Vuosisadan ajan Suomen tiestö on mahdollistanut kasvun ja hyvinvoinnin

Lähivuosina tehdään suuria ratkaisuja, jotka vaikuttavat Suomen tiestön kykyyn vastata elinkeinoelämän tulevaisuuden tarpeisiin”, toteaa tänään 100-vuotisjuhlia viettävän Suomen Tieyhdistyksen toimitusjohtaja Nina Raitanen.

Tiestön korjausvelan kasvu on saatu perustienpidon korjausvelkapaketin ja investoinneista perustienpitoon siirretyn rahoituksen avulla taittumaan, mutta ei vielä vähenemään. Ylimääräistä rahoitusta on tienpitoon ollut nyt käytettävissä kaksi vuotta ja sitä on käytettävissä vielä toiset kaksi vuotta. Vuonna 2020 korjausvelka jatkaa kasvuaan, jos ei mitään tehdä.

”Perustienpidon rahoitus on liian alhainen, jotta väyläomaisuus saataisiin pidettyä elinkeinoelämän vaatimassa kunnossa ja tulevaisuudessa pystyisimme vastaamaan muuttuviin liikkumistarpeisiin kuten autonomisiin ajoneuvoihin. Tarvitsemme pitkäjänteisen omaisuudenhallinnan suunnitelman, jolla voimme jatkaa korjausvelan taltuttamista, varautua autonomisen liikkumisen tarpeisiin sekä siirtyä ennakoivaan kunnossapitoon”, toteaa Raitanen.

Yksityistieverkko on Suomen voimavara

Yksityistieverkon pituus on 350 000 kilometriä. Verkko on elintärkeä maa- ja metsätalouden toiminnalle. Suomen Tieyhdistys on toiminut vuosikymmenien ajan yksityistieverkon puolestapuhujana. Valtio on siirtämässä maakuntauudistuksessa yksityisteiden valtionavustukset maakuntien vastuulle.

 ”Hyväkuntoinen yksityistieverkko ja alempiasteinen tieverkko ovat mahdollistaneet biotalouden nousun yhdeksi Suomen elinkeinoelämän tukijaloista. Puu liikkuu pois metsästä teitä pitkin. Yksityistiet ja tieverkko tarvitsevat myös jatkossa vahvan puolestapuhujan,” toteaa Tieyhdistyksen hallituksen puheenjohtaja Juha Marttila, MTK. 

Suomen Tieyhdistys on puolueettomana asiantuntijana vaikuttanut jo itsenäisyyden ajan alusta alkaen Suomen tiestön ja liikkumisen kehittymiseen.

”Tiet elävät ajassa ja niiden on vastattava kulloisenkin yhteiskunnan tarpeisiin. Yhden vuosikymmenen hyvä ei enää seuraavalla vuosikymmenellä riitä.  Yhdistyksen työlle on tarvetta jatkossakin”, toteaa yhdistyksen toimitusjohtaja Nina Raitanen.

Suomen Tieyhdistys viettää 100-vuotisjuhliaan 31.8.2017. Suomen Tieyhdistys ry on tie- ja liikennealan asiantuntija ja vaikuttaja. Tieyhdistyksen toiminnan tarkoituksena on lisätä tietoisuutta tie- ja liikennealan merkityksestä Suomen kilpailukyvylle ja hyvinvoinnille.  Aktiivisella yhteistyöllä ja vaikuttamisella yhdistys pyrkii varmistamaan alan rahoitus- ja osaamispääoman. Yhdistys on yksityistieasioiden johtava asiantuntija Suomessa. Tieyhdistys järjestää useita merkittäviä alan kotimaisia ja kansainvälisiä tapahtumia, joista tunnetuimpia ovat kansainväliset Väylät & Liikenne -konferenssi ja Talvitiepäivät sekä Alueelliset yksityistiepäivät -kiertue. Yhdistys julkaisee Tie & Liikenne -ammattilehteä ja Yksityistieuutisia sekä erityisesti yksityistieasioihin liittyviä opaskirjoja.

Suomen Tieyhdistys on juhlavuoden kunniaksi julkaisut myös yhdistyksen ja Suomen tiestön historiasta kertovan teoksen Kaikki Pyörii. Sen on kirjoittanut tekn.lis., kirjailija Pekka Rytilä. Teos on ladattavissa 31.8.2017 klo 17:00  Suomen Tieyhdistyksen verkkosivuilta.

Lisätietoja

toimitusjohtaja Nina Raitanen p. 040 7442 996

Jaa sosiaalisessa mediassa