Tiestön korjausvelka ei katoa ilman budjettirahoitusta- budjetti 2019

Hallitus on sopinut vuoden 2019 budjettiesityksestä. Budjettiriihessä sovittiin 49 miljoonan euron liikennepaketista, jolla parannetaan liikenneturvallisuutta ja tiestön talvikunnossapitoa.

Tästä paketista 25 milj. euroa osoitetaan tiestön talvikunnossapitoon ja kelirikon hoitamiseen. Tasoristeysohjelmaa jatketaan 10 milj. euron rahoituksella. Hallitus sopi myös yksityistieavustusten 4 milj. euron korotuksesta, jolloin kokonaismääräraha nousee 17 milj. euroon. Lisäksi osoitetaan rahaa liikenneturvallisuustyöhön ja Sastamalan riista-aitojen rakentamiseen.

Liikennepaketti rahoitetaan vuoden 2019 budjetista sekä kuluvan vuoden 2018 toisesta lisätalousarviosta.

Lisärahoitus tulee todella tarpeeseen sekä talvikunnossapidon että yksityisteiden osalta, kiittelee Tieyhdistyksen toimitusjohtaja Nina Raitanen

Budjettiesityksessä ei kuitenkaan osoiteta jatkoa tiestön korjausvelan poistoon helmikuussa mietintönsä antaneen parlamentaarisen liikennetyöryhmän suositusten vastaisesti. Kolmivuotisella korjausvelkaohjelmalla tiestön miljardin euron suuruisen korjausvelan kasvu saatiin  pysähtymään, mutta itse velkaa ei saatu vielä pienennettyä. 

Vuoden 2019 talousarviossa on 300 miljoonan euron kokoinen aukko tiestön rahoituksen kohdalla. Pitkäjänteisestä tiepolitiikasta puhutaan, mutta päätöksenteossa ei pitkäjänteisyys näy. Hyvin alkanut korjausvelanpoistotyö lopetetaan kolmen vuoden jälkeen ja jäämme odottamaan ihmettä, jolla tiestö saataisiin kuntoon, jossa se palvelisi edes tämän hetken tarpeita, tulevaisuuden haaveista puhumattakaan, toteaa Raitanen.

Jaa sosiaalisessa mediassa

Liittyvät henkilöt