Budjettiesitys on täystyrmäys tieverkon kunnolle

Liikenne- ja viestintäministeriön vuoden 2019 budjettiesitys on tieverkon osalta paluu karuun arkeen. Vaalikauden aikana tieverkon kunnon huononeminen on saatu juuri taittumaan, mutta kuntoa ei ole vielä saatu kohenemaan. Kohdassa, jossa verkkon kuntoa voitaisiin parantaa, lisärahoitus ollaan lopettamassa. Jo tehty työ on vaarassa valua hukkaan.

Suomen Tieyhdistys esittää, että perustienpidon rahoituksen tasoa nostettaisiin pysyvästi 300 miljoonalla eurolla vuodessa.  Rahoituksella voidaan kunnossa oleva verkko pitää asiallisessa kunnossa, korjausvelkaa voidaan vähentää ja tiet voidaan pitää erityisesti talvella asiallisessa kunnossa. 

Ministeriön budjettiesityksessä esitetään yksityistieavustuksiin 13 miljoonan euron määrärahaa. Esitys on saman suuruinen kuin vuonna 2018 käytettävissä oleva rahoitus. Rahoituksen tarve on yksityisteiden osalta noin kolminkertainen. Riittävä rahoitus varmistaisi verkon ja erityisesti siltojen kunnon, jolloin elinkeinoelämän kannalta tarpeelliset kuljetukset saataisiin hoidettua.

Väyläverkon kehittämisessä pääpaino on käynnissä olevien hankkeiden jatkaminen aiemmin tehtyjen päätösten mukaisesti. Uusia hankkeita ei vuonna 2019 oltaisi aloittamassa. Keskeneräisiä tiehankkeita on viisi: Vt 4 Oulu-Kemi, Vt 5 Mikkeli-Juva, Vt 12 Lahden eteläinen kehätie, Kehä I Laajalahden kohta, ja Vt 4 Kirri-Tikkakoski.

Tieyhdistys pitää hyvänä budjettiehdotuksen ehdotuksia, joissa tasoristeyksien turvallisuuden parantamiseen ehdotetaan uutena määrärahana 10 miljoonaa euroa ja tieliikenteen turvallisuustoiminnan edistämiseen osoitetaan 9,1 miljoonaa euroa.

 

 

Jaa sosiaalisessa mediassa

Liittyvät henkilöt