Uuden yksityistielain toimivuudesta tehtyyn kyselyyn paljon vastauksia

Kysely uuden yksityistielain toimivuudesta toi esille lain hyvät puolet ja korjaustarpeet
 

Suomen Tieyhdistys ja MTK keräsivät näkemyksiä reilut pari vuotta voimassa olleen yksityistielain toimivuudesta. Yksityistieasioista kiinnostuneilta henkilöiltä saatiin kaikkiaan 925 vastausta. Yleisesti lain katsottiin olevan nykyaikainen ja vastaavan tiekuntien tarpeita paremmin kuin vanha yksityistielaki vuodelta 1962. Erityisesti kokousmenettelyjen nykyaikaisuus ja etäosallistumisen mahdollisuus saivat kiitosta.

Muutoksenhaun hinta johtanut ongelmiin

Vastaajien murskaenemmistö piti ongelmana kokouspäätösten muutoksenhakua, joka tehdään käräjäoikeudelle. Riskiä joutua korvaamaan vastapuolen oikeudenkäyntikulut pidettiin täysin kestämättömänä suhteessa intressin suuruuteen ja tiekunnan muun toiminnan budjettiin. Vastaajat ehdottivat muun muassa Maanmittauslaitosta muutoksenhakuelimeksi ja merkittävä osa vaati vanhoja kunnallisia tielautakuntia takaisin.

  • Osalle tiekuntia on vahvistunut junttaporukoiden asema, kun lainvastaisistakaan päätöksistä ei tohdita enää hakea muutosta kuluriskin vuoksi, sanoo johtaja Simo Takalammi Suomen Tieyhdistyksestä.

Takalammin mukaan väärille jengoille lähteneen hallinnon palauttaminen oikeaan järjestykseen on usein erittäin työläs ja henkisiä voimavaroja vaativa savotta.

Ulkopuoliset tienkäyttäjät eivät maksa osuuttaan tienhoidosta

Tiekunnan ulkopuoliset tienkäyttäjät synnyttivät myös paljon kommentteja ja erityisesti läpiajettavat tiet ovat ongelma. Kunnallisen joukkoliikenteen reititys yksityisteille ilman tiekunnan kanssa sopimista on suuri haitta, muistuttaa Takalammi ja jatkaa: säännöllinen linja-autoliikenne kuluttaa teitä ja asettaa kunnossapidolle huomattavan korkean vaatimustason.

Arvonlisäveron vähennysoikeuden puuttuminen on vakava epäkohta

Maa- ja metsätalouden harjoittajat nostivat esiin tiekuntien arvonlisäveron vähennysoikeuden puuttumisen. Metsänomistajat ja maataloustuottajat kokevat sen erittäin epätasa-arvoiseksi, kun kyse on kuitenkin alvilliseen elinkeinoon liittyvistä kuluista.

  • Vuositasolla kyse on kyse parista kymmenestä miljoonasta eurosta, laskeskelee elinkeinojohtaja Marko Mäki-Hakola MTK:sta.

Lisätiedot:
elinkeinojohtaja, Marko Mäki-Hakola, MTK, 040 502 6810
johtaja Simo Takalammi, Suomen Tieyhdistys ry, 0400 167 170

 

MTK & Tieyhdistyksen kyselyn purkua:

Miten tiekuntien, tieosakkaiden, tien varren elinkeinonharjoittajien verotusta voitaisiin kehittää?

ALV:n vähennysoikeus nousi esiin lähes jokaisessa vastauksessa. Lisäksi esitettiin tiemaksujen vähennyskelpoisuutta myös henkilöverotuksessa ja sitä, että kiinteistöverotuksessa tulisi huomioida kiinteistön sijainti yksityistien varrella.

Miten tieyksiköintejä pitäisi kehittää?

”Maksut naapurin maksettavaksi” mökkiläisten mielestä maatalouden osuutta nostettava ja vastaavasti maanviljelöitä ja metsänomistajia närästää mökkiläisten talviauraukset.

Julkinen joukkoliikenne yksityisteillä. Yksityistielaki ei ota siihen kantaa! Samoin tulisi huomioida esim. ulkoilualueiden tai uimarantojen liikenne.

Maatalouden painoluvut perustuvat 70-luvun tilarakenteeseen eli pellot tilakeskuksen äärellä.

Millaisia seurauksia tielautakuntien lakkauttamisella on ollut?

Valtaosalla vastaajista ei ole ollut havaittavia seuraamuksia, koska tiekunnan päätöksistä ei ole kukaan hakenut muutosta.

Junttaaminen ja erilainen sisäpiirin kähmintään perustu valta on kasvanut, kun ei ole järkevää muutoksenhakureittiä.

Muutoksenhaun kustannukset nousseet pilviin! Suoranainen este normaalituloiselle ihmiselle hakea oikeutta.

Pieni osa pitää hyvänä siksi, että ikuisuuksia pyörinyt muutoksenhakuruletti on loppunut.

Pitäisikö tiekunnan päätöksistä voida hakea muutosta käräjäoikeutta kevyemmällä vaihtoehdolla, esim. maakunnallinen "tielautakunta"?

Laajaa kannatusta.

Maanmittauslaitos toistui useasti ehdotettuna viranomaisena.

