Transport Research Finland 2022

TRANSPORT RESEARCH FINLAND JÄRJESTETÄÄN NYT NELJÄTTÄ KERTAA

Nyt jo neljättä kertaa järjestettävä Transport Research Finland -konferenssi  7.6.2022 on vakiinnuttanut asemansa liikenteen ja liikenneinfran alalla. Konferenssin tärkeä tehtävä on tuoda alan postdoc -tutkimusta tunnetuksi Suomessa ja maailmalla.

Virtuaalikonferenssi Transport Research Finland 2022 luo verkottumismahdollisuuksia tutkijoiden keskuudessa ja tutkimuksen ja elinkeinoelämän kesken. Konferenssi saattaa yhteen tutkimusasiakkaita ja tutkijoita sekä tutkimusta tekeviä organisaatioita ja yrityksiä kotimaassa ja kansainvälisesti.

Vuoden 2020 tapahtumassa oli yli 600 osallistujaa kolmestatoista eri maasta. Tilaisuus järjestettiin vuonna 2016 Tampereella, 2018 Helsingissä ja vuonna 2020 virtuaalisesti yhteistyössä Väyläviraston, liikenne – ja viestintäministeriön, Tieyhdistyksen ja RILin kanssa.

Tilaisuus on maksuton osallistujille. Konferenssin esitelmät valitaan call for presentations –menetelmällä.

 

Toimita esitysehdotus Transport Research Finland 2022 konferenssiin

Toimita englanninkielinen esitysehdotuksesi 31.3.2022 mennessä. Katso teemat ja ohjeet esitysehdotuksen toimittamiseen osoitteessa www.ril.fi/trfi2022

Yhteistyössä: Liikenne- ja viestintäministeriö, Väylävirasto, RIL ja Suomen Tieyhdistys

Lisätietoja:
www.ril.fi/trfi2022
Liisa-Maija Thompson, Suomen Tieyhdistys ry, +358 40 567 4999, liisa-maija.thompson@tieyhdistys.fi

 

TRANSPORT RESEARCH FINLAND 2022 CONFERENCE IS ORGANIZED FOR THE FOURTH TIME

Transport Research Finland virtual conference 7.6.2022 will bring together the leading researchers in the fields of transport infrastructure and transportation. Conference target is to make post doctorate research recognized in Finland and around the world.

The event creates networking opportunities among researchers and between research organizations and industry. The conference brings together research clients and researchers, as well as research organizations and companies in Finland and across the world.

In 2020 the virtual conference had over 600 participants from 13 different countries. The event was held in Tampere in 2016, in Helsinki in 2018 and in 2020 as a virtual conference in cooperation with the Finnish Transport Infrastructure Agency, the Ministry of Transport and Communications, the Road Association and Finnish Association of Civil Engineers RIL.

The event is free for participants. 

Submit your presentation proposal

Join us as a speaker and submit your abstract by March 31, 2022. Read more from www.ril.fi/trfi2022

The event is organised in cooperation with the Finnish Transport Infrastructure Agency, the Ministry of Transport and Communications, Finnish Association of Civil Engineers RIL and the Finnish Road Association.

More information: www.ril.fi/trfi2022
Liisa-Maija Thompson, the Finnish Road Association, +358 40 567 4999, liisa-maija.thompson@tieyhdistys.fi

blobid0_1642069994144.png

 

Jaa sosiaalisessa mediassa