Traficom tiedottaa poikkeusmenettelystä ELY-keskuksen yksityisteiden valtionavustuskäsittelyssä

Tiedote TRAFICOM/235401/05.03.162.04/2020 Liikenne- ja viestintävirasto Traficom


Poikkeusmenettelyjä ELY-keskuksen yksityisteiden valtionavustuskäsittelyssä


Poikkeusolojen takia on voimassa kokoontumisrajoituksia, jotka voivat estää tai viivästyttää tiekuntien kokouksen järjestämistä eivätkä tiekunnan säännöt mahdollista sähköisten kokousmenettelyjen käyttöä. Yksityistielain mukaan tiekunnan kokous tulee lähtökohtaisesti pitää vuosittain, mutta ajankohtaa ei ole tarkemmin säädelty.


Aluehallinnon määräysten mukaisesti yli 50 henkilön yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset ovat kiellettyjä 30.6.2020 asti. Kokoontumisrajoituksien lieventymisestä huolimatta ELY-keskus on ottanut poikkeusmenettelyn käyttöön avustuskäsittelyssä. Poikkeusmenettelyllä avustuspäätös voidaan tehdä ilman hakemuksen pakollisena liitteenä olevaa tiekunnan pöytäkirjanotetta kokouksesta, jossa avustuksen hakemisesta on päätetty. Tällä poikkeusmenettelyllä halutaan varmistaa, että tiekuntien hankevalmisteluja voidaan tarvittaessa tehdä niin, että tiekunta voi toimittaa avustushakemuksen sekä ELY-keskus tehdä ehdollisen avustuspäätöksen.


ELY-keskuksen poikkeusmenettelyllä tehdyn avustuspäätöksen maksamista ei kuitenkaan voida suorittaa ennen tiekunnan kokouspäätöksiä. Tiekunnan toimielin voi ehdollisen avustuspäätöksen jälkeen kuitenkin omalla vastuulla viedä hanketta eteenpäin aina toteutukseen asti.


Poikkeusmenettely on voimassa toistaiseksi, kunnes Liikenne- ja viestintävirasto (Traficom) toisin ohjeistaa.


Avustusohjeen päivitys


Yksityisteiden valtionavustukset -ohjetta (TRAFICOM/136002/03.04.03.06/2020) on päivitetty avustuksen vastaanottamisen osalta. Avustuksen vastaanottamisesta ilmoittamisen voi tehdä tiekunnan toimivaltainen toimielin ilman uutta tiekunnan kokouspäätöstä, mikäli tiekunta ei ole aiemmin päättänyt uuden kokouksen järjestämisestä mahdollisen valtionavustuksen vastaanottamiseksi.


Tarkempi ohjeistus kokonaisuudessaan luettavissa Traficomin verkkosivuilta löytyvästä avustusohjeesta: https://www.traficom.fi/fi/yksityisteiden-valtionavustukset.


Neuvonta yksityisteiden valtionavustusasioissa
Liikenteen asiakaspalvelu
0295 020 603 ma-pe klo 9-16 (pvm/mpm)
liikenteen.asiakaspalvelu(at)ely-keskus.fi

Lisätietoja tiedotetta koskien
Jenna Mikkola / Traficom, jenna.mikkola@traficom.fi tai p. 0295 346 821
Kai Paavola / Keski-Suomen ELY-keskus, kai.paavola@ely-keskus.fi tai p. 0295 024 705

Alkuperäinen tiedote: https://www.traficom.fi/fi/ajankohtaista/poikkeusmenettelyja-ely-keskusten-yksityisteiden-valtionavustuskasittelyssa

Jaa sosiaalisessa mediassa