Maakunnallisen toimielimen lisäksi ELY-keskusta ehdotettu.

Pitäisikö yksityistieasiat kokonaisuudessaan säilyttää liikenne- ja viestintäministeriön alaisuudessa vai olisiko maa- ja metsätalousministeriö luontevampi hallinnonala?

Moni vastasi EOS. Ei vaikutusta kansalaisten elämään.

MMM sai hieman LVM:tä enemmän kannatusta. Perusteina toistui se, että LVM on jo nähty ja MMM:tä voisi kokeilla.

Pitäisikö Kemerarahoitus sekä yksityistierahoitus yhdistää yhdeksi järjestelmäksi?

Kysymys jakoi vastaajia suuresti. Puolet kannattaa, puolet vastustaa.

Vähentäisi byrokratiaa ja tarjoaisi lisärahoituskanavan.

Ei kannata sotkea ammattimaisen metsätalouden tukijärjestelmää asukkaiden ja kesämökkiläisten kanssa.

Miksi sotkea kohtuullisen hyvin toimivaa järjestelmää?

Onko maanteiden ja yksityisteiden taikka rautateiden ja yksityisteiden välisissä vastuissa epäselvyyksiä tai muutostarpeita? Mitä? Miten ne voitaisiin korjata?

Rautateiden osalta turvallisuuskysymykset mietityttävät. Kunnossapidon rajasta myös epäselvyyttä.

Maanteiden osalta ulkopuoliset tienkäyttäjät ongelmana. Esim. maanteiden väliset ”oikotiet” ovat tiekunnille suuri ongelma.

Valtion väyläviranomaisten vastuut ja yhteystiedot epäselvät.

Millaisia muita tienpitovastuisiin tai yksityisteitä koskevien viranomaistehtävien hoitamiseen liittyviä ongelmia tai muutostarpeita on olemassa?

Vastaukset hyvin vaihtelevia.

Viranomaisten yhteystietojen saaminen ongelma – call centerit ei tunne tiekuntien asioita.

Kaapeloinnit huolestuttavat tulevaisuudessa.

 

Mikä on parasta nykyisessä yksityistielaissa?

Säädösteksti on selkeää.

Mahdollistaa nykyaikaiset kokousmenettelyt ym.

Avoimia kommentteja yksityisteistä ja yksityistielain uudistamisesta.

Yksityisteille oma liikennemerkki, joka kertoo kyse olevan yksityistiestä.

Kaapeleiden sijoittaminen rikkoo omaisuuden suojaa!

Ruotsinkieliselle neuvonnalle kovasti tarvetta – vähän tarjoajia.

MML:lta ei tietoa tien vaikutusalueella olevista kiinteistötoimituksista.

Ulkopuolisten autoiluun puuttuminen vaikeaa.

Kustannusten jakaminen tasapuolisemmaksi.

Yhteiskunnalta enemmän tukea, koska tiet palvelevat koko yhteiskuntaan

Onko tiekunnan pankkitiliasioiden kanssa ollut vaikeuksia?

51,5 % ei, 48,5 % on vaikeuksia

Yritystileiksi siirretään

Yritystilien kustannukset kovat

Uuden tilin avaaminen vaikeaa, vanhan tilin kanssa pärjätään.

Y-tunnuksia vaaditaan.

Pankeissa sattumaa keneltä vaaditaan mitäkin.

Tilinkäyttöoikeudet pitäisi olla kunnossa ja useammalla tieosakkaalla. Vähentää väärinkäytösten riskejä.

Mitä epäkohtia uudessa yksityistielaissa on?

Valta keskittyy.

Asioita juntataan läpi laista välittämättä.

Maanomistajien omistusoikeutta loukataan mm. kaapelien sijoittamisessa.

Muutoksenhaun määräajat liian pitkiä.

Tilityksentarkastus pitäisi muuttaa tilin- ja toiminnantarkastukseksi.

Joukkoliikenteen linjaaminen yksityistien läpi on sääntelemätöntä.

Jos hoitokunta/toimitsijamies ei anna asiakirjoja ym. niin ei ole oikein väylää tai keinoa miten ne saisi.

Muutoksenhaun kalleus johtaa öykkäreiden valtaan.

Valtakirjoja ei pitäisi hyväksyä tai max 2 per kokousedustaja.

Pitäisikö tiekuntien vastuu henkilöiden yhteystiedot olla julkisesti nähtävillä (nimi ja puhelinnumero) esim maanmittauslaitoksen nettisivuilla?

Kyllä 54,7 %

Ei 24 %

EOS 21,3 %

Miten kiinteistöjen omistajatietojen saatavuutta vois parantaa omistajavaihdostilanteissa?

MML:ltä suora ilmoitus

Verottajalta, MML:ltä ym. ilmoitus tiekunnalle kuolinpesien ym. yhteystiedoista

Mitä mieltä olette ajatuksesta järjestää tiekunnan toimielimen jäsenille järjestettäisiin 1-2 pv:n mittainen koulutus esim Suomen tieyhdistyksen toimesta?

Pidettiin laajasti tarpeellisena.

Kustannukset kurissa

Erilaisia luentoaiheita.

Osaksi peruskoulua

Jaa sosiaalisessa mediassa

Liittyvät henkilöt