Auto- ja tieforum vuoden 2023 budjetista: Perustienpidon rahoitusta ei ole mahdollista alentaa nykyisestä

 

Perustienpidon rahoituksen tulisi kasvaa vuoden 2022 tasosta, jotta tiet saadaan pysymään elinkeinoelämän ja kansalaisten vaatimassa kunnossa. Auto- ja tieforum on erittäin huolissaan valtiovarainministeriön budjettiehdotuksesta, joka pudottaa perusväylänpidon rahoituksen vuoden 2022 1,4 miljardista eurosta 1,2 miljardiin euroon. Tiestöön rahasta käytetään karkeasti noin puolet.  Käytettävissä olevan rahan ostovoima on huvennut bitumin sekä energian kallistumisen myötä.

Auto- ja tiefoorumi muistuttaa, että ensi vuodesta on tulossa entuudestaan huonokuntoisten teiden käyttäjille todella murheellinen. Teiden korjausvelka on kasvanut jo 1,6 miljardiin euroon ja kehityssuunta ei ole kääntymässä. Korjausvelalla tarkoitetaan rahasummaa, joka tarvittaisiin väylien saattamiseksi nykytarpeita vastaavaan hyvään kuntoon. Korjausvelan pysyminen ennallaan edellyttäisi vuosittain noin 4000 kilometrin päällystämistä.  Vuonna 2022 saadaan teitä päällystettyä noin 2300 kilometriä ja vuonna 2023 tätäkin vähemmän.

Suomen logistinen asema on muutoksessa, asema idän ja lännen solmukohtana on vaihtumassa päätepysäkiksi. Meidän omissa käsissä on täysin kotimaisen infran kunto. Ilman panostuksia hyväkuntoiseen infraan Suomi ei säily houkuttelevana investointiympäristönä ja liikenteen päästövähennysten saavuttaminen vaikeutuu, toteaa Keskuskauppakamarin johtava asiantuntija Päivi Wood.

Tiekuljetusten toiminta- ja huoltovarmuus kotimaassa on yhä kriittisempää elinkeinoelämälle ja yhteiskunnalle, kun maailmanlaajuiset toimitusketjut ovat häiriintyneet maailmanpoliittisen tilanteen takia.

Kotimaisen ja hajautetusti tuotetun bioenergian ja puunsaannin turvaaminen edellyttävät laajan ja paikoittain vähäliikenteisenkin tieverkon pitämistä kunnossa. Kotimaiset polttoainevarat bioenergia, turve ja energiajäte kulkevat tieverkolla. Samoin kotimainen ruuan tuotanto ja elintarvikehuolto ovat vahvasti riippuvaisia nykyisen tieverkon kunnosta.

Teiden huono ja yhä heikentyvä kunto uhkaa suomalaisen teollisuuden kilpailukykyä, toimintamahdollisuuksia ja investointihalukkuutta. Heikkokuntoiset tiet painorajoituksineen kasvattavat kuljetusaikoja, pidentävät ajomatkoja ja aiheuttavat lisäajoja, mikä nostaa kustannuksia ja lisää liikenteen päästöjä, painottaa Metsäteollisuus ry:n logistiikkapäällikkö Hanna Hietala.

Liikenne 12-suunnitelmalla pyrittiin saamaan pitkäjänteisyyttä liikennepolitiikkaan. Rahoitustaso suunnitelman toteuttamiseksi on kuitenkin riittämätön. Suomessa maantieliikennettä on vaikea korvata muilla liikennemuodoilla. Meillä tieinfrastruktuurin vaatimukset ovat korkeat johtuen käytössä olevista raskaammista ajoneuvoista.   

­­­­M­ontaa asiaa maailmassa ei voida ratkaista rahalla, mutta teiden kuntoon laittaminen ja kunnossapitäminen ovat tällainen asia. Alhainen rahoitustaso vaarantaa jo pääteidenkin kunnon ja alemmille teille ei tällaisella rahoitustasolla saada tehtyä vieläkään mitään, toteaa Nina Raitanen Suomen Tieyhdistyksestä.

Auto- ja Tieforum edellyttää, että perusväylänpidon ja sen myötä perustienpidon rahoitus säilytetään vuoden 2023 talousarviossa vähintään kuluvan vuoden tasolla 1,4 miljardissa eurossa.

Auto- ja tieforumin jäseniä ovat:

 • Autoalan Keskusliitto, AKL
 • Autoliitto
 • Autotuojat ja -teollisuus
 • Infra
 • ITS Finland
 • Kaupan Liitto
 • Keskuskauppakamari
 • Koneyrittäjät
 • Linja-autoliitto           
 • Logistiikkayritysten Liitto
 • Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto, MTK
 • Metsäteollisuus
 • Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset MMA
 • Päällystealan neuvottelukunta
 • Rakennusliitto
 • SF-Caravan
 • Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK
 • Suomen Kuljetus ja Logistiikka, SKAL
 • Suomen Osto- ja Logistiikkayhdistys LOGY
 • Suomen Taksiliitto
 • Suomen Tieyhdistys
 • Suomen Yrittäjät
 • Teknisen Kaupan liitto

Jaa sosiaalisessa mediassa