Kunnossapitäjä- tunnustuspalkinto VESA PARTASELLE

Keski-Suomen ELY-keskuksen  kunnossapitopäällikkö Vesa Partanen palkittiin alan arvostetulla Kunnossapitäjä-tunnustuspalkinnolla

Tiepäivien ohjelmatoimikunta on myöntänyt vuoden 2022 Kunnossapitäjä- tunnustuspalkinnon vuonna  Keski-Suomen ELY-keskuksen kunnossapitoyksikön päällikölle Vesa Partaselle elämäntyöstä tienpidon saralla. Palkinto luovutettiin Tampereella kansainvälisten Tiepäivien avajaisten yhteydessä 24.8.

Kunnossapitäjä -palkinto jaetaan henkilölle, joka on pitkäaikaisella toiminnallaan tai muulla erityisellä tavalla edistänyt teiden ja katujen kunnossapidon ja erityisesti talvikunnossapidon osaamista tai tekniikkaa.

 Partasella on pitkä ura tienpidon saralla teiden suunnittelun, rakentamisen ja kunnossapidon tehtävistä. Vuodesta 2016 alkaen hän on johtanut maanteiden hoidon toimintaa itäisellä hankinta-alueella, jonka vastuulla on hoidon hankinnan lisäksi päällysteiden ja tiemerkintöjen hankinta. Itäinen hankinta-alue kattaa Keski-Suomen ja Pohjois-Savon ELY-keskusten alueet pitäen sisällään neljä maakuntaa ja 21 hoidon urakka-aluetta.

Partanen tunnetaan henkilöstön ja sidosryhmäkentän keskuudessa osaavana ja luotettavana yhteistyökumppanina, joka on pitkäjänteisellä toiminnallaan edistänyt suomalaisten teiden kunnossapitoa. Partanen on opiskellut uusia taitoja työnsä ohessa ja näin kehittänyt osaamistaan uusien haasteiden edessä. Partanen toimii erinomaisena esimerkkinä uusille tiealan osaajille.

Maanteiden hoidon ja korjauksen osalta harmittaa alemman tieverkon kasvava korjausvelka sekä huonokuntoisten päällysteiden ja soratieverkon osalta. Lisäksi alan heikentynyt vetovoima luonee jatkossa haasteen osaajien löytämiseen sekä urakoitsijoiden, että tilaajan puolelle, palkittu Partanen toteaa.

Partasen pitkäjänteinen toiminta teiden hyväksi, rakentava yhteistyö sidosryhmien kanssa ja itsensä kehittäminen  palkittiin tänään arvostetulla kunnossapitäjä palkinnolla. 

Yllättynyt ja otettu tietysti olin tunnustuspalkinnon kohdistuessa minulle juuri ennen eläkkeelle jäämistäni. Pitää kuitenkin muistaa, että yksin tätä ei tehdä ja kiitänkin tästä palkinnon myöntäjien lisäksi erityisesti ELY-keskuksen kunnossapitoyksikön henkilöstöä ja kaikkia muita asian parissa työskenteleviä, Partanen kiittelee. 

Jaa sosiaalisessa mediassa

Liittyvät henkilöt