF)

PAREMMAN TIESTÖN JA TIELIIKENTEEN PUOLESTA

ATF on 23:sta tiestön ja tieliikenteen koskettamasta järjestöstä koostuva vaikuttamis- ja tiedotusyhteistyön foorumi, joka on perustettu jo 1990 -luvulla. Foorumi toimii järjestöjen yhteisenä äänenä ja asiantuntijana, joka pyrkii edistämään tiestön ja tierahoituksen kehittämistä. Suomen tieyhdistys toimii ATF:n asiamiehenä.

ATF:n jäseniä ovat:

 • Autoalan Keskusliitto, AKL
 • Autoliitto
 • Autotuojat ja -teollisuus
 • Infra
 • ITS-Finland
 • Kaupan Liitto
 • Keskuskauppakamari
 • Koneyrittäjien Liitto
 • Linja-autoliitto           
 • Logistiikkayritysten Liitto
 • Maa- ja metsätaloustuottajainkeskusliitto, MTK
 • Metsäteollisuus
 • Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset MMA
 • Päällystealan neuvottelukunta
 • Rakennusliitto
 • SF-Caravan
 • Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK
 • Suomen Kuljetus ja Logistiikka, SKAL
 • Suomen Osto- ja Logistiikkayhdistys LOGY
 • Suomen Taksiliitto
 • Suomen Tieyhdistys
 • Suomen Yrittäjät
 • Teknisen Kaupan liitto

Tavoitteet

ATF:n tavoitteena on vaikuttaa päätöksentekoon ja linjauksiin koskien lähinnä tieverkon ylläpitoa ja kehittämistä sekä tieliikenteen verotusta. ATF valmistaa tiedotusmateriaalia ajankohtaisista aiheista ja järjestää teemapäiviä, jotka kiinnittävät yleistä huomiota hyvän tienpidon merkitykseen. ATF:n edustajat tapaavat aktiivisesti alan kannalta merkittäviä virkamiehiä ja poliittisia päättäjiä hallituksesta, eduskunnasta, ministeriöstä, elinkeinoelämän järjestöistä ja ammattiyhdistysliikkeistä. ATF:n vaikuttaminen perustuu vahvasti tiedoitusaineston tuottamiseen, kannanottoihin ja tapaamisiin. ATF:n toiminnan kärkiin lukeutuu mm. tiestön pitkäjänteinen kehittäminen, tiestön rahoituksen turvaaminen, eritasoisten tieverkostojen tasapuolinen kunnosta huolehtiminen, liikenneturvallisuuden parantaminen ja autokannan nuorentaminen.

Liikennesektori ja päästövähennykset –seminaari 2016
Esko Aho tapaamassa ATF:n edustajia 2017

Toiminta

ATF pitää kokouksia tasaisin aikavälein ja keskustelee ajankohtaisista aiheista. Vuonna 2017 mm. selvityshenkilö Esko Aho oli taustoittamassa forumilaisille Liikenne -ja viestintäarkkitehtuuri 2030- ja 2050 -selvitystä. Viime vuosina ATF on järjestänyt useita tapahtumia mm. vuonna 2016 Liikennesektori ja päästövähennykset –seminaarin, joka kokosi alan osaajia päivittämään tietojaan alan päästövaatimuksista ja keskustelemaan ratkaisuvaihtoehdoista. Vuonna 2012 järjestetty eduskunnan bussikyyditys oli puolestaan suunnattu kansanedustajille ja toimittajille ja sen aikana matkaseurue pääsi tarkastelemaan eritasoisia ja -kuntoisia teitä. 

Forumin yhteystiedot:

Simo Takalammi p.0400 167 170