Rakennetun omaisuuden tila- raportissa nähdään maantieverkon ja katujen tilassa pientä paranemista

Rakennetun omaisuuden tila (ROTI) on joka toinen vuosi tehtävä asiantuntija-arvio rakennetun omaisuuden tilasta. Työtä tehdään kuudessa eri aihealueeseen keskittyvässä paneelissa. Suomen Tieyhdistyksen toimitusjohtaja Nina Raitanen osallistui vuoden 2017 ROTI- työskentelyn liikenneverkot asiantuntijapaneelissa.

Maanteiden ja katujen osalta asiantuntijat nostivat kahden vuoden takaista arvosanaa maantieverkon ja katujen osalta kouluarvosanaan 7- (2015, 6 ½). Hienoinen nousu on perusteltavissa sillä, että tiestön korjausvelan kuntoon laittamiseen myönnetyt rahat osoittavat orastavaa ymmärrystä liikenneverkkojen kunnon merkityksestä yhteiskunnalle.

Ensimmäistä kertaa myös yksityistiet mainitaan ROTI-raportissa. Toimenpidesuosituksissa esitetään yksityisteiden kunnon ja korjaustarpeen selvittämistä sekä valtion yksityistieavustusten kasvattamista todettua tarvetta vastaavalle tasolle. Raportin julkistamistilaisuudessa liikenneverkot- paneelia edustanut Jorma Mäntynen totesi yksityisteiden osalta

”Yksityisteiden valtionavustuksia ei saa unohtaa. Yksityisteiden tärkeys ei nouse liikennemääristä vaan elinkeinoelämän tarpeista. ”

Liikenneverkoille esitetyistä suosituksista Suomen Tieyhdistys haluaisi nostaa erityisesti seuraavat suositukset esille:

Korjausvelka saatava kuriin

  • Toteuttamalla valtion väylien korjausvelkaohjelma 2016–2018 suunnitellusti.
  • Varmistamalla perusväylänpidon riittävä rahoitus myös nykyisen korjausvelkaohjelman päätyttyä.
  • Selvittämällä yksityisteiden kunto ja korjaustarve sekä kasvattamalla valtion yksityistieavustuksen määrää todettua tarvetta vastaavalle tasolle.

Liikennejärjestelmän pitkän aikavälin kehityslinjaukset määriteltävä valtiolle ja kunnille

  • Laatimalla ja vahvistamalla liikennejärjestelmän kehittämiselle pitkäjänteiset linjaukset parlamentaarisesti.

Infra-alan osaamista uudistettava

  • Lisäämällä infra-alan koulutusta ja tutkimusta sekä kehittämällä aktiivisesti oppilaitosten ja infra-alan eri toimijoiden välistä yhteistyötä.

 

Raportti ja kaikki esitetyt suositukset on luettavissa osoitteessa: http://roti.fi/paneelit/liikenneverkot/

Jaa sosiaalisessa mediassa

Liittyvät henkilöt