Tieomaisuuden hallinta kaipaa pitkäjänteistä suunnittelua

Tiet ovat kaikille suomalaisille kuuluvaa kansallisomaisuutta. Tiestön omaisuudenhallinnassa on käytännössä kyse veroeurojen käytöstä. WSP:n johtava omaisuudenhallinnan asiantuntija Jyrki Paavilainen on huolissaan siitä, että tieomaisuutta koskevassa päätöksenteossa on unohdettu vuosikymmenten mittainen aikajänne ja todellinen vaikuttavuus.

Enää ei ole olemassa missään resursseja huolettomaan käyttöön, joten käytössä olevat pelimerkit tulisi aina ja systemaattisesti käyttää strategisesti asetettujen kansallisten palvelutasotavoitteiden mukaisesti. Tehokas omaisuudenhallinta kattaa lisäksi infraomaisuuden koko elinkaaren, Paavilainen muistuttaa.

Omaisuudenhallinta on pohjimmiltaan arvoon ja sen tuottamiseen perustuvaa toimintaa kaikkien sidosryhmien näkökulmista.

Omaisuudenhallinnan ongelmat johtuvat pitkälti siitä, että tiestöön ja sen kuntoon liittyy valtavasti odotuksia, eivätkä investoinnit realisoidu välittömästi euroiksi.

Asiakasodotus on lopulta sama kuin esimerkiksi vesihuollossa. Liikenneinfrastakin kertyy euroja, mutta ne eivät kanavoidu sinne takaisin, Paavilainen sanoo.

Omaisuudesta huolehtiminen on ilmastoteko

Ymmärrys on Paavilaisen mukaan ennemmin esteenä tehokkaalle omaisuudenhallinnalle kuin teknologia. Kokonaisuuden hallinta, strateginen pitkäjänteinen suunnittelu ja todellinen visio puuttuvat, kun liikenneinfralle tehdään paikoin vuoden mittaisia investointi- ja kunnossapitosuunnitelmia.

Tarvitsemme vain vielä laajempaa koordinaatiota, näkemystä ja perusteltua päätöksentekoa – niin omistajaorganisaatioissa kuin kansallisestikin. Politiikan olisi syytä herätä tähän, Paavilainen alleviivaa.

Tiet ovat isossa Suomen kansallisvarallisuutta, joten tämän omaisuuden hyvällä omaisuudenhallinnalla voidaan saavuttaa merkittäviä hyötyjä. Kertaalleen jo rakennetusta
omaisuudesta huolehtiminen ja sen käyttöiän pidentäminen on taloudellisesti viisasta, mutta myös ilmastoteko, Suomen Tieyhdistyksen toimitusjohtaja Nina Raitanen mainitsee.


WSP:n johtava omaisuudenhallinnan asiantuntija Jyrki Paavilainen pitää esitelmän 9.2.2022 Tiepäivillä aiheesta ”Omaisuudenhallinta – perustuen ISO 55000 -standardisarjaan”.

Lisätiedot:
Jyrki Paavilainen, WSP:n johtava omaisuudenhallinnan asiantuntija, p. 0400 719 017, jyrki.paavilainen@wsp.com 

Nina Raitanen, Suomen Tieyhdistyksen toimitusjohtaja, p. 040 744 2996, nina.raitanen@tieyhdistys.fi

Jaa sosiaalisessa mediassa