Avaimet yksityistielain salaisuuksiin - Tieyhdistykseltä uusi yksityistieopas

Tiedote 31.1.2019

Yleishyödyllinen asiantuntijajärjestö Suomen Tieyhdistys on julkaissut uuden oppaan Yksityisteiden hallinto. Julkaisun ensikappale luovutettiin liikenne- ja viestintäministeri Anne Bernerille Helsingissä.

Teos avaa vuoden alussa voimaan tullutta yksityistielakia sekä tiekuntien hallinnon kiemuroita. 

Ministeri  Anne Berner kiitti Tieyhdistystä  uudesta Yksityisteiden hallinto-oppaasta. Yksityistielain muutokseen liittyvät kysymykset ovat puhuttaneet paljon yksityistietoimijoita lain valmistelun aikana.

Uusi laki ohjaa voimakkaasti siihen suuntaan, että asioista sovitaan riitelyn sijaan.  Sopimisen mekasnimi on laissa kevennetty. Laista voi jossain määrin poiketa, kun asioista on sovittu.  Tämä edustaa uudenlaista ajattelua yksityistiemaailmassa. Jos sopimukseen ei päästä, niin asia tulee viedä käräjäoikeuteen käsiteltäväksi.

Yhteiseksi haasteeksi jää miten yksityistiet tulevaisuudessa rahoitetaan?  Tänä vuonna valtionapua on haettavissa 17 miljoonaa euroa. Seuraavan hallituksen pohjakehyksessä on rahoitusta vain alle 3 miljoonaa euroa. Se on hirvittävän alhainen summa, kun ajattelee, miten paljon yksityistiekilometrejä meillä Suomessa on.  Yksityisteiden rahoitus kaipaa ennustettavuutta ja pitkäjänteisyyttä. Toivottavasti tulevaisuudessa löydetään monipuolista rahoituspohjaa ja uusia rahoitusmalleja yksityisteiden pitämiseksi.

Ministeri Berner toivoi, että uusi yksityistielaki menestyy ja kantaa pitkälle tulevaisuuteen. Berner pitää hyvänä, että lain ohessa yksityistietoimijat saavat opastusta ja ohjausta yksityisteihin ja niiden hallintoon liittyvissä kysymyksissä, jota muun muassa tämä julkaistu Yksityisteiden hallinto-kirja tarjoaa.

Suomen Tieyhdistyksen puheenjohtaja Juha Ojalan kertoo, että Suomessa on yksityisteitä  yli 350 000 kilometriä.

- Yksityistiet koskettavat tavalla tai toisella joka kolmatta suomalaista. Pienuudestaan huolimatta nämä väylät näyttelevät erittäin suurta roolia koko yhteiskunnan toimivuudessa, korostaa Ojala.

 

Yksityistien tienpito on monen osapuolen yhteistyötä. Päävastuu on kuitenkin tiekunnalla ja sen osakkailla. Jatkossa osakkaiden vastuu on entistä suurempi, vaikka myös valtiolla ja kunnilla on omat roolinsa.

 

- Tiekunnan vastuunkantajien näkökulmasta on tärkeää osata hoitaa asioita lain mukaisesti ja muutoinkin asianmukaisesti. Yksityistielain lisäksi uusia haasteita toimijoille ovat tuoneet muut liikennealan lakimuutokset, tietosuojasäädökset, hankintalaki ja Kemera-laki.

- Pelisääntöjen tuntemisella ja niiden mukaan toimimisella voi myös välttää turhia tieriitoja, ennustaa Juha Ojala.  

Suomalainen yksityistiejärjestelmä on maailmanlaajuisesti ainutlaatuinen ja on vuosikymmenten aikana osoittautunut erinomaisen toimivaksi. Kirjassa Sata innovaatiota Suomesta on tiekuntatoiminta ja tieisännöinti nostettukin yhdeksi esimerkiksi suomalaisesta innovaatioista.

Yksityisteiden hallinto –kirjassa on lainsäädäntöä seurattu vuoden 2019 alkuun saakka. Lait ja muutkin säädökset avataan kirjassa käytännönläheisesti. Liitteinä on yksityistielaki ja erilaisia asiakirjamalleja. Kirjan on kirjoittanut diplomi-insinööri Esko Hämäläinen. Kirjaa ovat työstäneet myös diplomi-insinööri Jaakko Rahja ja taittaja Tuija Eskolin.

Kirjan (204 sivua) hinta on 35 euroa (Tieyhdistyksen jäsenille 28 euroa). Oppaan voi hankkia Tieyhdistyksestä sivulta www.tieyhdistys.fi.

Monien yksityistiemuutosten siivittämänä järjestää Tieyhdistys helmi-maaliskuussa Alueelliset Yksityistiepäivät –kiertueen. Kaikkiaan 16 paikkakunnalla koko päivän tilaisuuksissa käydään läpi uuttaa yksityistielakia ja muita tiekuntia, kuntia ja yksityisteiden käyttäjiä koskevia muutosasioita.

Kirjailija Esko Hämäläinen ja Tieyhdistyksen puheenjohtaja Juha Ojala luovuttivat uuden Yksityistieoppaan ministeri Bernerille

 

Jaa sosiaalisessa mediassa