Tiekunnan tilinpito on jälleen mahdollista ilman Y-tunnustakin

Finanssivalvonta on linjannut uudelleen Y-tunnuksettomien oikeushenkilöiden tuntemistietovaatimusta. Tähän ryhmään kuuluvat myös yksityisteiden tiekunnat. Jatkossa pankit saavat ratkaista itse, mitä asiakkaan tuntemistietona edellytetyllä rekisterinumerolla tarkoitetaan. Nyt pankkien on mahdollista hyväksyä tuntemistietona myös maanmittauslaitoksen tiekunnille antama käyttöoikeusyksikkötunnus.  

Tämä linjaus on erittäin tervetullut sekä pankkien että tiekuntien näkökulmasta. Suomen Tieyhdistys toivoo, että kaikki pankit hyväksyisivät jatkossa käyttöoikeusyksikkötunnuksen tuntemistiedoksi.  

Nyt tehty linjaus ei kuitenkaan ole välttämättä pysyvä, sillä käynnissä on parhaillaan rahanpesun estämisen sääntelyn kokonaisuudistus ja vasta sen valmistuttua saadaan lopullinen linjaus asiaan. Finanssivalvonnan tiedote on luettavissa kokonaisuudessaan tästä

Mikäli tiekunta on jo ehtinyt hakemaan Y-tunnusta, ei hakemusta kannata perua, sillä Y-tunnusta voi tarvita myöhemmin. Y-tunnusta tarvitaan, jos tiekunta hakee Suomi.fi-valtuuksia. Suomi.fi-valtuuksia edellytetään sähköisessä asioinnissa esimerkiksi tiemaksujen ulosotossa ja rakentamisilmoituksen tekemisessä. Y-tunnus ei aiheuta tiekunnalle lisäkuluja. Sen sijaan henkilöiden tileille siirretyt tiekuntien rahat kannattaa siirtää takaisin tiekunnan nimissä olevalle tilille. 

Jaa sosiaalisessa mediassa