Väylät & Liikenne –tapahtumassa palkitut esitelmät tuovat esiin arvokkaita näkökulmia liikenneturvallisuudesta ja liikennepolitiikasta

Väylät & Liikenne –tapahtuman parhaat esitelmät käsittelevät liikenneturvallisuutta, liikennepolitiikkaa ja luonnon monimuotoisuuden huomioon ottamista tiehankkeissa. Väylät & Liikenne –tapahtuman seminaarit tuovat esiin alaa koskettavia teemoja, jotka kaipaavat moniäänisempää keskustelua.

– Vuonna 2023 Väylät & Liikenne –tapahtuman ohjelmatoimikunta valitsi kolme palkittavaa esitystä. Kaksi esitelmää palkittiin perussarjasta ja yksi esitelmä alle 30-vuotiaat -sarjasta, kertoo järjestelytoimikunnan puheenjohtaja Nina Raitanen Suomen Tieyhdistyksestä.

Parhaana esitelmänä palkittiin Riikka Rajamäen Suomen tieliikenteen turvallisuus eurooppalaisessa vertailussa”. Riikka Rajamäki toimii eritysasiantuntijana Liikenne- ja viestintävirasto Traficomissa. Rajamäki palkittiin 600 euron stipendillä. Stipendi luovutettiin Kavo Käyhkön -rahastosta ansiokkaan esitelmän johdosta. Esitelmällä edistetään Suomen tiekulttuurin kehittymistä.

”Parhaiden maiden joukkoon on pitkä matka. Suomen kannalta huonoa on, että emme ole pystyneet vähentämään liikennekuolemia yhtä paljon kuin muissa Pohjoismaissa on onnistuttu vähentämään. Kun katsotaan liikennekäyttäytymisen keskeisiä asioita eli ajonopeuksia, rattijuopumusta ja turvalaitteiden käyttöä, Suomi on muutoin parhaiden maiden joukossa, mutta nopeusrajoituksien noudattamisessa yksi heikoimmista maista, varsinkin haja-asutusalueen teillä”, Riikka Rajamäki kirjoittaa esitelmässään.

– Esitelmä kertoo suomalaisen tieliikenteen turvallisuustilanteesta ja avaa arvokkaan näkökulman siitä, mihin jatkossa katse kannattaa suunnata, jotta onnistumme palaamaan muiden Pohjoismaiden rinnalle turvallisuudessa, ohjelmatoimikunnan puheenjohtaja Nina Raitanen kiittelee palkittua esitelmää.  

Janne Olin palkittiin kunniamaininnalla ja 400 euron stipendillä

Janne Olinin esitelmä ”Suomalaisen liikennepolitiikan kulttuuri ja liikenteen automaatio” palkittiin kunniamaininnalla ja Kavo Käyhkön –rahaston 400 euron stipendillä. Janne Olin työskentelee väitöskirjatutkijana Aalto-yliopistossa. Olinin sosiologiaa ja insinööritieteitä yhdistelevä tutkimus käsittelee liikennejärjestelmäkehityksen politiikkaa uusien liikkumisteknologioiden kautta.

”Tutkimustemme avulla olemme pyrkineet kehittämään ymmärrystämme suomalaisesta liikennepolitiikan kulttuurista (eng. governance culture). Liikennejärjestelmää ei pidetä enää vain kriittisenä infrastruktuurina, joka mahdollistaa yhteiskunnan toiminnan, vaan myös digitalisaatioon perustuvan talouskasvun lähteenä. Tästä selviä merkkejä ovat lukuisat politiikkatoimet, joiden tarkoituksena on ollut edistää liikenteen automaation ja Mobility-as-a-Service -palveluiden kehittymistä. Kutsumme 2010-luvulla syntynyttä liikennejärjestelmäkehityksen suuntausta mahdollistamisen kulttuuriksi”, Janne Olin tiivistää esitelmässään.

Alle 30-vuotiaat -sarjan palkinnon sai Sini Tohmo

Alle 30-vuotiaat -sarjan parhaana esitelmänä palkittiin Tampereen yliopiston opiskelija Sini Tohmon ”Luonnon monimuotoisuuden lisääminen tieverkon suunnittelussa”. Alle 30-vuotiaat -sarjan palkinnon lahjoittaa Ramboll.

Esitelmä pohjautuu Tohmon diplomityöhön. Tohmo on tutkinut diplomityötään varten muun muassa alueellisia liikennejärjestelmäsuunnitelmia ja sitä, kuinka suunnitelmissa huomioidaan luonnon monimuotoisuus. Lisäksi esitelmässä käsitellään eri suunnittelutasojen mahdollisuuksia ja rajoitteita liittyen luonnon monimuotoisuuden lisäämiseen ja vaalimiseen.

Jaa sosiaalisessa mediassa