Yksityisteiden rahoituksen aallonpohjasta noustaisiin, jos liikenne- ja viestintäministeriön budjettiehdotus toteutuisi

Liikenne- ja viestintäministeriö ehdottaa hallinnonalalleen 3,4 miljardin euron määrärahoja vuodelle 2017. Lisäystä vuoden 2016 varsinaiseen talousarvioon on 426 miljoonaa euroa.

LVM:n budjettiehdotus on noin 120 miljoonaa euroa VM:n ehdotusta suurempi. Valtiovarainministeriön ehdotuksessa korjausvelkaan osoitetaan 304 miljoonaa euroa, kun liikenne- ja viestintäministeriön ehdotus oli 100 miljoonaa euroa enemmän. Yksityisteiden kunnossapitoon ja parantamiseen ehdotetaan 13 miljoonan euron määrärahaa, mikä on 5 miljoonaa enemmän kuin kuluvan vuoden määräraha.

Vuonna 2017 on tarkoitus käynnistää neljä uutta kehittämishanketta: valtatie 4 Oulu-Kemi (125 milj. euroa), valtatie 5 Mikkeli-Juva (121 milj. euroa), valtatie 12 Lahden eteläinen kehätie (198 milj. euroa) sekä Luumäki-Imatra-Venäjän raja, ratayhteyden parantaminen (165 milj. euroa).

Suomen Tieyhdistyksen mielestä yksityisteiden rahoitus on menossa ainakin oikeaan suuntaan. Jotta laaja yksityistieverkko kalliine siltoineen saataisiin pidettyä asiallisessa kunnossa, olisi rahoitustarve lähempänä 20 miljoonaa euroa. Verrattuna edellisen vuoden 8 miljoonaan euroon on rahoituksen suunta ainakin oikea.

Tieyhdistyksen mielestä on positiivista, että viime vuonna alkanut panostus väylien kuntoon ja korjausvelan vähentämiseen saa jatkoa.  Korjausvelkarahoituksen tulokset näkyvät jo nyt teillä liikuttaessa. Toivottavasti korjausvelan kasvun taittamiseen osoitettuja rahoja ei alettaisi pikkuhiljaa nakertamaan. Alan työllisyyden kannalta on hienoa, että kehittämishankkeitakin saadaan liikkeelle.

Jaa sosiaalisessa mediassa