Tieyhdistys vaatii satsausta tiestöön - Turvallinen liikenneympäristö syntyy rakentamalla

Liikenneturvallisuutta edistäviä toimia tarvitaan yhteiskunnan eri tasoilla. Turvallisen liikennejärjestelmän keskeisiä osa-alueita ovat turvalliset liikennevälineet, turvallinen liikenneympäristö sekä erilaiset turvavälineet. Tehokas ja toimiva liikenneverkko luo pohjan liikkumisen ja kuljettamisen palveluiden turvalliselle järjestämiselle.

Turvallinen liikenneympäristö muodostuu rakentamalla. Liikenneympäristön tulee tukea nollavision mukaista tavoitetta, että kenenkään ei tarvitse kuolla tai loukkaantua vakavasti liikenteessä, muistuttaa Liisa-Maija Thompson Suomen Tieyhdistyksestä

Suomen Tieyhdistys vaatii, että liikenneturvallisuusstrategiaan, sen periaatepäätökseen ja toimenpideohjelmaan kirjataan turvallisuutta parantavia infrastruktuuritoimenpiteitä, joilla vähennetään konkreettisesti tieliikenteen kohtaamis- ja suistumisonnettomuuksia (mm. ajosuuntien erottelu). Tieyhdistys pitää ristiriitaisena, että tieliikennettä koskevat konkreettiset infratoimenpiteet sivuutetaan täysin strategian tasolla.

Tieinfraan ei ole viimevuosina satsattu riittävästi, vaikka liikennemäärät ja ajoneuvojen mitat ja massat ovat kasvaneet. On korkea aika  korjata tiestö  nykyajan vaatimuksia vastaavaksi ja parantaa tieliikenteen turvallisuutta, Thompson jatkaa.  

Tieinfrastruktuuri on parhaiten saavutettavissa oleva liikkumisen mahdollistava verkosto kautta maan. Kaikki liikenneturvallisuustyö edistää turvallisuutta, mutta ilman tieinfraan kohdistettuja toimenpiteitä nollavision saavuttaminen ei ole mahdollista.

Lue Tieyhdistyksen lausunto kokonaisuudessaan täältä. 

 

 

 

Jaa sosiaalisessa mediassa