Suomen Tieyhdistyksen vetoomus vähäliikenteisten teiden puolesta

 Vetoomus vähäliikenteisten teiden puolesta 

 

Arvoisa Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnan puheenjohtaja,

Vähäliikenteinen tieverkko on elinehto jokaiselle suomalaiselle. Kyseessä ei ole maaseudun verkko vaan meidän jokaisen lähiverkko, jonka laajuus ja kunto vaikuttavat koko Suomen, myös kaupunkien, elinvoimaisuuteen.

Verkko on osa liikennejärjestelmää ja se yhdistää yli 360 000 kilometrin yksityistieverkon valtakunnan pääteihin, rautateihin, satamiin ja lentoasemiin. Yhden verkon osan huono kunto rapauttaa koko liikennejärjestelmämme toiminnan.

Vähäliikenteisen tieverkon arvo ja merkitys ei synny liikennemäärästä, vaan se mahdollistaa monia elintärkeitä yhteiskunnan toimintoja ja kuljetuksia. Näiden teiden varressa myös asutaan ja yritetään.

Vähäliikenteisen tieverkon huono kunto vaarantaa maamme huoltovarmuuden. Sähköverkon toiminta, uusiutuvan energian tuotanto, pelastustoiminta sekä puolustusvoimat käyttävät koko ajan myös vähäliikenteistä tieverkkoa. Myös kotimainen ruokatuotanto on täysin tämän verkonosa takana, samoin Suomen metsien mahdollistamat vientieurot ja hiilinielut.

Suomalainen metsä on toiminut monen suomalaisen henkireikänä pandemian aikana. Marjastus, metsästys, luonnossa liikkuminen sekä mökkeily ovat suomalaisen elämäntavan kulmakiviä. Myös työ ja asuminen ovat muuttuneet entistä monipaikkaisemmiksi. Kulku metsään ja mökille tapahtuu usein pienempiä teitä pitkin. Myös matkailu elinkeinona on vähäliikenteisten teiden ja niiden kunnon armoilla.

Suomen pinta-alasta 70 % on saavutettavissa ainoastaan teitä pitkin ja pääosa tästä Suomesta on pääteiden ulkopuolella.

Suomen Tieyhdistys esittää vakavan huolensa vähäliikenteisten teiden nykykunnosta ja tulevaisuudesta. Pitkäjänteinen Liikenne 12 -suunnitelma naulitsee toteutuessaan valtion alemman tieverkon tuhon. Siinä esitetty rahoitustaso riittää juuri ja juuri pääteiden kunnossapitämiseen.

Kahdeksanvuotinen investointisuunnitelma osoittaa sen, mihin Liikenne 12 –suunnitelmassa osoitetulla rahoituksella päästään valtion vähäliikenteisten teiden osalta. Pistemäisillä korjauksilla ja hätäaputöillä ei kokonaista tieverkon osaa saada kuntoon. Kunto heikkenee vuosi vuodelta kiihtyvään tahtiin. Suomen liikennejärjestelmän heikoin lenkki, valtion alempi tieverkko, on laitettava kuntoon.

Arvoisa liikenne- ja viestintävaliokunnan puheenjohtaja, Suomen Tieyhdistys esittää Eduskunnalle huolensa Suomen liikennejärjestelmän koko perustan sananmukaisesta murenemisesta.

Esitämme, että Eduskunta laatii välittömästi tieverkon pelastussuunnitelman, jossa seuraavan kahdeksan vuoden aikana vähäliikenteiselle perustieverkolle kohdistetaan Liikenne 12 –suunnitelman ulkopuolelta vuosittain 150 miljoonaa euroa. Tämä on alle 10 senttiä päivässä jokaista suomalaista kohden.

Kunnossa oleva tieverkko on ilmastoteko, edullinen pitää kunnossa ja investointi tulevaisuuteen.

Turussa 13.10.2021 Suomen Tieyhdistys ry

 

 

Jaa sosiaalisessa mediassa