Raskaan kaluston mittojen nostamisella on vaikutuksia myös tieverkkon mitoitukseen ja liikenneturvallisuuteen

Liikenne- ja viestintäministeriö on aloittanut hankkeen raskaan kaluston mittojen ja massojen kehittämiseksi. Tavoitteena on parantaa kuljetustehokkuutta ja energiatehokkuutta sekä vähentää liikenteen päästöjä.

Hankkeessa uudistetaan lainsäädäntöä niin, että tieliikenteessä voidaan käyttää nykyistä pidempiä, uudentyyppisiä yhdistelmiä. Lähtökohtana on, että pidemmät yhdistelmät eivät tarvitsisi nykyisistä yhdistelmistä poikkeavia reittejä. Muutoksia tehdään ensivaiheessa ajoneuvojen käytöstä tiellä annettuun valtioneuvoston asetukseen sekä Trafin määräyksiin. Pidemmillä yhdistelmillä tarkoitetaan kokoluokaltaan kahden pitkän merikontin kuljetukseen soveltuvaa yhdistelmää sekä nykyistä pidempää puoliperävaunuyhdistelmää. 

Suomen Tieyhdistyksen mukaan  asetusmuutos parantaisi kuljetustehokkuutta ja vähentäisi ympäristöpäästöjä. Koska tässä yhteydessä ei massoja koroteta, ei tiestön rasitus kasva. Kaluston koon kasvaminen asettaa kuitenkin vaatimuksia tiestön kunnolle ja vaatii parannuksia kohteisiin, joissa yhdistelmä kääntyy tai se pysäköidään. Liikenneturvallisuuteen erityisesti ohitustilanteissa pitää kiinnittää huomiota.

Tieyhdistyksen lausunnon voi lukea kokonaisuudessaan täältä.

Jaa sosiaalisessa mediassa