Tieliikenneturvallisuus edellyttää investointeja myös infraan

Tieyhdistyksen mielestä tieinfran vaikutusta liikenneturvallisuuteen ei ole käsitelty tarpeeksi käynnissä olevassa liikenneturvallisuusstrategiatyössä. Suomi on sitoutunut nollavisioon ”kenenkään ei tarvitse kuolla tai loukkaantua vakavasti liikenteessä”. Valmisteilla olevasta liikenneturvallisuusstrategiasta kuten myös 12 vuotisesta liikennejärjestelmäsuunnitelmasta puuttuu kuitenkin selkeä suunnitelma ja tarvittava rahoitus nollavision saavuttamiseksi. 

Tieyhdistyksen näkemyksen mukaan neljä keskeisintä teihin liittyvää liikenneturvallisuusongelmaa ovat

  • kohtaamisonnettomuudet ja suistumiset
  • teiden kunto
  • tasoristeysonnettomuudet 
  • yksityisteiden liittymät

Yksiajorataisten, riskialttiiden teiden osalta liikennesuunnat tulee erottaa toisistaan turvallisuuden parantamiseksi ja lisätä ohituskaistaosuuksia liikenteen sujuvuuden ja turvallisuuden varmistamiseksi. Liikenneturvallisuuden parantaminen edellyttää tieinfran parantamista rakentamalla infraa ja sen koko tieympäristöä nykyistä turvallisemmaksi. Tämä edellyttää nykyistä korkeampaa rahoitusta olemassa olevan tieverkon parantamisinvestointeihin

Tieyhdistys vaatii lisää rahoitusta myös teiden perusparantamiseen. Hyväkuntoinen tie on turvallinen, sillä se ei yllätä kuskia eikä pakota äkkinäisiin väistöliikkeisiin, jotka voivat olla liikenneturvallisuuden kannalta kohtalokkaita.

Edellä mainittujen toimien lisäksi Tieyhdistys edellyttää, että tasoristeysten turvallisuuden parantamista ja poistamista jatketaan systemaattisesti ja uusien tai parannettavien yksityistieliittymien muotoilu tehdään lähtökohtaisesti sellaiseksi, että raskaat ja pitkät ajoneuvot voivat käyttää liittymää turvallisesti.

Lue lisää tästä.

 

Jaa sosiaalisessa mediassa

Liittyvät henkilöt