Polttoainekulujen tuplaantuminen vaikeuttaa yksityisteiden hoito ja perusparannushankkeita - urakoitsijoiden kanssa kannattaa yrittää löytää ratkaisuja

Polttonesteiden hinta on liki tuplaantunut lyhyen ajan sisällä ja kustannukset asettavat tiekunnat hankalaan välikäteen. Koneurakoitsijoiden talous ei välttämättä kestä nykyistä kulutasoa ja tiekuntienkin kanssa tehdyissä sopimuksissa ollaan vaikeassa tilanteessa.

Kirjallisesti tehdyissä sopimuksessa on yleensä varauduttu kulujen kasvuun ns. polttoaineklausuulilla ja tilanteessa on helppo edetä sen mukaisesti. Tiekunnissa on kuitenkin myös lukematon määrä suullisesti tehtyjä sopimuksia ja niiden osalta tilanne on auki.

On selvää, että tehty sopimus sitoo molempia osapuolia ja kenties huonoksi osoittautuvasta sopimuksesta sopijapuolien on kannettava vastuunsa. On kuitenkin mahdollista, että tilanteen tulkittaisiin olevan force majeure eli sopimuksen solmimisen jälkeen ilmennyt ylivoimainen este.

Tiekunnankin kannalta tilanne on hankala, eikä jo käynnistynyttä perusparannushanketta helpolla voi keskeyttää, eikä tietä voi jättää auraamattakaan. Toiseksi on myös syytä arvioida hyvien yhteistyösuhteiden arvoa ja pääsyä vaikean ajan ylitse. Hyvää työnjälkeä tekevä urakoitsija on tiekunnalle tärkeä yhteistyökumppani ja heistä kannattaa pitää kiinni vaikeinakin aikoina.

Tienhoidosta säästäminen ei kannata

Tiekuntien tilannetta helpottaa aurauskauden päättyminen, mutta ensi talven auraussopimukset on syytä solmia pian ja huomioida tilanne. Oletettavasti riskin jakaminen tiekunnan ja koneurakoitsijan välillä on taloudellisesti järkevintä, koska muutoin palvelun hinta kohoaa todella korkeaksi.

Kesäajan tienhoidosta, kuten lanauksesta ja ojien perkaamisesta, ei ole syytä luopua, koska tekemättä jätetyt työt lisäävät korjausvelkaa ja kunnossapitokustannuksia tulevaisuudessa. Nousevat kustannukset aiheuttavat painetta tiemaksujen nostamiselle ja se on syytä huomioida budjetoinnissa.

Perusparannushankkeisiin voi hakea lisäavustusta ELY-keskukselta

ELY-keskuksen avustamien yksityisteiden perusparannushankkeisiin on mahdollista hakea lisäavustusta, jos olosuhteet ovat hankkeen aloittamisen jälkeen muuttuneet olennaisesti. ELY-keskus käsittelee hankkeen kustannusarvion uudelleen ja tekee asiassa uuden harkinnan. Mikään automaatti tämä ei ole, mutta avustusmäärärahoja on ELY:issä reilusti jäljellä. Muutoshakemus on tehtävä välittömästi tilanteen muuttuessa, eikä hankkeen jo valmistuttua lisärahoitusta ole mahdollista saada. Asiassa kannattaa olla yhteydessä paikallisen ELY-keskuksen yhteyshenkilöön.

 

 

Jaa sosiaalisessa mediassa

Liittyvät henkilöt