KUNNOSSAPITÄJÄ-tunnustuspalkinto Liikenneviraston Heikki Lappalaiselle

TIEDOTE Julkaisuvapaa 7.2.2018 klo 17.45

Tie – ja katukunnossapidon tunnustuspalkinto

Talvitiepäivien järjestelytoimikunta on myöntänyt Kunnossapitäjä- Tunnustuspalkinnon vuonna 2018 Liikenneviraston Hankinnan asiantuntija Heikki Lappalaiselle (DI).

Kunnossapitäjä palkinto jaetaan henkilölle, joka on pitkäaikaisella toiminnallaan tai muulla erityisellä tavalla edistänyt teiden ja katujen kunnossapidon ja erityisesti talvikunnossapidon osaamista tai tekniikkaa.

Heikki Lappalainen on tullut tunnetuksi  tie- ja liikennealalla maanteiden kunnossapidon asiantuntijana.

Erityisesti  Lappalainen on tehnyt pitkäjänteistä työtä talvikunnossapidon laatuvaatimuksien ja ohjeiden laatijana ja kunnossapidon kehittäjänä. Hän on ollut vuosien ajan mukana suurella panoksella tiestön kunnossapidon tilaajien vahvana taustatukena osaamista jakaen, koulutuksia pitäen ja laatuvaatimuksien tulkinnassa tukien. Lappalainen on ollut aktiivinen yhteistyössä urakoitsijakunnan ja muiden alan toimijoiden kanssa ja osallistunut myös kansainväliseen yhteistyöhön. Heikki Lappalaisella on 40 –vuoden kokemus kunnossapitotoimialalta.

Palkinnon luovuttivat Talvitiepäivillä 7.2.2018 Lahdessa Suomen Tieyhdistyksen toimitusjohtaja Nina Raitanen ja Talvitiepäivät tapahtuman järjestelytoimikunnan puheenjohtajana toiminut, johtajaTuovi Päiviö Uudenmaan ELY-keskuksesta.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kunnossapitäjä-tunnustuspalkinto on jatkoa ’Hoken mukille’. Se oli Holger Träskmanin (k. 2011) vuonna 1992 lahjoittama tunnustuspalkinto. Holger ”Lumies Hokke” Träskman mm. tutki lumen ominaisuuksia Suomessa ja Keski-Euroopassa ja oli yksi lumen todellisia asiantuntijoita Euroopassa. Hän kehitti ja suunnitteli useita erilaisia lumiauroja. Hoken mukin 20 vuoden aikana ovat saaneet;

 • 1992 ylijohtaja Jarkko Saisto TVH
 • 1994 autonkuljettaja Erkki Saloranta TVL
 • 1996 kunnossapitoinsinööri Matti Ollikainen TVL Oulun tiepiiri
 • (vuonna 1998 ei ollut Talvitiepäiviä)
 • 2000 kunnossapitoinsinööri Seppo Helenius TVL Uudenmaan tiepiiri
 • 2002 kunnossapitoinsinööri Ilkka Ristkari Lahden kaupunki
 • 2004 tiehöylänkuljettaja Pentti Alho Vaasan kaupunki
 • 2006 kunnossapitourakoitsija Kari Kanerva Keuruu
 • 2008 kunnossapitopäällikkö Juhani Hyytiäinen Turun kaupunki
 • 2010 kunnossapitoyksikön johtaja Timo Paavilainen YIT Rakennus Oy

Kunnossapitäjä-tunnustuspalkinto

 • 2012 diplomi-insinööri Kalevi Katko Destia Oy
 • 2014 diplomi-insinööri Ville Alatyppö Helsingin kaupunki
 • 2016 aluevastaava Asko Pöyhönen Lapin ELY-keskus
 • 2018 Hankinnan asiantuntija Heikki Lappalainen Liikennevirasto

Jaa sosiaalisessa mediassa