Ovatko huonokuntoiset tiet Suomen matkailun kasvun este?

Lehdistötiedote 17.3.2017

Ovatko huonokuntoiset tiet Suomen matkailun kasvun este?

Suomen tieverkkoa ja sen varren palveluita pitäisi tuotteistaa ja markkinoida erityisesti ulkomaalaisille matkailijoille - Onko teiden potentiaalia hyödynnetty riittävästi? Voisivatko tiet olla Suomen matkailun vetovoimatekijä?

”Onko teiden potentiaalia hyödynnetty riittävästi matkailussa?”, pohtii Nina Raitanen Suomen Tieyhdistyksen toimitusjohtaja. Tiet mahdollistavat pääsyn luontoon, ne vievät kohteisiin, joita ei voi saavuttaa muilla kulkuvälineillä kuin autoilla.  Onko kasvavalle omatoimimatkailijoiden joukolle riittävästi tietoa hyvistä matkailureiteistä ja reittien palveluista? Digitaalisuus avaa kokonaan uusia mahdollisuuksia mobiilissa opastamisessa ja matkan suunnittelussa.

Tieverkon korjausvelka on yli miljardi euroa. Päätiet on pystytty pitämään kohtuullisessa kunnossa mutta korjausvelka näkyy tieverkolla erityisesti huonokuntoisena alempana tieverkkona. 

”Huonokuntoinen tieverkko on este maaseudun ja syrjäseutujen matkailuelinkeinolle”, toteaa Nina Raitanen Suomen Tieyhdistyksestä.  Huonokuntoiset tiet eivät houkuttele matkailijoita, eivätkä tue paikallista yritystoimintaa.

Tiestöstä ja matkailusta keskustellaan 20.3.2017 klo 9.00-12.30 Rovaniemellä Lapland Hotel Sky Ounasvaarassa Suomen Tieyhdistyksen, Lapin kauppakamarin ja SF-Caravanin järjestämässä seminaarissa.

Järjestäjät esittävät viisi vaatimusta aiheesta Tiet ja matkailu. Vaatimuksista keskustelevat panelistit:

 

  • hallituksen puheenjohtaja Juha Hämäläinen SF-Caravan,
  • toimitusjohtaja Timo Rautajoki Lapin Kauppakamari,
  • johtaja Jari Ahjoharju Visit Finland ja
  • johtaja Jaakko Ylinampa ELY-keskus

 

TEESIT:

  1. Matkailutiet tulee tuotteistaa!

Suomen teitä tulisi tuotteistaa ja markkinoida erityisesti ulkomaalaisille matkailijoille. Teiden potentiaalia matkailussa ei ole riittävästi hyödynnetty, sillä tiet mahdollistavat pääsyn luontoon, ne vievät kohteisiin, joita ei voi saavuttaa muilla kulkuvälineillä kuin autoilla. Tiet tukevat paikallisia yrittäjiä.

 

  1. Tiesuunnittelu ympäristöä ja maisemaa korostaen!

Autoilijat luovat usein mielikuvansa eri paikkakunnista ja alueista tieverkolta käsin. Tien linjausten pitäisi tukea nykyistä paremmin alueiden erityispiirteitä ja esitellä niitä matkailijoille. Suunnittelussa tulisi palata muun muassa siihen, että tielinjauksessa ajoittain avautuu näköaloja ympäröivään maisemaan. Onko nykyinen Suomi tieverkolta käsin katsottuna pöpelikköinen takamaa?

 

  1. Teiden kuntotaso 2000 –luvulle!

Teiden talvikunnossapidon laatu ei ole riittävä matkailun kannalta. Kokemattomien turistien turvallisuus on erityisesti vaarassa ja syrjäseutujen matkailupalveluiden saavutettavuus ei ole riittävän hyvin ennakoitavissa.

Tieverkon korjausvelka on yli miljardi euroa. Päätiet on pystytty pitämään kohtuullisessa kunnossa mutta korjausvelka näkyy tieverkolla erityisesti huonokuntoisena alempana tieverkkona.  Huonokuntoinen tieverkko on este maaseudun ja syrjäseutujen matkailuelinkeinolle.  Huonokuntoiset tiet eivät houkuttele matkailijoita ja ne eivät tue paikallista yritystoimintaa.

 

  1. Opasteet ja opastaminen nykyaikaan!

Eritysesti kansainvälisen ja myös kotimaisen automatkailijan kannalta tienvarsiopasteiden informaatio ja opasteiden kunto ovat tärkeitä myönteisen matkakokemuksen aikaan saamiseksi. Opasteiden pinnoitteiden tulee olla kunnossa ja puhtaat myös talvella. Erityisen tärkeää on, että opasteet ovat ajan tasalla sekä aukioloaikojen että palveluiden osalta (leirintäalueet, kahvilat, hiihtokeskukset ja muut kausi- tai vuorokausikohteet…). Digitaalisuus avaa kokonaan uusia mahdollisuuksia mobiilissa opastamisessa.

 

  1. Erityismatkailijat huomioitava!

Riittävän tiheästi olevilla tienvarsipalveluilla taataan esimerkiksi karavaanareiden ja muiden erityismatkailijoiden palvelutarve, jolla tarkoitetaan liikenneasemia ja P- alueita, joissa vesi- ja jätteiden käsittely (roskikset ja kem. WC:t) sekä ruoka- ja kahvipalveluita. Myös yöpyminen – ei leiriytyminen – tulee mahdollistaa levähdysalueilla mm. liikenneturvallisuuden takia (talviaikana usein ainoa mahdollisuus koska leirintäalueet suljettuja). Taajamissa tulisi opastaa karavaanareille P- paikat.

 

 

Tilaisuuden koko ohjelma löytyy osoitteesta

http://www.tieyhdistys.fi/juhlavuosi/suomi-nousuun-tiet-elinkeinoelaman-tukena-seminaarisarja-1/

 

Lisätietoja:

Suomen Tieyhdistys

Toimitusjohtaja Nina Raitanen

p. 040 744 2996

nina.raitanen@tieyhdistys.fi

 

Vuonna 2017 moni organisaatio - Suomen ohella - täyttää kunniakkaat 100 vuotta. Suomen Tieyhdistys ry. järjestää yhdessä yhteistyökumppaneidensa kanssa seminaarisarjan teemalla Suomi nousuun – Tiet elinkeinoelämän tukena. Tilaisuuksissa tuodaan esille toimivan tieinfrastruktuurin merkitys Suomelle ja sen elinkeinoelämän hyvinvoinnille.

Jaa sosiaalisessa mediassa