Kavo Käyhkön matka-apuraha on haettavissa!

Rahaston tarkoituksena on palkkioin ja stipendein tukea Suomen Tieyhdistyksen ja sen jäsenten toimintaa maamme tiekulttuurin edistämiseksi.

Vuoden 2022 osalta haettavaksi julistetaan kaksi 1000 euron stipendiä koti- tai ulkomaista opintomatkaa varten.

Vapaamuotoiset hakemukset toimitetaan osoitteeseen toimisto@tieyhdistys.fi 28.2.2022 mennessä.  Sähköpostin otsikossa tulee lukea Kavo Käyhkön -rahaston apuraha. Hakijan tai hakijatahon tulee olla Suomen Tieyhdistyksen jäsen.

Jaa sosiaalisessa mediassa