Suomalaisten suuri enemmistö haluaa tiestölle lisärahoitusta

Suomalaisten suuri enemmistö haluaa tiestölle lisärahoitusta

JULKAISUVAPAA

Suomalaiset ovat yksimielisiä siitä, että tiestö pitäisi saada kuntoon. Jopa 79 prosenttia suomalaisista lisäisi teiden rahoitusta. Lähes puolet lisäisi rahoitusta jonkin verran ja kolmannes merkittävästi.

Kuusitoista prosenttia suomalaisista pitäisi rahoituksen ennallaan. Uusimaalaiset ja alle 35-vuotiaat vastaajat ovat tätä mieltä keskimääräistä useammin.

Kansalaisten mielipiteet ovat selvästi rahoituksen lisäämisen kannalla, sillä vain 1 prosentti olisi valmis vähentämään rahoitusta edes jonkin verran.

Suomen Tieyhdistyksen taloustutkimuksella teettämä tutkimus  on tehty ajankohtana, jolloin valtio on usean vuoden ajan käyttänyt ns. ylimääräistä korjausvelkarahoitusta teiden saattamiseksi parempaan kuntoon. Suomalaiset haluaisivat selvästikin tiensä kuntoon, mutta vuoden 2019 budjetissa ei korjausvelkaan olla osoittamassa rahoitusta. Tämä siitäkin huolimatta, että puolueet esittivät yksimielisesti parlamentaarisen liikennetyöryhmän mietinnössä helmikuussa 2018 perusväylänpidon rahoituksen lisäämistä 300 miljoonalla eurolla vuodessa.

Kaikki haluavat siis lisätä budjettirahoitusta ja saada tiet kuntoon, mutta siitä huolimatta teiden rahoitus romahtaa vuoden 2019 budjetissa. Hyväkuntoisten teiden varaan voidaan rakentaa elinkeinoelämän kasvua. Huonokuntoiset tiet eivät kestä edes nykyistä käyttöä,  toteaa Tieyhdistyksen toimitusjohtaja Nina Raitanen.

Teiden huonolla kunnolla on ollut kielteisiä vaikutuksia arkipäivän elämään viimeisen vuoden aikana 58 prosentille suomalaisista. Keskimääräistä useammin teiden huonolla kunnolla on vaikutusta länsi-suomalaisille vastaajille (66 %), kun taas uusimaalaisista vastaajista näin kokee vain joka toinen.

Kansalaisten vastauksiin voi vaikuttaa teiden kunnon lisäksi myös julkisen liikenteen saavutettavuus ja käyttö; henkilöt, jotka ovat autoilijoita yli 50 %:n todennäköisyydellä, kärsivät teiden huonosta kunnosta myös keskimääräistä enemmän. Tämän lisäksi miehet ja 35–64-vuotiaat vastaajat ovat muita useammin täysin tai jokseenkin samaa mieltä väittämän kanssa.

Tutkimus on tehty Suomen Tieyhdistyksen toimeksiannosta. Tieyhdistys järjestää Väylät & Liikenne –tapahtuman Tampere talossa 5.-6.9. Tapahtuma kokoaa tuhatkunta alan ammattilaista keskustelemaan Suomen väylien kunnosta. Tapahtuman yhteydessä järjestetään 6.9. klo 11.00 poliittinen keskustelutilaisuus, jossa keskustellaan väylien kunnosta ja rahoituksesta. Paneeliin osallistuvat Mikko Alatalo Keskusta, Markku Eestilä Kokoomus, Harry Wallin SDP, Jari Ronkainen Perussuomalaiset, Olli-Poika Parviainen Vihreät ja Ari Jalonen Siniset.

Tutkimus on tehty Suomen Tieyhdistys ry:n toimeksiannosta Taloustutkimus Oy:n  viikoittaisella Telebus-puhelinhaastattelukierroksella. Tutkimuksen kohderyhmänä on Manner-Suomen suomenkielinen aikuisväestö (15−79-vuotiaat). Otos muodostettiin siten, että se kattaa alueen 15–79-vuotiaan väestön valtakunnallisesti. Tutkimuksessa haastateltiin 1002 henkilöä. Haastattelut tehtiin 6.-14.8.2018 Taloustutkimus Oy:n puhelinhaastattelukeskuksesta Helsingistä. Tutkimuksen virhemarginaali on noin ±3 prosenttiyksikköä 95 prosentin luottamustasolla.  Tutkimuksessa kysyttiin kahta asiaa:

  • Mitä mieltä olet seuraavasta väittämästä? Teiden huonolla kunnolla on ollut kielteisiä vaikutuksia arkipäivän elämääni viimeisen vuoden aikana.
  • Pitäisikö mielestäsi teiden rakentamisen ja kunnossapidon rahoitusta lisätä vai vähentää?

Lisätietoja toimitusjohtaja Nina Raitanen, Suomen Tieyhdistys ry p. 040 7442 996

Jaa sosiaalisessa mediassa

Liittyvät henkilöt