Kunnossaoleva tie on ympäristöteko!

Tie- ja liikenneala on isona päästöjen tuottajana merkittävässä roolissa ilmastonmuutoksen torjunnassa ja osa ratkaisua.

Auto- ja tiefoorumi vaatii tieverkon kuntoon laittamisen jatkamista pitkäjänteisesti. Kunnossa oleva tieverkko on ympäristöteko!

Hyväkuntoinen tieverkko mahdollistaa sujuvan ja ennakoitavan liikenteen ja kuljetusreittien optimoinnin ja tätä kautta hiilidioksidipäästöjen alenemisen, koska hiilidioksidipäästöt kasvavat samassa suhteessa polttoaineen kulutuksen kanssa. Polttoainekulutuksen tuplaantuessa myös CO2- päästöt tuplaantuvat.

Paikoittain nykyinen tieverkko ja sen sillat ovat niin huonossa kunnossa, että kuljetukset käyttävät pidempiä kiertoteitä.  Huonokuntoiset päällysteet, teiden kuopat ja puutteellinen talvikunnossapito estävät sujuvan ajamisen, toteaa Suomen Tieyhdistyksen toimitusjohtaja Nina Raitanen.  

Tiestön ja siltojen huono kunto ja kantavuuspuutteet eivät tällä hetkellä mahdollista raskaampien kuljetusten yleistymistä. Kuljetuskaluston massoja nostamalla voidaan yhdellä kertaa kuljettaa enemmän tavaraa ja samalla vähentää liikennesuoritetta ja sitä kautta päästöjä.

Yksikin painorajoitettu silta tai lossi aiheuttaa koko kuljetusketjun katkeamisen, koska rekat eivät voi kuljettaa täysiä kuormia. Tästä aiheutuu paikalliselle maa- ja metsätaloudelle ylimääräistä ajoa, joka lisää päästöjä. Kustannukset myös kohdistuvat vuodesta toiseen samoihin tuottajiin, jolloin lasku on kohtuuton, toteaa Simo Takalammi MTK:sta

Henkilöliikenteen osuus Suomen kasvihuonepäästöistä on noin 10 prosenttia ja tieliikenteen tavarakuljetusten noin seitsemän prosenttia. Suomessa päästöt ovat vähentyneet vuoteen 2005 verrattuna, vaikka liikennesuorite on kasvanut. Ilmastosuunnitelman tavoitteena on, että Suomen liikenne on hiilineutraali vuoteen 2045 mennessä.

Auto ja tiefoorumi korostaa, että ilmastotavoitteisin pitää päästä kasvattamatta liikenteen kokonaisverotaakkaa. Liikenteen verotus on Suomessa jo nyt kansainvälisesti korkeaa. Tieliikenteen merkitys on olennaisen tärkeä Suomen liikennejärjestelmälle.

Liikenteen verotuksen uudistamisessa on tärkeää muistaa, että henkilöauton osuus kotimaan henkilökilometreistä on noin 80 prosenttia ja kuorma-autojen osuus kotimaan tavaratonneista noin 85 prosenttia. Liikenteen verorasitusta ei saa nostaa, sillä se lisäisi kotitalouksien liikennemenoja ja heikentäisi elinkeinoelämän kilpailukykyä, muistuttaa Autoalan Keskusliiton toimitusjohtaja Pekka Rissa.

Liikenteelle asetettujen päästötavoitteiden saavuttaminen edellyttää hyväkuntoista tieverkkoa alustakseen.

Lisätietoja:

  • Nina Raitanen, Suomen Tieyhdistys p. 040 744 2996
  • Simo Takalammi, MTK p. 0400 765 277
  • Pekka Rissa, Autoalan Keskusliitto p. 0500 417 300 

 

Auto- ja Tieforum (ATF) on 28:sta tiestön ja tieliikenteen asiaa ajavasta järjestöstä koostuva vaikuttamis- ja tiedotusyhteistyöfoorumi, joka on perustettu jo 1990 -luvulla. Foorumi toimii järjestöjen yhteisenä äänenä ja asiantuntijana pyrkien edistämään tiestön ja tierahoituksen kehittämistä. Suomen Tieyhdistys toimii ATF:n asiamiehenä. ATF- Auto- ja tieforumin jäsenet:

Autoalan Keskusliitto, AKL                             Auto- ja Kuljetusalan työntekijäliitto, AKT

Autoliitto                                                         Autotuojat ja -teollisuus, AT

Elintarviketeollisuusliitto ETL                         Infra

ITS-Finland                                                       Kaupan Liitto

Koneyrittäjien Liitto                                        Linja-autoliitto

Logistiikkayritysten Liitto                               Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto, MTK

Metsäteollisuus                                               Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset MMA

Päällystealan neuvottelukunta                      Rakennusliitto

RAKLI                                                                SF-Caravan

Suomen Autokoululiitto                                  Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK

Suomen Kuljetus ja Logistiikka, SKAL            Suomen Bensiinikauppiaitten ja Liikennepalvelualojen liitto

Osto ja logistiikka, LOGY                                 Suomen Taksiliitto

Suomen Tieyhdistys                                        Teknisen Kaupan liitto

Toimihenkilökeskusjärjestö, STTK                  Yhteinen Toimialaliitto, YTL

 

Lisätietoja ATF:stä ja sen jäsenistä osoitteesta http://www.tieyhdistys.fi/tieyhdistys-ry/atf/

 

Jaa sosiaalisessa mediassa

ATF