Parlamentaariselta työryhmältä hieno esitys väyläverkon tulevaisuudeksi

Liikenneverkon rahoitusta pohtinut parlamentaarinen työryhmän yksimielisen näkemyksen mukaan liikenneverkkoa tulee kunnossapitää ja kehittää pitkäjänteisesti ja johdonmukaisesti vastaamaan elinkeinoelämän ja kansalaisten muuttuviin tarpeisiin. Työryhmän mukaan liikenneverkon rahoitustaso sekä lyhytjänteinen väyläpolitiikka ovat toimineet yhteiskunnan kehityksen esteenä.

Suomen Tieyhdistyksen mukaan on hienoa, että työryhmä esittää liikenneverkon kehittämiseen 12-vuoden suunnittelujännettä ja 300 miljoonan euron vuotuista lisärahoitusta.  Parlamentaarinen työryhmä teki hyvän esityksen, jonka pohjalta väyläverkkoa voidaan pitkäjänteisesti kehittää.

Tässä hetkessä tiestön talvihoidon, korjausvelan ja riittämättömän ylläpidon ongelmiin voidaan vastata vain nostamalla rahoitusta ja laittamalla tiestö kuntoon. Kuluvalla hallituskaudella työ on saatu jo hyvään alkuun.  Nyt tehdyn ehdotuksen pohjalta työtä on hyvä jatkaa kiittelee yhdistyksen toimitusjohtaja Nina Raitanen.

Joustavuus kehittämishankkeiden toteuttamisessa, määrärahan varaaminen koko hankkeelle sen aloitusvuonna sekä hankeyhtiöiden käyttäminen mahdollistavat myös kehittämishankkeiden nykyistä paremman toteuttamisen, jatkaa Raitanen

On myös hienoa, että raportissa todetaan, että alan koulutusta pitää lisätä samoin kuin osaamisen kehittämistä.  Tämä on tärkeää, jotta ilmastonmuutoksen sekä liikkumisen teknologisen kehityksen tuomiin haasteisiin voitaisiin jatkossa vastata ja asetettuihin tavoitteisiin päästä, toteaa Raitanen

Liikenneverkon rahoitusta pohtinut parlamentaarinen työryhmän yksimielisen näkemyksen mukaan liikenneverkkoa tulee kunnossapitää ja kehittää pitkäjänteisesti ja johdonmukaisesti vastaamaan elinkeinoelämän ja kansalaisten muuttuviin tarpeisiin. Työryhmän mukaan liikenneverkon rahoitustaso sekä lyhytjänteinen väyläpolitiikka ovat toimineet yhteiskunnan kehityksen esteenä.

Työryhmä esittää, että jatkossa liikenneverkkoa kunnossapidettäisiin ja kehitettäisiin parlamentaarisesti valmistellun 12-vuotisen valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman mukaisesti. Liikennejärjestelmäsuunnitelma muun muassa sisältäisi kehittämisen ja kunnossapidon kannalta keskeiset hankkeet ja liikenteen palveluiden kehittämisen. Suunnitelmaa toteutettaisiin julkisen talouden suunnitelman puitteissa ja ensimmäisen suunnitelman valmistelu voitaisiin aloittaa jo kuluvalla hallituskaudella.

Työryhmä esittää yksimielisesti, että tie- ja rataverkon korjausvelan vähentämiseen tulisi osoittaa vuosittain vähintään 300 miljoonan euron lisärahoitus. Tämä tarkoittaisi vähintään noin 1,3 miljardin euron vuosittaista perusväylänpidon rahoitusta.

Työryhmä ehdottaa, että myös liikenneverkon kehittämiseen tarvitaan riittävä rahoitustason nosto ja talousarviorahoitusta pitäisi voida jatkossa käyttää joustavammin kehittämishankkeisiin. Lisäksi kehittämishankkeissa voitaisiin käyttää aiempaa useammin hankekohtaisia yhtiöitä.

Työryhmän raportti

 

Jaa sosiaalisessa mediassa

Liittyvät henkilöt