Periaatepäätös fossiilittoman liikenteen tiekartasta

Valtioneuvosto teki 6. toukokuuta 2021 periaatepäätöksen kotimaan liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisestä eli fossiilittoman liikenteen tiekartasta. Kolmivaiheisen suunnitelman tavoitteena on puolittaa liikenteen, erityisesti tieliikenteen, päästöt vuoteen 2030 mennessä.

Päästöjen vähentämisessä on kiire ja toimenpiteistä helpoimmat ovat jo käytössä.  Tieyhdistys pitää hyvänä, että tiekartassa on mukana liikennejärjestelmätoimenpiteitä. Tieyhdistys on mielissään siitä, että väylien kunto ja kunnossapito on nostettu ensimmäisen vaiheen toimenpiteeksi.  Valitettavasti toimenpide ei kuitenkaan näy riittävänä tienpidon rahoituksena 12-vuotisessa liikennejärjestelmäsuunnitelmassa. Tieyhdistyksen mukaan tieverkon kunnossapitäminen tulee olla päästövähennyskeinona kaikissa tiekartan vaiheissa (1-3).

Toivottavasti väylien kuntoon laittamiseen tullaan satsaamaan laajemmin kuin mitä liikennejärjestelmäsuunnitelma antaa ymmärtää.  Nykyisten tieliikenteen väylien kuntoon laittaminen ja hyvä päivittäinen kunnossapito edistää ilmastokestävyyden lisäksi myös väylien turvallisuutta, kertoo Suomen Tieyhdistyksen Liisa-Maija Thompson. Olemassa olevan tieverkon vaikutus maan kansantaloudelle ja kilpailukyvylle on merkittävä. 

Tiekarttaan liittyvä jännistysmomentti tiivistyy tiekartan toimenpiteiden toiseen ja kolmanteen vaiheeseen, jonka toimenpiteitä parhaillaan jatkoselvitetään. Tieyhdistys on huolissaan siitä, tullaanko tiekartan vaiheiden myötä tilanteeseen, jossa suomalaiset maksavat jo kertaalleen rakennetun tieverkon uudelleen, kenties tiemaksuina? 

Jaa sosiaalisessa mediassa

Liittyvät henkilöt