Pankit edellyttävät tiekuntien asiakastietojen päivittämistä

Useat tiekunnat ovat saaneet viime päivien aikana pankista kirjeen, jossa pyydetään päivittämään tiekunnan asiakastietoja. Pankkeja koskevan sääntelyn vuoksi, pankit tarvitsevat todisteen siitä, että tiekunta on perustettu ja rekisteröity. Suomen Tieyhdistyksen näkemyksen mukaan pankeilla on perusteet vaatia seuraavat tiedot:

  • maanmittauslaitoksen yksityistierekisterin käyttöoikeusyksikkötunnus ja mahdollinen y-tunnus
  • tiekunnan edustajaksi valittu toimitsijamies tai hoitokunta
  • ote yksityistierekisteristä ja tiekunnan säännöt, jos tiekunnalla sellaiset on

Ihmetystä on herättänyt tietojen lyhyt ilmoittamisaika, pyynnön liitteenä tuleva pankkipalveluiden irtisanomiskirje sekä vaatimukset osakasluetteloiden toimittamisesta. Siihen ei näkemyksemme mukaan ole mitään perustetta.

Pankin pyytämän otteen kiinteistötietojärjestelmästä saa maanmittauslaitokselta lähettämällä sähköpostia osoitteeseen asiakaspalvelu@maanmittauslaitos.fi tai soittamalla puhelinpalveluun ma-pe klo 9.–16.15. Puhelin 029 530 1110 (suomeksi) tai 029 530 1120 (ruotsiksi).

Pyydettäessä rekisteriotetta on tiekunnan nimen lisäksi annettava joko tiekunnan käyttöoikeusyksikkötunnus tai jos sitä ei ole tiedossa, niin yhden kiinteistön kiinteistötunnus, jonka alueella tiekunnan tie sijaitsee.

Y-tunnuksen saa maksutta Verohallinnolta

Y-tunnus ei ole tiekunnalle pakollinen, joten sitä pankkien ei pitäisi vaatia, mutta jos sellainen tiekunnalla on, kannattaa se pankille ilmoittaa. Verottaja myöntää tiekunnille y-tunnuksia vain, jos tiekunta maksaa palkkoja/palkkioita tai tiekunta tarvitsee y-tunnusta, jotta pystyy tekemään perusparannushankkeisiin liittyvät ilmoitukset sähköisen asiointipalvelun kautta.

Tieyhdistys ei suosittele tiekunnan omien sääntöjen käyttöönottamista

Yksityistielain 51 §:n mukaan tiekunta voi laatia itselleen säännöt, mutta ne eivät ole pakolliset. Vain harvalla tiekunnalla on säännöt. Mutta jos tiekunta laatii itselleen säännöt, ne tulevat voimaan, kun sääntöjen hyväksymisestä on tehty merkintä kiinteistörekisteriin. Tieyhdistys ei suosittele tiekunnan sääntöjen laatimista kuin poikkeustapauksissa. Nykyinen yksityistielaki antaa hyvän ja riittävän pohjan tiekunnan hallinnoimiseksi. Pankille voi todeta, että yksityistielain 51 §:n mukaisesti tiekunnalla ei tarvitse olla sääntöjä vaan tiekunta toimii yksityistielain mukaisesti.

Jaa sosiaalisessa mediassa