Ajoneuvojen pituuden kasvaessa liikenneturvallisuus heikkenee

Liikenne- ja viestintäministeriö aikoo nopealla aikataululla saattavaa voimaan asetuksen, joka sallisi yli 34 metrin pituisten ajoneuvoyhdistelmien käytön liikenteessä ilman erillistä lupamenettelyä.

Ajoneuvon maksimipituuden kasvaessa nyt ohitusnäkemän mitoituksen pohjana olevasta 25,25 metristä yli yhdeksän metriä, kasvaa myös ohitukseen kuluva aika ja sen myötä tarvittava ohitusnäkemän pituus.  Nykyisten ohjeiden ja suurimpien sallittujen ajoneuvopituuksien mukaan teille mitoitetut ohituspaikat eivät olisi enää riittäviä. Pitkien ajoneuvojen yleistyessä olisi tämä otettava huomioon. Ohituspaikkoja ei olisi verkolla riittävästi, toteaa Suomen Tieyhdistyksen toimitusjohtaja Nina Raitanen

Pidemmät ajoneuvot eivät mahdu operoimaan erilaisissa taso-, eritaso -, ja kiertoliittymissä nykyiseen tapaan. Ahtaat liittymät tulevat aiheuttamaan liikenteen sujuvuus- ja turvallisuusongelmia, koska pitkien ajoneuvoyhdistelmien kääntyessä niiden on koukattava vastaantulevan liikenteen kaistan kautta. Jos liittyvällä tiellä on jo odottamassa auto vasemmalle kääntymistä, voi päätieltä kääntyvä pitkä yhdistelmäajoneuvo joutua pysähtymään ja samalla pysäyttämään liikenteen päätiellä.

Pääteiden liittymien lisäksi olisi varmistettava, että kyseiset yhdistelmät mahtuisivat operoimaan tarvittaessa myös yksityisteiden liittymissä. Useiden yksityisteiden liittymät eivät nykyiselläkään ole riittäviä isoille ajoneuvoyhdistelmille. Ongelmalliset liittymät pitää kartoittaa etukäteen ja niiden parantamiseen tulisi osoittaa määrärahoja, Nina Raitanen jatkaa.

Erilaisten pysäköintialueiden, liikenteen palvelualueiden, levähdysalueiden ja terminaalien mitoituksessa on otettava huomioon yhdistelmien kasvava pituus. Pysäköinti- ja levähdysalueiden mitoitukset pitää tarkistaa asetusmuutoksen yhteydessä. Parkkiruutukokojen uudelleenmäärittelyn lisäksi on varmistettava, että taukopaikkojen ajourat mahdollistavat sinne pääsyn myös pidemmillä ajoneuvoyhdistelmillä

Nykyistä suuremmalla kalustolla liikennöinti edellyttää teiden kunnolta ja kunnossapidolta nykyistä enemmän. Tiestön epätasaisuus, huonokuntoiset päällysteet, reunapainumat ja heitot vaikuttavat erityisen paljon raskaan kaluston liikennöintiin ja liikennöinnin turvallisuuteen. Korjausvelka pitää saada kurottua umpeen, kun kaluston mittoja halutaan kasvattaa, Raitanen toteaa.

Jaa sosiaalisessa mediassa