Tuore elinkeinoelämän ja väyläalan raportti: Yksityistiet elintärkeitä Suomen elinvoimaisuudelle

Tiestön suuri korjausvelka ja peruskorjaustarpeen kasvu huolettaa väyläalan organisaatioita. Keskiviikkona 13.3.2024 julkaistussa Tieverkon kunnossapidon visiossa peräänkuulutetaan myös yksityistieverkon merkitystä osana Suomen liikennejärjestelmää.

Yksityistieverkko on välttämätön osa liikennejärjestelmää. Suomessa on 370 000 kilometriä yksityisteitä. Yksityisteillä on noin 2 miljoonaa käyttäjää ja niiden varsilla sijaitsee noin 30 000 yritystä. Monet teollisuuden alat hankkivat raaka-aineensa yksityisteiden läheisyydestä, ja niiden logistiikkaketju alkaa usein juuri näiltä teiltä.

Yksityisteiden merkitys on korvaamaton, sillä useiden kymmenien miljardien eurojen vuotuinen vientitulojen saaminen riippuu suuresti näiden teiden toimivuudesta. Esimerkiksi metsäteollisuuden raaka-aineet haetaan yksityisteitä käyttäen. Metsäteollisuuden viennin arvo on noin 13 miljardia euroa vuodessa ja yksityisteiltä lähtee vuosittain noin 1,2 miljoonaa puukuormaa.

Yksityisteitä pitkin toteutetaan myös sähkö- ja televerkkojen rakentamista ja huoltoa. Lisäksi yksityisteiden varsilla toimivat rakennusalan yritykset, koneyrittäjät ja kaupat ovat elintärkeitä maa- ja metsätalouden kannalta. Myös viranomaiset kuten poliisi, pelastustoimi ja puolustusvoimat tarvitsevat yksityisteitä.

Yksityistiet mahdollistavat tulevaisuuden hankkeet

Vihreän siirtymän kehittyessä sähköverkkojen ja tuulivoiman rakentaminen ja ylläpito nousevat entistä tärkeämmiksi kysymyksiksi. Yksityistiet ovat avainasemassa näiden miljardien eurojen arvoisten hankkeiden toteutuksessa ja toimintakyvyssä. Energiaomavaraisuus ja energian toimitusvarmuus ovat olennainen osa huoltovarmuuden varmistamista.

Alemman tieverkon kunnolla on laaja-alaisia vaikutuksia

Alemman tieverkon ja yksityisteiden huono kunto aiheuttaa saavutettavuusongelmia esimerkiksi kaupan jakelulle sekä metsäteollisuuden raaka-ainekuljetuksille. Yksityisteiden merkitys näkyy myös maataloudessa, sillä yksityisteiden varsilla on noin 40 000 maatilaa. Esimerkiksi meijerituotteiden jakelu kauppoihin vaatii hyvät kulkuyhteydet ja näillä reiteillä yksityistiet ovat tärkeässä osassa.

Alemman tieverkon varrella sijaitsevien yritysten on ollut haastavaa saada toimituksia ajallaan, kun tien huono kunto on haitannut kuljetusten suorittamista. Tällä voi olla vaikutusta jopa yritysten sijoittumiseen. Yksityisteiden valtionavustuksilla on suuri vaikutus yksityisteiden kuntoon ja teiden hyödyntämiseen.

 

Tieverkon kunnossapidon vision toteuttivat INFRA, Kaupan liitto, Koneyrittäjät, MTK, Sahateollisuus, Suomen Tieyhdistys ja Destia. Tutustu tieverkon kunnossapidon visioon tästä >

Jaa sosiaalisessa mediassa