Tie- ja liikenneala on isona päästöjen tuottajana merkittävässä roolissa ilmastonmuutoksen torjunnassa

Tiedote 12.12.2018

Liikenne- ja viestintäministeriön johtama liikenteen ilmastopolitiikan asiantuntijaryhmä on koonnut ehdotuksen toimenpideohjelmaksi, jolla kotimaan liikenteen kasvihuonekaasupäästöt voidaan poistaa vuoteen 2045 mennessä. Raportin mukaan ratkaisu hiilettömään liikenteeseen löytyy nolla- ja vähäpäästöisistä autoista ja uusiutuvista polttoaineista, henkilöautojen ajokilometrien vähentämisestä ja kestävistä kulkumuodoista.

On tärkeää, että viidenneksen kasvihuonekaasuja tuottava liikenneala on aktiivisesti etsimässä keinoja hiilineutraalin tulevaisuuden mahdollistamiseksi, kertoo toimitusjohtaja Nina Raitanen Suomen Tieyhdistyksestä. Tie- ja liikenneala on isona päästöjen tuottajana merkittävässä roolissa ilmastonmuutoksen torjunnassa.  

Ilmastopoliittiset tavoitteet, edellyttävät nykyiseltä tieverkolta huomattavasti paljon parempaa tien kuntoa, jolloin kuljetuksia, joukkoliikennettä ja liikkumista voidaan tehostaa myös suurten kaupunkiseutujen ulkopuolella.

Liikennejärjestelmää pitää ajatella kokonaisuutena. Tieyhdistys katsoo, että mikäli raide- ja linja-autoliikenteen suoritetta halutaan kasvattaa merkittävästi kaupunkiseutujen välillä, ja tiemaksuilla rajoitetaan kaupunkeihin suuntautuvaa liikennettä, tulee varmistaa, että tieyhteydet asemille ja pysäkeille on olemassa ja että liityntäpysäköinti on mahdollista. Liikenne kaupunkiseuduilla ei ole peräisin vain kaupungeista, vaan se generoituu mm. kaupunkiseuduilla tarjolla olevien palveluiden käytön kautta seutua ympäröivältä alueelta.   

Tieyhdistyksen kanta on, että ilmastotavoitteiden saavuttaminen edellyttää tieverkon kuntoon laittamista. Hyvä kuntoinen tieverkko mahdollistaa sujuvan ja ennakoitavan liikenteen, suuremman kuljetuskaluston ja kuljetusreittien optimoinnin, Raitanen tarkentaa.

Tulevaisuuden liikenne ja kuljetukset kulkevat nollapäästöisillä polttoaineilla, mutta tarvitsevat hyväkuntoisen tieverkon alustakseen.

Tieverkon kunnolla ja liikennöitävyydellä on merkittäviä vaikutuksia kuljetusten CO2 -päästöjen muodostumiseen, mikäli kuljetukset joutuvat esimerkiksi turvautumaan kiertoreitteihin, Raitanen jatkaa.  

Toimenpiteillä tulee mahdollistaa suomalaisten asuminen ja tuottava toiminta tulevaisuudessa sekä kaupunkiseuduilla että niiden ulkopuolella.  

 

Lisätietoja

Toimitusjohtaja, Nina Raitanen, p. 040 744 2996

Asiantuntija, Liisa-Maija Thompson p. 040 567 4999

 

 

Jaa sosiaalisessa mediassa