Kuntien yksityistieavustuksia ei saa lakkauttaa

”Suomen Tieyhdistyksen mielestä kuntien pitää avustaa tiekuntia yksityisteiden tienpidossa” toteaa yksityistieasiantuntija Teuvo Taura Suomen Tieyhdistyksestä. ”Yksityistielaki ei tätä estä”, jatkaa  Taura.

Yksityisteillä on paljon käyttäjiä, mutta pääosan tienpidon kustannuksista maksavat yksityisteiden osakkaat. Ainoa julkinen rahoitus yksityistieverkoston kunnossapitoon tulee kunnalta. Koska kuntien avustukset yksityisteille eivät ole lakisääteisiä, avustuksen taso ja muoto vaihtelevat suuresti. ”On kuntia, jotka hoitavat ainakin merkittävimpiä yksityisteitä. Toiset kunnat taas avustavat rahallisesti ja sitten on vielä sekamuotoja. Pääsääntöisesti kunnat avustavat vain sellaisia yksityisteitä, joiden varrella on pysyvää asutusta”, toteaa Teuvo Taura.
Valitettavasti viime vuosina on monessa kunnassa ollut paineita vähentää tai jopa poistaa yksityisteille myönnettävät avustukset. Ratkaisevassa asemassa päätöksenteossa ovat kuntalaisten valitsemat kunnanvaltuustot.

Yksityisteiden varsilla asuvat kiinteistöjen omistajat maksavat kiinteistöveroa siinä missä kadunvarren asukkaatkin, mutta heidän pitää sen lisäksi vastata myös tienpidon kustannuksista.

”Yksityisteiden hoidossa avustamalla kunta huolehtii asukkaidensa tasavertaisuudesta asuinpaikasta riippumatta.”, Taura linjaa. Iso käyttäjäryhmä yksityisteillä ovat myös muut kuin tieosakkaat. Osa näistä on satunnaiset tienkäyttäjiä, joilta ei maksua voi periä. Osa on kyllä säännöllisiä käyttäjiä, jotka yksityistielain mukaan ovat velvollisia sopimaan tienkäytöstä ja tiemaksusta, mutta näin ei useinkaan tapahdu.

Lähestyvät kuntavaalit ovat siis tärkeät vaalit yksityisteiden tiekuntien kannalta. Kiinnostus maaseudulla asumiseen, etätöiden tekemiseen ja vapaa-ajan viettoon on selvästi lisääntynyt, mutta ilman hyvin hoidettua tieverkostoa innostus lähtee nopeasti laskuun. ”Tässä hyvä vaaliteema kuntavaaliehdokkaille. Pidetään koko kunta elinvoimaisena pitämällä tiet kunnossa. Kuntien myöntämät avustukset käytetään aina tienpitoon, joten sillä myös työllistetään paikkakunnan yrittäjiä” kannustaa Taura.

Yksityistiet ovat tärkeä osa kuntien elinvoimaisuutta. Yksityisteiden varrella on 250 000 omakotitaloa, 190 000 loma-asuntoa, 30 000 yritystä ja 40 000 maatilaa. Valtaosa puunkuljetuksista lähtevät liikkeille yksityisteiden varsilta. Lisäksi valtaosa kuntalaisista käyttää yksityisteitä vapaa-ajan harrastuksissa, kuten metsästäjät, kalastajat, marjastajat ja luonnossa retkeilijät.

Jaa sosiaalisessa mediassa

Liittyvät henkilöt